เริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ใน Android

เชื่อมต่อแอปกับ Firebase

เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android หากยังไม่ได้ทำ

เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ลงในแอป

 1. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารีการตรวจสอบสิทธิ์ของ Firebase สำหรับ Android เราขอแนะนำให้ใช้ Firebase Android BoM เพื่อควบคุมการกำหนดเวอร์ชันไลบรารี

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้ แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) เพิ่มทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase โดยไม่ต้องใช้ BoM

  หากเลือกไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุเวอร์ชันไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดทรัพยากร Dependency

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลายในแอป เราขอแนะนำให้ใช้ BoM ในการจัดการเวอร์ชันไลบรารีซึ่งจะดูแลให้ทุกเวอร์ชันทำงานร่วมกันได้

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนา Kotlin และ Java จะ ขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลัก (ดูรายละเอียดได้ที่ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

 2. หากต้องการใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ คุณต้องเปิดใช้ผู้ให้บริการดังกล่าวในคอนโซล Firebase ไปที่หน้าวิธีการลงชื่อเข้าใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล/รหัสผ่านและผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ที่คุณต้องการสำหรับแอป

(ไม่บังคับ) สร้างต้นแบบและทดสอบด้วย Firebase Local Emulator Suite

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีที่แอปตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ เรามาแนะนำชุดเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างต้นแบบและทดสอบฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์ นั่นคือ Firebase Local Emulator Suite หากคุณกำลังเลือกเทคนิคและผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ การลองใช้โมเดลข้อมูลแบบต่างๆ กับข้อมูลส่วนตัวและสาธารณะโดยใช้กฎการตรวจสอบสิทธิ์และกฎการรักษาความปลอดภัยของ Firebase หรือการสร้างต้นแบบการออกแบบ UI การลงชื่อเข้าใช้ การทำงานในเครื่องได้โดยไม่ต้องทำให้บริการแบบสดใช้งานได้อาจเป็นความคิดที่ดี

โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมจำลองภายใน ซึ่งจะช่วยให้แอปโต้ตอบกับเนื้อหาและการกำหนดค่าฐานข้อมูลที่จำลอง ตลอดจนทรัพยากรของโปรเจ็กต์ที่จำลองขึ้นมา (ฟังก์ชัน ฐานข้อมูลอื่นๆ และกฎความปลอดภัย)

การใช้โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

 1. การเพิ่มบรรทัดโค้ดลงในการกำหนดค่าการทดสอบของแอปเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมจำลอง
 2. จากรูทของไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ในเครื่องโดยเรียกใช้ firebase emulators:start
 3. การใช้ UI ของชุดโปรแกรมจำลองแบบอินเทอร์แอกทีฟเพื่อสร้างต้นแบบแบบอินเทอร์แอกทีฟ หรือการใช้ REST API โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการทดสอบแบบไม่โต้ตอบ

คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่เชื่อมต่อแอปกับโปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดโปรแกรมจำลองภายใน

เอาล่ะ มาต่อเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้กัน

ตรวจสอบสถานะการตรวจสอบสิทธิ์ปัจจุบัน

 1. ประกาศอินสแตนซ์ของ FirebaseAuth

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
 2. เริ่มต้นอินสแตนซ์ FirebaseAuth ในเมธอด onCreate()

  Kotlin+KTX

  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 3. เมื่อเริ่มกิจกรรม ให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้อยู่ไหม

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    if (currentUser != null) {
      reload()
    }
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    if(currentUser != null){
      reload();
    }
  }

ลงชื่อสมัครใช้ผู้ใช้ใหม่

สร้างเมธอด createAccount ใหม่ที่จะรับอีเมลและรหัสผ่าน ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสร้างผู้ใช้ใหม่ด้วยเมธอด createUserWithEmailAndPassword

Kotlin+KTX

auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
      Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success")
      val user = auth.currentUser
      updateUI(user)
    } else {
      // If sign in fails, display a message to the user.
      Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.exception)
      Toast.makeText(
        baseContext,
        "Authentication failed.",
        Toast.LENGTH_SHORT,
      ).show()
      updateUI(null)
    }
  }

Java

mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

เพิ่มแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน และเรียกใช้วิธีการใหม่นี้เมื่อมีการส่ง ดูตัวอย่างได้ในตัวอย่างคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

ลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่

สร้างเมธอด signIn ใหม่ซึ่งจะใส่อีเมลและรหัสผ่าน ตรวจสอบสิทธิ์ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ด้วยเมธอด signInWithEmailAndPassword

Kotlin+KTX

auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
      Log.d(TAG, "signInWithEmail:success")
      val user = auth.currentUser
      updateUI(user)
    } else {
      // If sign in fails, display a message to the user.
      Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.exception)
      Toast.makeText(
        baseContext,
        "Authentication failed.",
        Toast.LENGTH_SHORT,
      ).show()
      updateUI(null)
    }
  }

Java

mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "signInWithEmail:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

เพิ่มแบบฟอร์มเพื่อลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน และเรียกวิธีการใหม่นี้เมื่อมีการส่ง ดูตัวอย่างได้ในตัวอย่างคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้

หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ คุณดูข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อด้วยเมธอด getCurrentUser

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  // Name, email address, and profile photo Url
  val name = it.displayName
  val email = it.email
  val photoUrl = it.photoUrl

  // Check if user's email is verified
  val emailVerified = it.isEmailVerified

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // Name, email address, and profile photo Url
  String name = user.getDisplayName();
  String email = user.getEmail();
  Uri photoUrl = user.getPhotoUrl();

  // Check if user's email is verified
  boolean emailVerified = user.isEmailVerified();

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  String uid = user.getUid();
}

ขั้นตอนถัดไป

สำรวจคำแนะนำในการเพิ่มข้อมูลประจำตัวและบริการตรวจสอบสิทธิ์อื่นๆ