Telefon Numarası ve C++ kullanarak Firebase ile kimlik doğrulama

Kullanıcının telefonuna bir SMS mesajı göndererek kullanıcının oturumunu açmak için Firebase Authentication'ı kullanabilirsiniz. Kullanıcı, SMS mesajında ​​bulunan tek seferlik bir kodu kullanarak oturum açar.

Bu belgede, Firebase SDK kullanılarak bir telefon numarası oturum açma akışının nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.

Sen başlamadan önce

 1. Firebase'i C++ projenize ekleyin .
 2. Uygulamanızı henüz Firebase projenize bağlamadıysanız, bunu Firebase konsolundan yapın.
 3. Telefon Numarası oturumu için platform gereksinimlerini anlayın:
  • Telefon Numarası girişi yalnızca mobil platformlar içindir.
  • iOS'ta Telefon Numarası oturumu açmak için fiziksel bir cihaz gerekir ve simülatörde çalışmaz.

Güvenlik endişeleri

Yalnızca bir telefon numarası kullanarak kimlik doğrulaması uygun olmakla birlikte, mevcut diğer yöntemlerden daha az güvenlidir çünkü bir telefon numarasına sahip olmak kullanıcılar arasında kolayca aktarılabilir. Ayrıca, birden fazla kullanıcı profili olan cihazlarda, SMS mesajı alabilen herhangi bir kullanıcı, cihazın telefon numarasını kullanarak bir hesapta oturum açabilir.

Uygulamanızda telefon numarasına dayalı oturum açmayı kullanıyorsanız, bunu daha güvenli oturum açma yöntemlerinin yanında sunmalı ve kullanıcıları, telefon numarasıyla oturum açmayı kullanmanın güvenlik ödünleşimleri hakkında bilgilendirmelisiniz.

Firebase projeniz için Telefon Numarası ile oturum açmayı etkinleştirin

Kullanıcılarda SMS ile oturum açmak için önce Firebase projeniz için Telefon Numarası oturum açma yöntemini etkinleştirmeniz gerekir:

 1. Firebase konsolunda Kimlik Doğrulama bölümünü açın.
 2. Oturum Açma Yöntemi sayfasında, Telefon Numarası oturum açma yöntemini etkinleştirin.

Firebase'in telefon numarası oturum açma isteği kotası, çoğu uygulamanın etkilenmeyeceği kadar yüksektir. Ancak, telefon kimlik doğrulamasıyla çok yüksek sayıda kullanıcıyla oturum açmanız gerekiyorsa, fiyatlandırma planınızı yükseltmeniz gerekebilir. Fiyatlandırma sayfasına bakın.

APN bildirimlerini almaya başlayın (Apple platformları)

Apple platformlarında telefon numarası kimlik doğrulamasını kullanmak için uygulamanızın Firebase'den APN bildirimleri alabilmesi gerekir. Bir kullanıcıyı bir cihazda telefon numarasıyla ilk kez oturum açtığınızda Firebase Authentication, telefon numarası oturum açma isteğinin uygulamanızdan geldiğini doğrulamak için cihaza sessiz bir push bildirimi gönderir. (Bu nedenle telefon numarası girişi simülatör üzerinde kullanılamaz.)

APN bildirimlerini Firebase Authentication ile kullanmak üzere etkinleştirmek için:

 1. Xcode'da, projeniz için push bildirimlerini etkinleştirin .
 2. APNs sertifikanızı Firebase'e yükleyin. Halihazırda bir APNs sertifikanız yoksa Apple Developer Üye Merkezi'nde bir tane oluşturduğunuzdan emin olun.

  1. Firebase konsolundaki projenizin içinde, dişli çark simgesini seçin, Proje Ayarları'nı seçin ve ardından Bulut Mesajlaşma sekmesini seçin.

  2. Geliştirme sertifikanız, üretim sertifikanız veya her ikisi için Sertifika Yükle düğmesini seçin. En az bir tane gereklidir.

  3. Her sertifika için .p12 dosyasını seçin ve varsa şifreyi girin. Bu sertifikanın paket kimliğinin uygulamanızın paket kimliğiyle eşleştiğinden emin olun. Kaydet'i seçin.

Kullanıcının telefonuna bir doğrulama kodu gönderin

Telefon numarasıyla oturum açmayı başlatmak için, kullanıcıya telefon numarasını vermesini isteyen bir arayüz sunun ve ardından PhoneAuthProvider::VerifyPhoneNumber arayarak Firebase'in kullanıcının telefonuna SMS ile bir kimlik doğrulama kodu göndermesini isteyin:

 1. Kullanıcının telefon numarasını alın.

  Yasal gereksinimler değişebilir, ancak en iyi uygulama olarak ve kullanıcılarınız için beklentileri belirlemek amacıyla, telefonla oturum açmayı kullanırlarsa, doğrulama için bir SMS mesajı alabileceklerini ve standart ücretlerin geçerli olduğunu onlara bildirmelisiniz.

 2. Kullanıcının telefon numarasını ileterek PhoneAuthProvider::VerifyPhoneNumber öğesini arayın.
  class PhoneListener : public PhoneAuthProvider::Listener {
   public:
   ~PhoneListener() override {}
  
   void OnVerificationCompleted(PhoneAuthCredential credential) override {
    // Auto-sms-retrieval or instant validation has succeeded (Android only).
    // No need for the user to input the verification code manually.
    // `credential` can be used instead of calling GetCredential().
   }
  
   void OnVerificationFailed(const std::string& error) override {
    // Verification code not sent.
   }
  
   void OnCodeSent(const std::string& verification_id,
           const PhoneAuthProvider::ForceResendingToken&
             force_resending_token) override {
    // Verification code successfully sent via SMS.
    // Show the Screen to enter the Code.
    // Developer may want to save that verification_id along with other app states in case
    // the app is terminated before the user gets the SMS verification code.
   }
  };
  
  PhoneListener phone_listener;
  PhoneAuhtOptions options;
  options.timeout_milliseconds = kAutoVerifyTimeOut;
  options.phone_number = phone_number;
  PhoneAuthProvider& phone_provider = PhoneAuthProvider::GetInstance(auth);
  phone_provider->VerifyPhoneNumber(options, &phone_listener);
  
  PhoneAuthProvider::VerifyPhoneNumber , Firebase'i aradığınızda,
  • (iOS'ta) uygulamanıza sessiz bir push bildirimi gönderir,
  • belirtilen telefon numarasına bir kimlik doğrulama kodu içeren bir SMS mesajı gönderir ve tamamlama işlevinize bir doğrulama kimliği iletir. Kullanıcıda oturum açmak için hem doğrulama koduna hem de doğrulama kimliğine ihtiyacınız olacaktır.
 3. Doğrulama kimliğini kaydedin ve uygulamanız yüklendiğinde geri yükleyin. Bunu yaparak, kullanıcı oturum açma akışını tamamlamadan önce (örneğin, SMS uygulamasına geçiş yaparken) uygulamanız sonlandırılırsa geçerli bir doğrulama kimliğiniz olduğundan emin olabilirsiniz.

  Doğrulama kimliğini istediğiniz şekilde devam ettirebilirsiniz. Platformlar arası bir C++ çerçevesiyle yazıyorsanız, uygulama sonlandırma ve geri yükleme için bildirimler sağlamalıdır. Bu olaylarda sırasıyla doğrulama kimliğini kaydedebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

VerifyPhoneNumber çağrısı, Dinleyicinizde OnCodeSent aranmasıyla sonuçlanırsa, kullanıcıdan SMS mesajında ​​doğrulama kodunu aldığında yazmasını isteyebilirsiniz.

Öte yandan, VerifyPhoneNumber çağrısı OnVerificationCompleted ile sonuçlanırsa, otomatik doğrulama başarılı olmuştur ve artık aşağıda açıklandığı gibi kullanabileceğiniz bir PhoneAuthCredential sahip olacaksınız.

Kullanıcıyı doğrulama koduyla oturum açın

Kullanıcı uygulamanıza SMS mesajındaki doğrulama kodunu sağladıktan sonra, doğrulama kodundan ve doğrulama kimliğinden bir PhoneAuthCredential nesnesi oluşturarak ve bu nesneyi Auth::SignInWithCredential geçirerek kullanıcının oturumunu açın.

 1. Kullanıcıdan doğrulama kodunu alın.
 2. Doğrulama kodundan ve doğrulama kimliğinden bir Credential nesnesi oluşturun.
  PhoneAuthCredential credential = phone_auth_provider->GetCredential(
    verification_id_.c_str(), verification_code.c_str());
    
 3. Credential bilgisi nesnesiyle kullanıcıda oturum açın:
  Future<User> future = auth_->SignInWithCredential(credential);
  future.OnCompletion(
    [](const Future<User*>& result, void*) {
     if (result.error() == kAuthErrorNone) {
      // Successful.
      // User is signed in.
      User user = *result.result();
  
      // This should display the phone number.
      printf("Phone number: %s", user.phone_number().c_str());
  
      // The phone number provider UID is the phone number itself.
      printf("Phone provider uid: %s", user.uid().c_str());
  
      // The phone number providerID is 'phone'
      printf("Phone provider ID: %s", user.provider_id().c_str());
     } else {
      // Error.
      printf("Sign in error: %s", result.error_message().c_str());
     }
    },
    nullptr);
  

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtıktan sonra, yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcının oturum açtığı kimlik bilgilerine (yani, kullanıcı adı ve parolası, telefon numarası veya kimlik doğrulama sağlayıcı bilgileri) bağlanır. Bu yeni hesap, Firebase projenizin bir parçası olarak saklanır ve kullanıcının nasıl oturum açtığına bakılmaksızın projenizdeki her uygulamada bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

 • Uygulamalarınızda, kullanıcının temel profil bilgilerini firebase::auth::User nesnesinden alabilirsiniz:

  firebase::auth::User user = auth->current_user();
  if (user.is_valid()) {
   std::string name = user.display_name();
   std::string email = user.email();
   std::string photo_url = user.photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user.uid();
  }
  
 • Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı ve Bulut Depolama Güvenlik Kurallarınızda , oturum açmış kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve bunu, bir kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak, kullanıcıların birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcısı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için SignOut() öğesini arayın:

auth->SignOut();