เริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase บนแพลตฟอร์ม Apple

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อย 1 วิธี ซึ่งรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน และผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In และการเข้าสู่ระบบ Facebook บทแนะนำนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase โดยแสดงวิธีเพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านลงในแอป

เชื่อมต่อแอปกับ Firebase

 1. ติดตั้ง Firebase SDK
 2. ในคอนโซล Firebase เพิ่มแอปของคุณลงในโปรเจ็กต์ Firebase

เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ลงในแอป

ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

 1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. เลือกไลบรารีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
 5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
 6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ

(ไม่บังคับ) สร้างต้นแบบและทดสอบด้วย Firebase Local Emulator Suite

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีที่แอปตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ เรามาแนะนำชุดเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างต้นแบบและทดสอบฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์ นั่นคือ Firebase Local Emulator Suite หากคุณกำลังเลือกเทคนิคและผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ การลองใช้โมเดลข้อมูลแบบต่างๆ กับข้อมูลส่วนตัวและสาธารณะโดยใช้กฎการตรวจสอบสิทธิ์และกฎการรักษาความปลอดภัยของ Firebase หรือการสร้างต้นแบบการออกแบบ UI การลงชื่อเข้าใช้ การทำงานในเครื่องได้โดยไม่ต้องทำให้บริการแบบสดใช้งานได้อาจเป็นความคิดที่ดี

โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมจำลองภายใน ซึ่งจะช่วยให้แอปโต้ตอบกับเนื้อหาและการกำหนดค่าฐานข้อมูลที่จำลอง ตลอดจนทรัพยากรของโปรเจ็กต์ที่จำลองขึ้นมา (ฟังก์ชัน ฐานข้อมูลอื่นๆ และกฎความปลอดภัย)

การใช้โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

 1. การเพิ่มบรรทัดโค้ดลงในการกำหนดค่าการทดสอบของแอปเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมจำลอง
 2. จากรูทของไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ในเครื่องโดยเรียกใช้ firebase emulators:start
 3. การใช้ UI ของชุดโปรแกรมจำลองแบบอินเทอร์แอกทีฟเพื่อสร้างต้นแบบแบบอินเทอร์แอกทีฟ หรือการใช้ REST API โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการทดสอบแบบไม่โต้ตอบ

คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่เชื่อมต่อแอปกับโปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดโปรแกรมจำลองภายใน

เอาล่ะ มาต่อเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้กัน

เริ่มต้น Firebase SDK

ในการมอบสิทธิ์แอป ให้นำเข้า Firebase SDK ก่อนโดยทำดังนี้

Swift

import FirebaseCore

Objective-C

@import FirebaseCore;

จากนั้นเริ่มต้นออบเจ็กต์ FirebaseApp ในเมธอด application:didFinishLaunchingWithOptions: ดังนี้

Swift

// Use Firebase library to configure APIs
FirebaseApp.configure()

Objective-C

// Use Firebase library to configure APIs
[FIRApp configure];

ฟังสถานะการตรวจสอบสิทธิ์

แนบ Listener กับออบเจ็กต์ FIRAuth ในมุมมองของแอปแต่ละรายการที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะเรียก Listener นี้ เมื่อสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง

แนบ Listener ในเมธอด viewWillAppear ของตัวควบคุมมุมมอง:

Swift

handle = Auth.auth().addStateDidChangeListener { auth, user in
 // ...
}

Objective-C

self.handle = [[FIRAuth auth]
  addAuthStateDidChangeListener:^(FIRAuth *_Nonnull auth, FIRUser *_Nullable user) {
   // ...
  }];

และปลด Listener ในเมธอด viewWillDisappear ของตัวควบคุมมุมมองออก:

Swift

Auth.auth().removeStateDidChangeListener(handle!)

Objective-C

[[FIRAuth auth] removeAuthStateDidChangeListener:_handle];

ลงชื่อสมัครใช้ผู้ใช้ใหม่

สร้างแบบฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนกับแอปของคุณโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านที่ผู้ใช้ให้ไว้ จากนั้นส่งต่อไปยังเมธอด createUser ดังนี้

Swift

Auth.auth().createUser(withEmail: email, password: password) { authResult, error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth] createUserWithEmail:email
              password:password
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                   NSError * _Nullable error) {
 // ...
}];

ลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่

สร้างแบบฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของตน เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้เรียกเมธอด signIn:

Swift

Auth.auth().signIn(withEmail: email, password: password) { [weak self] authResult, error in
 guard let strongSelf = self else { return }
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth] signInWithEmail:self->_emailField.text
            password:self->_passwordField.text
           completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                 NSError * _Nullable error) {
 // ...
}];

รับข้อมูลผู้ใช้

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายนั้น ตัวอย่างเช่น ใน Listener สถานะการตรวจสอบสิทธิ์ ให้ทำดังนี้

Swift

if let user = user {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 let uid = user.uid
 let email = user.email
 let photoURL = user.photoURL
 var multiFactorString = "MultiFactor: "
 for info in user.multiFactor.enrolledFactors {
  multiFactorString += info.displayName ?? "[DispayName]"
  multiFactorString += " "
 }
 // ...
}

Objective-C

if (user) {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 NSString *email = user.email;
 NSString *uid = user.uid;
 NSMutableString *multiFactorString = [NSMutableString stringWithFormat:@"MultiFactor: "];
 for (FIRMultiFactorInfo *info in user.multiFactor.enrolledFactors) {
  [multiFactorString appendString:info.displayName];
  [multiFactorString appendString:@" "];
 }
 NSURL *photoURL = user.photoURL;
 // ...
}

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีเพิ่มการรองรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวอื่นๆ และบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวที่ไม่ระบุชื่อ