ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase โดยใช้ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเองและ Unity

คุณผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเองได้โดยแก้ไขเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสร้างโทเค็นที่มีลายเซ็นแบบกำหนดเองเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ แอปของคุณได้รับโทเค็นนี้และนำไปใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase

ก่อนเริ่มต้น

 1. ก่อนที่จะใช้การตรวจสอบสิทธิ์ของ Firebase ได้ คุณต้องดำเนินการดังนี้

  • ลงทะเบียนโปรเจ็กต์ Unity ด้วยโปรเจ็กต์ Firebase
  • เพิ่ม Firebase Unity SDK (โดยเฉพาะ FirebaseAuth.unitypackage) ลงในโปรเจ็กต์ Unity

  ดูวิธีการโดยละเอียดสำหรับขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้ได้ในเพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ Unity

 2. รับคีย์เซิร์ฟเวอร์ของโปรเจ็กต์โดยทำดังนี้
  1. ไปที่หน้าบัญชีบริการในการตั้งค่าของโปรเจ็กต์
  2. คลิกสร้างคีย์ส่วนตัวใหม่ที่ด้านล่างของส่วน Firebase Admin SDK ของหน้าบัญชีบริการ
  3. ระบบจะบันทึกคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวของบัญชีบริการใหม่ลงในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ คัดลอกไฟล์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase

คลาส FirebaseAuth เป็นเกตเวย์สำหรับการเรียก API ทั้งหมด ซึ่งเข้าถึงได้ผ่าน FirebaseAuth.DefaultInstance
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;

เรียกใช้ Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInWithCustomTokenAsync ด้วยโทเค็นจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอป ให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปยังเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบและแสดงผลโทเค็นที่กำหนดเองหากถูกต้อง
 2. หลังจากได้รับโทเค็นที่กำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ให้ส่งต่อไปยัง Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInWithCustomTokenAsync เพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ ดังนี้
  auth.SignInWithCustomTokenAsync(custom_token).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("SignInWithCustomTokenAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("SignInWithCustomTokenAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  });
  

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และลิงก์กับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย ระบบจะจัดเก็บบัญชีใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใด

 • ในแอป คุณสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ Firebase.Auth.FirebaseUser ได้โดยทำดังนี้

  Firebase.Auth.FirebaseUser user = auth.CurrentUser;
  if (user != null) {
   string name = user.DisplayName;
   string email = user.Email;
   System.Uri photo_url = user.PhotoUrl;
   // The user's Id, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
   // have one; use User.TokenAsync() instead.
   string uid = user.UserId;
  }
  
 • ในกฎความปลอดภัยของ Firebase Realtime Database และ Cloud Storage คุณจะรับรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth ได้ และใช้รหัสดังกล่าวเพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการนำผู้ใช้ออกจากระบบ โปรดโทรหา SignOut():

auth.SignOut();