JavaScript Kullanarak Birden Fazla Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı Bir Hesaba Bağlama

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak kullanıcıların, birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz. Kullanıcılar, oturum açmak için kullandıkları kimlik doğrulama sağlayıcısından bağımsız olarak aynı Firebase kullanıcı kimliğiyle tanımlanabilir. Örneğin, şifreyle oturum açan bir kullanıcı, bir Google hesabını bağlayabilir ve gelecekte her iki yöntemle de oturum açabilir. Alternatif olarak, anonim bir kullanıcı bir Facebook hesabını bağlayabilir ve daha sonra, uygulamanızı kullanmaya devam etmek için Facebook ile oturum açabilir.

Başlamadan önce

Uygulamanıza iki veya daha fazla kimlik doğrulama sağlayıcı (muhtemelen anonim kimlik doğrulama dahil) desteği ekleyin.

Google veya Facebook gibi bir kimlik doğrulama sağlayıcısından alınan kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlamak için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcının oturumunu açın.
 2. Kullanıcının hesabına bağlamak istediğiniz sağlayıcıya karşılık gelen AuthProvider nesnesini alın. Örnekler:

  Web

  import { GoogleAuthProvider, FacebookAuthProvider, TwitterAuthProvider, GithubAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const googleProvider = new GoogleAuthProvider();
  const facebookProvider = new FacebookAuthProvider();
  const twitterProvider = new TwitterAuthProvider();
  const githubProvider = new GithubAuthProvider();

  Web

  var googleProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
  var facebookProvider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
  var twitterProvider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
  var githubProvider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
 3. Kullanıcıdan, bağlantı oluşturmak istediğiniz sağlayıcıyla oturum açmasını isteyin. Bir pop-up penceresi açarak veya sağlayıcının oturum açma sayfasına yönlendirerek kullanıcılarınızdan oturum açmalarını isteyebilirsiniz. Mobil cihazlarda yönlendirme yöntemi tercih edilir.
  • Pop-up pencereyle oturum açmak için linkWithPopup numaralı telefonu arayın:

   Web

   import { getAuth, linkWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithPopup(auth.currentUser, provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    const user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web

   auth.currentUser.linkWithPopup(provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    var credential = result.credential;
    var user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  • Sağlayıcının oturum açma sayfasına yönlendirerek oturum açmak için linkWithRedirect numaralı telefonu arayın: "linkWithRedirect" özelliğini kullanırken en iyi uygulamaları izleyin.

   Web

   import { getAuth, linkWithRedirect, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithRedirect(auth.currentUser, provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);

   Web

   auth.currentUser.linkWithRedirect(provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);
   Kullanıcı oturum açtıktan sonra tekrar sayfanıza yönlendirilir. Ardından, sayfanız yüklendiğinde getRedirectResult yöntemini çağırarak oturum açma sonucunu alabilirsiniz:

   Web

   import { getRedirectResult } from "firebase/auth";
   getRedirectResult(auth).then((result) => {
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    if (credential) {
     // Accounts successfully linked.
     const user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web

   auth.getRedirectResult().then((result) => {
    if (result.credential) {
     // Accounts successfully linked.
     var credential = result.credential;
     var user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  Kullanıcı başarıyla oturum açtıysa kullanıcının sağlayıcıdaki hesabı, Firebase projenizdeki kullanıcının hesabına bağlanır.

  Kimlik bilgileri halihazırda başka bir kullanıcı hesabına bağlıysa hesap bağlama işlemi başarısız olur. Bu durumda, hesapları ve ilişkili verileri birleştirme işlemini uygulamanız için uygun şekilde yapmanız gerekir:

  Web

  import { getAuth, signInWithCredential, linkWithCredential, OAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  const repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  const auth = getAuth();
  const prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  const prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  signInWithCredential(auth, newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   const currentUser = result.user;
   const currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   const mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   const credential = OAuthProvider.credentialFromResult(result);
   return linkWithCredential(prevUser, credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     const linkCredential = OAuthProvider.credentialFromResult(linkResult);
     return signInWithCredential(auth, linkCredential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

  Web

  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  var repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  var prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  var prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  auth.signInWithCredential(newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   var currentUser = result.user;
   var currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   var mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   return prevUser.linkWithCredential(result.credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     return auth.signInWithCredential(linkResult.credential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

Mevcut bir kullanıcı hesabına e-posta adresi ve şifre kimlik bilgileri eklemek için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcının oturumunu açın.
 2. Kullanıcıdan e-posta adresini ve yeni şifresini girmesini isteyin.
 3. E-posta adresi ve şifreyi kullanarak bir AuthCredential nesnesi oluşturun:

  Web

  import { EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);

  Web

  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 4. AuthCredential nesnesini, oturum açmış kullanıcının linkWithCredential yöntemine iletin:

  Web

  import { getAuth, linkWithCredential } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  linkWithCredential(auth.currentUser, credential)
   .then((usercred) => {
    const user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Web

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then((usercred) => {
    var user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Kimlik bilgileri zaten başka bir kullanıcı hesabına bağlıysa linkWithCredential çağrısı başarısız olur. Bu durumda, hesapları ve ilişkili verileri birleştirme işlemini uygulamanız için uygun şekilde yapmanız gerekir (yukarıdaki örneğe bakın).

Kimlik doğrulama sağlayıcının bir hesapla bağlantısını kaldırabilirsiniz. Böylece, kullanıcı artık bu sağlayıcıda oturum açamaz.

Bir kimlik doğrulama sağlayıcının kullanıcı hesabıyla olan bağlantısını kaldırmak için sağlayıcı kimliğini unlink yöntemine iletin. Bir kullanıcıya bağlanan kimlik doğrulama sağlayıcılarının sağlayıcı kimliklerini providerData özelliğinden alabilirsiniz.

Web

import { getAuth, unlink } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
unlink(auth.currentUser, providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});

Web

user.unlink(providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});