C++ için Firebase Realtime Database'i Kullanmaya Başlama

Firebase Realtime Database, verileri bir NoSQL bulut veritabanı kullanarak depolar ve senkronize eder. Veriler tüm istemciler arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edilir ve uygulamanız çevrimdışı olduğunda kullanılabilir halde kalır.

Başlamadan Önce

Firebase Realtime Database'i kullanmadan önce şunları yapmanız gerekir:

 • C++ projenizi kaydedin ve Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırın.

  C++ projeniz zaten Firebase'i kullanıyorsa Firebase için kaydedilmiş ve yapılandırılmış demektir.

 • Firebase C++ SDK'sını C++ projenize ekleyin.

Firebase'i C++ projenize eklemenin hem Firebase konsolundaki hem de açık C++ projenizdeki görevleri gerektirdiğini unutmayın (örneğin, Firebase yapılandırma dosyalarını konsoldan indirip C++ projenize taşırsınız).

Veritabanı Oluşturma

 1. Firebase konsolunun Realtime Database bölümüne gidin. Mevcut bir Firebase projesini seçmeniz istenir. Veritabanı oluşturma iş akışını takip edin.

 2. Firebase Güvenlik Kurallarınız için bir başlangıç modu seçin:

  Test modu

  Mobil ve web istemci kitaplıklarını kullanmaya başlamak için idealdir, ancak herkesin verilerinizi okumasına ve üzerine yazmasına olanak tanır. Testten sonra Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Kurallarını Anlama bölümünü mutlaka inceleyin.

  Web, Apple veya Android SDK'yı kullanmaya başlamak için testmode'u seçin.

  Kilitli mod

  Mobil istemcilerden ve web istemcilerinden tüm okuma ve yazma işlemlerini reddeder. Kimliği doğrulanmış uygulama sunucularınız, veritabanınıza erişmeye devam edebilir.

 3. Veritabanı için bir konum seçin.

  Veritabanının konumuna bağlı olarak yeni veritabanının URL'si aşağıdaki biçimlerden birinde olur:

  • DATABASE_NAME.firebaseio.com (us-central1 konumundaki veritabanları için)

  • DATABASE_NAME.REGION.firebasedatabase.app (diğer tüm konumlardaki veritabanları için)

 4. Done'ı (Bitti) tıklayın.

Realtime Database'i etkinleştirdiğinizde Cloud API Manager'da da API etkinleştirilir.

firebase::App oluşturma ve başlatma

Realtime Database'e erişmeden önce firebase::App oluşturup başlatmanız gerekir.

firebase::App için başlık dosyasını dahil edin:

#include "firebase/app.h"

Android

JNI ortamını ve Java Etkinliği için jobject referansını bağımsız değişken olarak ileterek firebase::App oluşturun:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"), jni_env, activity);

iOS ve üzeri

firebase::App öğesini oluşturun:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"));

firebase::database::Database Sınıfına erişin.

firebase::database::Database, Firebase Realtime Database C++ SDK'sının giriş noktasıdır.

::firebase::database::Database *database = ::firebase::database::Database::GetInstance(app);

Kurallarınız için herkese açık erişim kullanmayı seçtiyseniz veri kaydetme ve alma ile ilgili bölümlere geçebilirsiniz.

Kısıtlı Erişim ayarlanıyor

Herkese açık erişimi kullanmak istemiyorsanız veritabanına erişimi kontrol etmek için uygulamanıza Firebase Authentication'ı ekleyebilirsiniz.

Sonraki adımlar

Bilinen Sorunlar

 • Masaüstü platformlarda (Windows, Mac, Linux) Firebase C++ SDK'sı veritabanınıza erişmek için REST kullanır. Bu nedenle, masaüstünde Query::OrderByChild() ile kullandığınız dizinleri bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde işleyicileriniz başarısız olur.
 • Realtime Database'in masaüstü iş akışı sürümü, çevrimdışı erişimi veya kalıcılığı desteklemez.