Çevrimdışı Yetenekleri Etkinleştirme

Firebase uygulamaları, uygulamanız ağ bağlantısını geçici olarak kaybetse bile çalışır. Ayrıca Firebase, verileri yerel olarak kalıcı kılmak, varlığı yönetmek ve gecikmeyi yönetmek için araçlar sağlar.

Disk Kalıcılığı

Firebase uygulamaları, geçici ağ kesintilerini otomatik olarak işler. Önbelleğe alınmış veriler çevrimdışıyken kullanılabilir ve Firebase, ağ bağlantısı geri yüklendiğinde tüm yazma işlemlerini yeniden gönderir.

Disk kalıcılığını etkinleştirdiğinizde, uygulamanız verileri cihaza yerel olarak yazar, böylece kullanıcı veya işletim sistemi uygulamayı yeniden başlatsa bile uygulamanız çevrimdışıyken durumunu koruyabilir.

Tek bir kod satırı ile disk kalıcılığını etkinleştirebilirsiniz.

FirebaseDatabase.instance.setPersistenceEnabled(true);

Kalıcılık Davranışı

Kalıcılığı etkinleştirerek, çevrimiçi durumdayken Firebase Realtime Database istemcisinin eşitleyeceği tüm veriler diskte kalır ve kullanıcı veya işletim sistemi uygulamayı yeniden başlatsa bile çevrimdışı olarak kullanılabilir. Bu, uygulamanızın önbellekte depolanan yerel verileri kullanarak çevrimiçi olduğu gibi çalıştığı anlamına gelir. Dinleyici geri aramaları, yerel güncellemeler için tetiklenmeye devam edecek.

Firebase Realtime Database istemcisi, uygulamanız çevrimdışıyken gerçekleştirilen tüm yazma işlemlerinin sırasını otomatik olarak tutar. Kalıcılık etkinleştirildiğinde, bu sıra diskte de kalıcı olur, böylece kullanıcı veya işletim sistemi uygulamayı yeniden başlattığında tüm yazmalarınız kullanılabilir olur. Uygulama yeniden bağlantı kurduğunda, tüm işlemler Firebase Realtime Database sunucusuna gönderilir.

Uygulamanız Firebase Authentication kullanıyorsa, Firebase Realtime Database istemcisi, uygulama yeniden başlatılırken kullanıcının kimlik doğrulama belirtecini sürdürür. Uygulamanız çevrimdışıyken kimlik doğrulama belirtecinin süresi dolarsa, uygulamanız kullanıcının kimliğini yeniden doğrulayana kadar istemci yazma işlemlerini duraklatır, aksi takdirde güvenlik kuralları nedeniyle yazma işlemleri başarısız olabilir.

Verileri Taze Tutmak

Firebase Realtime Database, aktif dinleyiciler için verilerin yerel bir kopyasını senkronize eder ve saklar. Ayrıca, belirli konumları senkronize halde tutabilirsiniz.

final scoresRef = FirebaseDatabase.instance.ref("scores");
scoresRef.keepSynced(true);

Firebase Realtime Database istemcisi bu konumlardaki verileri otomatik olarak indirir ve referansın aktif dinleyicisi olmasa bile senkronize halde tutar. Aşağıdaki kod satırı ile senkronizasyonu tekrar kapatabilirsiniz.

scoresRef.keepSynced(false);

Varsayılan olarak, önceden eşitlenmiş 10 MB veri önbelleğe alınır. Çoğu uygulama için bu yeterli olacaktır. Önbellek yapılandırılan boyutunu aşarsa, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı en son kullanılan verileri temizler. Senkronize tutulan veriler önbellekten temizlenmez.

Verileri Çevrimdışı Sorgulama

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı, çevrimdışıyken kullanılmak üzere bir sorgudan döndürülen verileri depolar. Çevrimdışıyken oluşturulan sorgular için Firebase Realtime Database, önceden yüklenen veriler için çalışmaya devam eder. İstenen veriler yüklenmemişse, Firebase Realtime Database yerel önbellekten veri yükler. Ağ bağlantısı tekrar kullanılabilir olduğunda, veriler yüklenir ve sorguyu yansıtır.

Örneğin, bu kod, bir puan veritabanındaki son dört öğeyi sorgular:

final scoresRef = FirebaseDatabase.instance.ref("scores");
scoresRef.orderByValue().limitToLast(4).onChildAdded.listen((event) {
 debugPrint("The ${event.snapshot.key} dinosaur's score is ${event.snapshot.value}.");
});

Kullanıcının bağlantısını kaybettiğini, çevrimdışı olduğunu ve uygulamayı yeniden başlattığını varsayalım. Hala çevrimdışıyken, uygulama aynı konumdaki son iki öğeyi sorgular. Uygulama, yukarıdaki sorgudaki dört öğenin tümünü yüklediğinden, bu sorgu son iki öğeyi başarıyla döndürür.

scoresRef.orderByValue().limitToLast(2).onChildAdded.listen((event) {
 debugPrint("The ${event.snapshot.key} dinosaur's score is ${event.snapshot.value}.");
});

Önceki örnekte, Firebase Realtime Database istemcisi, kalıcı önbelleği kullanarak en yüksek puanı alan iki dinozor için 'alt eklenmiş' olayları yükseltir. Ancak, uygulama çevrimiçiyken bu sorguyu hiç yürütmediği için bir 'değer' olayı oluşturmaz.

Uygulama, çevrimdışıyken son altı öğeyi talep ederse, önbelleğe alınan dört öğe için hemen 'alt eklenen' olayları alır. Cihaz tekrar çevrimiçi olduğunda, Firebase Realtime Database istemcisi sunucuyla senkronize olur ve uygulama için son iki "eklenen alt" ve "değer" olayını alır.

İşlemleri Çevrimdışı İşleme

Uygulama çevrimdışıyken gerçekleştirilen tüm işlemler sıraya alınır. Uygulama ağ bağlantısını yeniden kazandığında, işlemler Gerçek Zamanlı Veritabanı sunucusuna gönderilir.

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı, çevrimdışı senaryolar ve ağ bağlantısı ile başa çıkmak için birçok özelliğe sahiptir. Kalıcılığı etkinleştirmiş olsanız da olmasanız da, bu kılavuzun geri kalanı uygulamanız için geçerlidir.

Varlığı Yönetme

Gerçek zamanlı uygulamalarda, istemcilerin ne zaman bağlanıp bağlantıyı kestiğini algılamak genellikle yararlıdır. Örneğin, istemcisinin bağlantısı kesildiğinde bir kullanıcıyı 'çevrimdışı' olarak işaretlemek isteyebilirsiniz.

Firebase Veritabanı istemcileri, bir istemcinin Firebase Veritabanı sunucularıyla bağlantısı kesildiğinde veritabanına yazmak için kullanabileceğiniz basit temel öğeler sağlar. Bu güncellemeler, istemcinin bağlantısı düzgün bir şekilde kesilse de kesilmese de gerçekleşir, böylece bir bağlantı kopsa veya bir istemci çökse bile verileri temizlemek için onlara güvenebilirsiniz. Ayarlama, güncelleme ve kaldırma dahil tüm yazma işlemleri bağlantı kesildiğinde gerçekleştirilebilir.

Bağlantı kesildiğinde onDisconnect ilkelini kullanarak veri yazmaya ilişkin basit bir örnek:

final presenceRef = FirebaseDatabase.instance.ref("disconnectmessage");
// Write a string when this client loses connection
presenceRef.onDisconnect().set("I disconnected!");

onDisconnect Nasıl Çalışır?

Bir onDisconnect() işlemi oluşturduğunuzda, işlem Firebase Realtime Database sunucusunda yaşar. Sunucu, kullanıcının istenen yazma olayını gerçekleştirebildiğinden emin olmak için güvenliği kontrol eder ve geçersiz olup olmadığını uygulamanıza bildirir. Sunucu daha sonra bağlantıyı izler. Herhangi bir noktada bağlantı zaman aşımına uğrarsa veya Realtime Database istemcisi tarafından aktif olarak kapatılırsa, sunucu güvenliği ikinci kez kontrol eder (işlemin hala geçerli olduğundan emin olmak için) ve ardından olayı başlatır.

try {
  await presenceRef.onDisconnect().remove();
} catch (error) {
  debugPrint("Could not establish onDisconnect event: $error");
}

Bir onDisconnect olayı, .cancel() çağrılarak da iptal edilebilir:

final onDisconnectRef = presenceRef.onDisconnect();
onDisconnectRef.set("I disconnected");
// ...
// some time later when we change our minds
// ...
onDisconnectRef.cancel();

Bağlantı Durumu Tespiti

Durumla ilgili birçok özellik için, uygulamanızın çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu bilmesi yararlıdır. Firebase Realtime Database, /.info/connected konumunda, /.info/connected Realtime Database istemcisinin bağlantı durumu her değiştiğinde güncellenen özel bir konum sağlar. İşte bir örnek:

final connectedRef = FirebaseDatabase.instance.ref(".info/connected");
connectedRef.onValue.listen((event) {
 final connected = event.snapshot.value as bool? ?? false;
 if (connected) {
  debugPrint("Connected.");
 } else {
  debugPrint("Not connected.");
 }
});

/.info/connected , değer istemcinin durumuna bağlı olduğundan, Realtime Database istemcileri arasında senkronize edilmeyen bir boole değeridir. Başka bir deyişle, bir istemci /.info/connected false olarak okursa, bu, ayrı bir istemcinin de false okuyacağının garantisi değildir.

Gecikme İşlemi

Sunucu Zaman Damgaları

Firebase Realtime Database sunucuları, sunucuda oluşturulan zaman damgalarını veri olarak eklemek için bir mekanizma sağlar. onDisconnect ile birlikte bu özellik, bir Realtime Database istemcisinin bağlantısının kesildiği zamanı güvenilir bir şekilde not etmenin kolay bir yolunu sağlar:

final userLastOnlineRef =
  FirebaseDatabase.instance.ref("users/joe/lastOnline");
userLastOnlineRef.onDisconnect().set(ServerValue.timestamp);

Saat Eğriliği

ServerValue.timestamp çok daha doğru ve çoğu okuma/yazma işlemi için tercih edilir olsa da, bazen müşterinin Firebase Realtime Database sunucularına göre saat eğriliğini tahmin etmek faydalı olabilir. Firebase Realtime Database istemcilerinin sunucu zamanını tahmin etmek için yerel rapor edilen zamana (milisaniye cinsinden dönem zamanı) eklediği değeri milisaniye cinsinden elde etmek için /.info/serverTimeOffset konumuna bir geri arama ekleyebilirsiniz. Bu ofsetin doğruluğunun ağ gecikmesinden etkilenebileceğini ve bu nedenle öncelikle saat zamanındaki büyük (> 1 saniye) tutarsızlıkları keşfetmek için yararlı olduğunu unutmayın.

final offsetRef = FirebaseDatabase.instance.ref(".info/serverTimeOffset");
offsetRef.onValue.listen((event) {
 final offset = event.snapshot.value as num? ?? 0.0;
 final estimatedServerTimeMs =
   DateTime.now().millisecondsSinceEpoch + offset;
});

Örnek Durum Uygulaması

Bağlantı kesme işlemlerini bağlantı durumu izleme ve sunucu zaman damgalarıyla birleştirerek bir kullanıcı varlığı sistemi oluşturabilirsiniz. Bu sistemde, her kullanıcı bir Gerçek Zamanlı Veritabanı istemcisinin çevrimiçi olup olmadığını belirtmek için verileri bir veritabanı konumunda saklar. İstemciler, çevrimiçi olduklarında bu konumu true olarak ve bağlantıyı kestiklerinde bir zaman damgası olarak ayarlar. Bu zaman damgası, belirtilen kullanıcının en son ne zaman çevrimiçi olduğunu gösterir.

Her iki komut da sunucuya gönderilmeden önce istemcinin ağ bağlantısının kesilmesi durumunda herhangi bir yarış koşulundan kaçınmak için uygulamanızın bir kullanıcı çevrimiçi olarak işaretlenmeden önce bağlantı kesme işlemlerini kuyruğa alması gerektiğini unutmayın.

// Since I can connect from multiple devices, we store each connection
// instance separately any time that connectionsRef's value is null (i.e.
// has no children) I am offline.
final myConnectionsRef =
  FirebaseDatabase.instance.ref("users/joe/connections");

// Stores the timestamp of my last disconnect (the last time I was seen online)
final lastOnlineRef =
  FirebaseDatabase.instance.ref("/users/joe/lastOnline");

final connectedRef = FirebaseDatabase.instance.ref(".info/connected");
connectedRef.onValue.listen((event) {
 final connected = event.snapshot.value as bool? ?? false;
 if (connected) {
  final con = myConnectionsRef.push();

  // When this device disconnects, remove it.
  con.onDisconnect().remove();

  // When I disconnect, update the last time I was seen online.
  lastOnlineRef.onDisconnect().set(ServerValue.timestamp);

  // Add this device to my connections list.
  // This value could contain info about the device or a timestamp too.
  con.set(true);
 }
});