Wprowadzenie do Bazy danych czasu rzeczywistego

Wymagania wstępne

 1. Zainstaluj firebase_core i dodaj do swojej aplikacji kod inicjowania.
 2. Dodaj aplikację do projektu Firebase w konsoli Firebase.

Utwórz bazę danych

 1. W konsoli Firebase przejdź do sekcji Baza danych czasu rzeczywistego. Pojawi się prośba o wybranie istniejącego projektu Firebase. Postępuj zgodnie z procedurą tworzenia bazy danych.

 2. Wybierz tryb początkowy dla reguł zabezpieczeń:

  Tryb testowy

  Sprawdza się w przypadku rozpoczęcia korzystania z bibliotek klienta mobilnego i internetowego, ale pozwala każdemu odczytywać i zastępować Twoje dane. Po zakończeniu testów zapoznaj się z sekcją Omówienie reguł bazy danych czasu rzeczywistego Firebase.

  Aby rozpocząć, wybierz tryb testowy.

  Tryb blokady

  Blokuje wszystkie odczyty i zapisy z klientów mobilnych i internetowych. Uwierzytelnione serwery aplikacji nadal mogą uzyskać dostęp do bazy danych.

 3. Wybierz region dla bazy danych. W zależności od wybranego regionu przestrzeń nazw bazy danych będzie mieć postać <databaseName>.firebaseio.com lub <databaseName>.<region>.firebasedatabase.app. Więcej informacji znajdziesz w artykule o wybieraniu lokalizacji dla projektu.

 4. Kliknij Gotowe.

Gdy włączysz Bazę danych czasu rzeczywistego, zostanie też włączony interfejs API w menedżerze interfejsów API Cloud.

Dodaj Bazę danych czasu rzeczywistego Firebase do swojej aplikacji

 1. Aby zainstalować wtyczkę, w katalogu głównym projektu Flutter uruchom to polecenie:

  flutter pub add firebase_database
  
 2. Po zakończeniu ponownie skompiluj aplikację Flutter:

  flutter run
  

Skonfiguruj reguły bazy danych

Baza danych czasu rzeczywistego udostępnia język z regułami deklaratywnymi, które pozwalają definiować strukturę danych, sposób ich indeksowania oraz możliwość odczytywania i zapisywania danych.

Inicjowanie pakietu Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase

Aby zacząć korzystać z pakietu Bazy danych czasu rzeczywistego w projekcie, zaimportuj go na początku plików projektu:

import 'package:firebase_database/firebase_database.dart';

Aby użyć domyślnej instancji bazy danych, wywołaj metodę getter instance w FirebaseDatabase:

FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.instance;

Jeśli chcesz używać jej razem z dodatkową aplikacją Firebase, użyj statycznej metody instanceFor:

FirebaseApp secondaryApp = Firebase.app('SecondaryApp');
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.instanceFor(app: secondaryApp);

Jeśli w tym samym projekcie chcesz używać innej instancji RTDB, możesz przekazać databaseUrl za pomocą statycznej metody instanceFor:

final firebaseApp = Firebase.app();
final rtdb = FirebaseDatabase.instanceFor(app: firebaseApp, databaseURL: 'https://your-realtime-database-url.firebaseio.com/');

Następne kroki