Zarządzanie regułami bezpieczeństwa bazy danych Firebase w czasie rzeczywistym za pośrednictwem REST

W tym dokumencie wyjaśniono, jak zarządzać regułami bezpieczeństwa bazy danych Firebase Realtime w aplikacji za pośrednictwem interfejsu API REST.

Aktualizowanie reguł bezpieczeństwa bazy danych Firebase Realtime

Korzystając z interfejsu API REST, możesz pisać i aktualizować reguły bezpieczeństwa bazy danych Firebase Realtime dla swojej aplikacji Firebase, wysyłając żądanie PUT do ścieżki /.settings/rules.json . Aby to zrobić, będziemy potrzebować tokena dostępu w celu uwierzytelnienia naszego żądania REST

W tym przykładzie umożliwiamy dostęp do odczytu wszystkich danych w naszej bazie danych Firebase:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Pobieranie reguł bezpieczeństwa bazy danych Firebase Realtime

Podobnie możemy wysłać żądanie GET do ścieżki /.settings/rules.json adresu URL naszej aplikacji, aby pobrać nasze reguły bezpieczeństwa bazy danych Firebase Realtime:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Odpowiedź będzie zawierać wszystkie reguły naszej aplikacji.