จัดการ Firebase Extensions ที่ติดตั้ง

ในการติดตั้งหรือจัดการส่วนขยาย คุณจะต้องได้รับมอบหมายบทบาทใดบทบาทหนึ่งต่อไปนี้ เจ้าของหรือผู้แก้ไขหรือ ผู้ดูแลระบบ Firebase

แสดงรายการอินสแตนซ์ส่วนขยายที่ติดตั้งของโปรเจ็กต์

คุณระบุอินสแตนซ์ทั้งหมดของส่วนขยายที่ติดตั้งได้

เรียกใช้คำสั่งรายการส่วนขยาย

firebase ext:list --project=projectId-or-alias

ตรวจสอบอินสแตนซ์ของส่วนขยายที่ติดตั้ง

ในคอนโซล Firebase คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมของส่วนขยายที่ติดตั้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน การใช้งาน และบันทึกของส่วนขยายนั้น

ตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณ

การตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไป แต่การแจ้งเตือนอาจมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อคุณไว้วางใจให้โค้ดของอีกฝ่ายทำงานในโปรเจ็กต์ของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณสำหรับโปรเจ็กต์ Firebase แล้ว

ดูฟังก์ชันที่สร้างโดยส่วนขยาย

 1. ไปที่แดชบอร์ดฟังก์ชันของคอนโซล Firebase

 2. ในแท็บแดชบอร์ด คุณจะดูฟังก์ชันจาก Firebase Extensions (พร้อมด้วยฟังก์ชันอื่นๆ ที่คุณทำให้ใช้งานได้ในโปรเจ็กต์)

  ฟังก์ชันที่สร้างโดยส่วนขยายจะมีชื่อในรูปแบบดังนี้ ext-extension-instance-id-functionName

  เช่น ext-awesome-task-simplifier-onUserCreate

ดูงาน Cloud Scheduler ที่สร้างโดยส่วนขยาย

 1. เปิดหน้า Cloud Scheduler ของโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google Cloud

 2. ในรายการงาน คุณดูงาน Cloud Scheduler ได้จาก Firebase Extensions (พร้อมด้วยงานอื่นๆ ที่คุณสร้างไว้สำหรับโครงการ)

  งานที่สร้างโดยส่วนขยายจะมีชื่อในรูปแบบต่อไปนี้ firebase-ext-extension-instance-id-functionName

  เช่น firebase-ext-awesome-task-simplifier-doTask

ดูและจัดการ Cloud Tasks ที่จัดคิวตามส่วนขยาย

ส่วนขยายบางอย่างจะใช้ Cloud Tasks เพื่อให้ทำงานที่ใช้เวลานานขึ้น ซึ่งมักจะเป็นงานประมวลผลที่ทำงานในหลายจุดในวงจรชีวิตของส่วนขยาย เช่น การติดตั้ง การกำหนดค่าใหม่ และหลังการอัปเกรด

โดยปกติแล้ว งานเหล่านี้จะทำงานและเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องจัดการงานที่อยู่ในคิวของส่วนขยายด้วยตนเอง เช่น หากต้องการหยุดคิวชั่วคราวหรือนำออกจากคิว งานที่ยังไม่ได้เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในส่วนส่วนขยายของคอนโซล Firebase ให้เปิดหน้ารายละเอียดอินสแตนซ์ของส่วนขยาย

 2. ในหน้ารายละเอียด ให้เปิดส่วน API และทรัพยากร หากส่วนขยายใช้ Cloud Tasks จะมีส่วนคิวงาน Cloud ที่มีรายการอย่างน้อย 1 รายการ

 3. คลิกดูคิวของคิวที่ต้องการจัดการ ซึ่งจะเปิดหน้ารายละเอียดคิวในคอนโซล Google Cloud ซึ่งคุณจะดูงานที่อยู่ในคิว หยุดคิวชั่วคราว นำงานออกจากคิว และอื่นๆ ได้ โปรดดูหัวข้อจัดการคิวและงานในเอกสารประกอบของ Cloud Tasks

ดูข้อมูลลับ Cloud Secret Manager ที่สร้างโดยส่วนขยาย

 1. เปิดหน้า Secret Manager ของโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google Cloud

 2. ในรายการข้อมูลลับ คุณสามารถดูข้อมูลลับที่สร้างขึ้นสำหรับ Firebase Extensions (รวมถึงข้อมูลลับอื่นๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการ)

  ข้อมูลลับที่สร้างโดยส่วนขยายจะมีชื่อในรูปแบบนี้: ext-extension-instance-id-paramnName

  เช่น ext-awesome-task-simplifier-API_KEY

  ข้อมูลลับจะมีป้ายกำกับด้วยคีย์ firebase-extensions-managed อย่านำป้ายกำกับนี้ออกเว้นแต่ต้องการหยุด Firebase ไม่ให้จัดการข้อมูลลับ

ตรวจสอบว่าส่วนขยายที่ติดตั้งทำงานเป็นปกติหรือไม่

คุณจะตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งหมดจากฟังก์ชัน (รวมถึงข้อผิดพลาดที่สร้างโดย Firebase Extensions) ได้ในคอนโซล

 1. ในแท็บประสิทธิภาพการทำงานของแดชบอร์ดฟังก์ชัน คุณจะดูภาพรวมของข้อผิดพลาดและข้อมูลประสิทธิภาพของฟังก์ชันทั้งหมดในโปรเจ็กต์ได้

 2. หากต้องการดูข้อมูลของส่วนขยายที่ต้องการ ให้ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของหน้าเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

ตรวจสอบความถี่ที่ส่วนขยายที่ติดตั้งทำงานอยู่

 1. ในแท็บแดชบอร์ดของแดชบอร์ดฟังก์ชัน ให้ค้นหาฟังก์ชันเฉพาะสำหรับส่วนขยาย Firebase ที่ต้องการตรวจสอบ

 2. คลิก (เมนูรายการเพิ่มเติม) ที่ด้านขวาสุดของรายการ แล้วเลือกสถิติการใช้งานโดยละเอียด

 3. ในคอนโซล Google Cloud ที่แสดงอยู่ คุณจะเจาะลึกการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ และแม้กระทั่งตรวจสอบซอร์สโค้ดของฟังก์ชันได้

ดูบันทึกสำหรับส่วนขยาย

หากคุณกำลังพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของโปรเจ็กต์หรือส่งรายงานข้อบกพร่องไปยัง Firebase คุณควรดูบันทึกของฟังก์ชันที่ทำงานอยู่ในโปรเจ็กต์

ในแท็บบันทึกของแดชบอร์ดฟังก์ชัน ให้ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของหน้าเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ส่วนขยายสร้างขึ้น

อัปเดตอินสแตนซ์ของส่วนขยายที่ติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุด

คุณอัปเดตอินสแตนซ์ที่ติดตั้งของส่วนขยายเป็นเวอร์ชันที่เปิดตัวล่าสุดได้ คุณอาจต้องอัปเดตอินสแตนซ์ที่ติดตั้งเนื่องจากอินสแตนซ์กำลังทำงานหรือมีการตั้งค่าในเวิร์กโฟลว์การทดสอบ โปรเจ็กต์ หรือแอปอยู่แล้ว

เมื่อคุณอัปเดตอินสแตนซ์ ทรัพยากรและตรรกะเฉพาะส่วนขยายทั้งหมดของอินสแตนซ์จะถูกเขียนทับเพื่อใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ของเวอร์ชันใหม่ รหัสอินสแตนซ์ของส่วนขยายและบัญชีบริการจะไม่เปลี่ยนแปลง

ในระหว่างขั้นตอนการอัปเดต คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวอร์ชันใหม่ และจะระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์ใหม่ได้

 1. หากต้องการอัปเดตอินสแตนซ์ของส่วนขยายในไฟล์ Manifest ของส่วนขยายให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้เรียกใช้คำสั่งอัปเดตส่วนขยาย

  firebase ext:update extensionInstanceId

  หากต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่ง ให้ระบุเวอร์ชันที่ต้องการอัปเดตโดยทำดังนี้

  firebase ext:update extensionInstanceId versionNumber
 2. จากนั้นในการทำให้ส่วนขยายในไฟล์ Manifest ใช้งานได้ในโปรเจ็กต์ Firebase ให้เรียกใช้ ดังนี้

  firebase deploy --only extensions --project=projectId-or-alias

กำหนดค่าอินสแตนซ์ของส่วนขยายที่ติดตั้งใหม่

คุณเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้สำหรับอินสแตนซ์ส่วนขยายที่ติดตั้งได้ ระบบจะใช้ค่าใหม่เหล่านี้ในทริกเกอร์ในอนาคตของอินสแตนซ์ แต่อาร์ติแฟกต์หรือองค์ประกอบโครงสร้างก่อนหน้าทั้งหมดที่สร้างโดยส่วนขยาย (เช่น รูปภาพที่จัดเก็บไว้หรือที่เก็บข้อมูลของพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่) จะไม่เปลี่ยนแปลง

 1. หากต้องการกำหนดค่าส่วนขยายใหม่ในไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย ให้เรียกใช้คำสั่งกำหนดค่าส่วนขยายดังนี้

  firebase ext:configure extensionInstanceId
 2. จากนั้นในการทำให้ส่วนขยายในไฟล์ Manifest ใช้งานได้ในโปรเจ็กต์ Firebase ให้เรียกใช้ ดังนี้

  firebase deploy --only extensions --project=projectId-or-alias

ถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ส่วนขยาย

คุณถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของส่วนขยายจากโปรเจ็กต์ Firebase ได้ การดำเนินการนี้จะลบบัญชีบริการและทรัพยากรทั้งหมด (เช่น ชุดฟังก์ชัน) ที่ Firebase สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของส่วนขยายโดยเฉพาะ แต่รายการต่อไปนี้จะไม่ถูกลบ

 • อาร์ติแฟกต์ที่ส่วนขยายสร้างขึ้น (เช่น รูปภาพที่จัดเก็บไว้)

 • ทรัพยากรอื่นๆ ในโปรเจ็กต์ เช่น อินสแตนซ์ฐานข้อมูลหรือที่เก็บข้อมูล Cloud Storage แม้ว่าส่วนขยายจะโต้ตอบกับทรัพยากรอื่นๆ เหล่านี้ แต่ก็ไม่ได้เฉพาะสำหรับส่วนขยาย ดังนั้นจึงไม่ถูกลบหากถอนการติดตั้งส่วนขยาย

วิธีถอนการติดตั้งส่วนขยายมีดังนี้

 1. หากต้องการนำอินสแตนซ์ของส่วนขยายออกจากไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย ให้เรียกใช้คำสั่งถอนการติดตั้งส่วนขยาย ดังนี้

  firebase ext:uninstall extensionInstanceId
 2. จากนั้นในการทำให้การเปลี่ยนแปลงในไฟล์ Manifest ใช้งานได้ในโปรเจ็กต์ Firebase ให้เรียกใช้ ดังนี้

  firebase deploy --only extensions --project=projectId-or-alias