Użyj szablonów Handlebars z rozszerzeniem Trigger Email

Jeśli podczas konfiguracji rozszerzenia określiłeś parametr „Kolekcja szablonów”, możesz tworzyć szablony szablonów Handlebars i zarządzać nimi dla swoich wiadomości e-mail.

Struktura kolekcji szablonów

Nadaj każdemu dokumentowi niezapomniany identyfikator, którego używasz jako nazwy szablonu w dokumentach zapisywanych w kolekcji szablonów.

Dokument szablonu może zawierać dowolne z następujących pól:

 • Temat: ciąg znaków szablonu tematu wiadomości e-mail.
 • tekst: Ciąg szablonowy dla zawartości wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu.
 • html: Ciąg szablonowy dla zawartości HTML wiadomości e-mail.
 • amp: Ciąg szablonowy dla treści AMP4EMAIL wiadomości e-mail.
 • załączniki: tablica załączników z ciągami szablonów jako wartościami; Obsługiwane opcje Nodemailera : ciąg utf-8, niestandardowy typ zawartości, adres URL, zakodowany ciąg, identyfikator URI danych i wstępnie wygenerowany węzeł MIME (pamiętaj, że Twój e-mail nie ma dostępu do systemu plików serwera w chmurze).

Przykładowy szablon może mieć identyfikator following i treść taką jak:

{
 subject: "@{{username}} is now following you!",
 html: "Just writing to let you know that <code>@{{username}}</code> ({{name}}) is now following you.",
 attachments: [
  {
   filename: "{{username}}.jpg",
   path: "{{imagePath}}"
  }
 ]
}

Wysyłaj e-maile za pomocą szablonów

Aby dostarczać wiadomości e-mail przy użyciu szablonów, dodając dokumenty do kolekcji poczty, dołącz pole template z właściwościami name i data . Na przykład, używając naszego following szablonu z góry:

admin
 .firestore()
 .collection("MAIL_COLLECTION")
 .add({
  toUids: ["abc123"],
  template: {
   name: "following",
   data: {
    username: "ada",
    name: "Ada Lovelace",
    imagePath: "https://example.com/path/to/file/image-name.jpg"
   },
  },
 });

Części szablonu

Możesz tworzyć szablony, używając części wielokrotnego użytku, określając {partial: true} w dokumencie szablonu. Każde ze standardowych pól danych ( subject , html , text i amp ) zostanie zdefiniowane jako częściowe używane tylko w swoim własnym środowisku. Na przykład część o nazwie footer może zawierać dane takie jak:

{
 partial: true,
 html: "<p>This mail was sent by ExampleApp, Inc. <a href='https://example.com/unsubscribe'>Unsubscribe</a></p>",
 text: "This mail was sent by ExampleApp, Inc. Unsubscribe here: https://example.com/unsubscribe"
}

W innym szablonie uwzględnij część, odwołując się do jej nazwy (identyfikatora dokumentu):

<p>This is my main template content, but it will use a common footer.</p>

{{> footer }}