Integracje biblioteki i platformy Cloud Firestore

Oprócz bibliotek klienta i serwera opisanych w dokumentacji, Cloud Firestore oferuje liczne możliwości integracji z bibliotekami open source. Integracje te są często wdrażane przez deweloperów, którzy korzystali z Cloud Firestore i chcą wprowadzić je do swojej ulubionej platformy.

Poniższe integracje zostały wdrożone we współpracy z zespołem Cloud Firestore.

AngularFire,

Platforma: internet

AngularFire to biblioteka Angular dla Firebase. Dzięki AngularFire i Cloud Firestore możesz dodawać dane do dokumentów i kolekcji, tworzyć dotyczące ich zapytania oraz włączać do nich dostęp offline.

Przeczytaj dokumenty

Interfejs Firebase

Platformy: Android, iOS

Użyj bibliotek FirebaseUI na Androida i iOS, aby powiązać dane z bazy danych Cloud Firestore z interfejsem aplikacji.

Przeczytaj dokumenty dotyczące iOS Przeczytaj dokumenty dotyczące Androida

Reakcja natywna Firebase

Platformy: Android, Apple

React Native Firebase to oficjalnie zalecana biblioteka natywna React dla Firebase. Nie jest ona jednak objęta obsługą Firebase. Więcej informacji o możliwościach usługi React Native i Cloud Firestore znajdziesz w artykule Pierwsze kroki z Cloud Firestore w wersji natywnej.

Przeczytaj dokumenty