Vị trí Cloud Firestore

Trước khi sử dụng Cloud Firestore, bạn phải chọn một vị trí cho cơ sở dữ liệu. Để giảm độ trễ và tăng khả năng hoạt động, hãy lưu trữ dữ liệu của bạn gần những người dùng và dịch vụ cần dữ liệu đó. Chế độ cài đặt vị trí này là vị trí tài nguyên mặc định của Google Cloud Platform (GCP) cho dự án của bạn.

Xin lưu ý rằng vị trí tài nguyên GCP mặc định có thể đã được thiết lập trước đó, trong quá trình tạo dự án hoặc khi thiết lập một dịch vụ khác yêu cầu cài đặt vị trí (xem bên dưới).

Vị trí tài nguyên GCP mặc định

Một số dịch vụ dành cho ứng dụng của bạn yêu cầu chế độ cài đặt vị trí, gọi là vị trí tài nguyên mặc định của Google Cloud Platform (GCP) cho dự án. Vị trí này là nơi lưu trữ dữ liệu của bạn cho các dịch vụ GCP có yêu cầu chế độ cài đặt vị trí.

Các sản phẩm sau đây có cùng vị trí tài nguyên GCP mặc định:

  • Cloud Firestore
    Xin lưu ý rằng vị trí tài nguyên mặc định của bạn trên GCP không áp dụng cho Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase.

  • Cloud Storage
    Xin lưu ý rằng vị trí tài nguyên mặc định của GCP chỉ áp dụng cho bộ chứa mặc định Cloud Storage của bạn. Nếu đang sử dụng Gói linh hoạt, bạn có thể tạo nhiều bộ chứa, mỗi bộ chứa có vị trí riêng.

  • Ứng dụng Google App Engine (GAE)
    Nếu bạn thiết lập một ứng dụng App Engine, thì vị trí của ứng dụng đó sẽ chia sẻ vị trí tài nguyên GCP mặc định của bạn. Xin lưu ý rằng nếu sử dụng Cloud Scheduler (ví dụ: để chạy các hàm đã lên lịch), bạn bắt buộc phải có một ứng dụng App Engine trong dự án của mình.

Loại vị trí

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình trên Cloud Firestore ở một vị trí nhiều khu vực hoặc một vị trí theo khu vực.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã có một ứng dụng App Engine với vị trí là us-central hoặc europe-west, thì cơ sở dữ liệu của bạn trên Cloud Firestore sẽ được coi là đa khu vực.

Vị trí nhiều vùng

Chọn một vị trí đa vùng để tăng tối đa khả năng hoạt động và độ bền vững của cơ sở dữ liệu.

Một vị trí nhiều vùng bao gồm một tập hợp các khu vực xác định, nơi lưu trữ nhiều bản sao của cơ sở dữ liệu. Mỗi bản sao là một bản sao đọc-ghi chứa tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoặc một bản sao nhân chứng không duy trì tập dữ liệu đầy đủ nhưng tham gia vào việc sao chép.

Bằng cách sao chép dữ liệu giữa nhiều khu vực, dữ liệu có thể tiếp tục được phân phát ngay cả khi một khu vực không còn được phân phát nữa. Trong một khu vực, dữ liệu sẽ được sao chép giữa các vùng để dữ liệu có thể tiếp tục được phân phát trong khu vực đó, ngay cả khi một vùng miền không được sử dụng nữa.

Firebase hỗ trợ các vị trí tài nguyên GCP đa khu vực sau đây:
Tên nhiều khu vực Nội dung mô tả nhiều khu vực Vùng đọc-ghi Khu vực của nhân chứng
eur3 Châu Âu europe-west1 (Bỉ), europe-west4 (Hà Lan) europe-north1 (Phần Lan)
nam5 United States us-central1 (Iowa), us-central2 (Oklahoma—khu vực tư nhân GCP) us-east1 (Nam Carolina)

Vị trí theo khu vực

Vị trí khu vực là một địa điểm địa lý cụ thể, chẳng hạn như Nam Carolina. Dữ liệu tại một vị trí theo khu vực được sao chép ở nhiều vùng trong một khu vực. Tất cả vị trí khu vực phải cách các vị trí khu vực khác ít nhất 100 dặm.

Chọn một vị trí theo khu vực để có chi phí thấp hơn, để có độ trễ ghi thấp hơn nếu ứng dụng của bạn nhạy cảm với độ trễ hoặc để cùng bố trí với các tài nguyên GCP khác.

Firebase hỗ trợ các vị trí tài nguyên GCP theo khu vực sau đây:
Tên vùngNội dung mô tả khu vực
Bắc Mỹ
us-west1Oregon
us-west2Los Angeles
us-west3Salt Lake City
us-west4Las Vegas

us-central1

Iowa
northamerica-northeast1Montréal

northamerica-northeast2

Toronto
us-east1Nam Carolina
us-east4Bắc Virginia

us-east5

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Columbus

us-south1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Dallas
Nam Mỹ

southamerica-west1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Santiago
southamerica-east1São Paulo
Châu Âu
europe-west2London

europe-west1

Bỉ

europe-west4

Hà Lan

europe-west8

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Milan

europe-southwest1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Madrid

europe-west9

Paris

europe-west12

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Turin

europe-west10

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Berlin
europe-west3Frankfurt

europe-north1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Phần Lan
europe-central2Warsaw
europe-west6Zürich
Trung Đông

me-central1

Doha

me-central2

Dammam

me-west1

Tel Aviv
Châu Á
asia-south1Mumbai

asia-south2

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Delhi
asia-southeast1Singapore
asia-southeast2Jakarta
asia-east2Hong Kong
asia-east1Đài Loan
asia-northeast1Tokyo
asia-northeast2Osaka
asia-northeast3Seoul
Úc
australia-southeast1Sydney

australia-southeast2

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Melbourne
Châu Phi

africa-south1

Vị trí này không hỗ trợ Cloud Storage cho Firebase. Nếu dự định sử dụng Cloud Storage cho Firebase, bạn nên chọn một vị trí khác.

Johannesburg

SLA của vị trí

Loại vị trí Cloud Firestore của bạn xác định tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động theo Thoả thuận mức độ dịch vụ (SLA):

Dịch vụ được bao gồm Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hằng tháng
Cloud Firestore nhiều khu vực >= 99,999%
Cloud Firestore khu vực >= 99,99%

Giá theo vị trí

Vị trí của bạn trong Cloud Firestore sẽ xác định chi phí cho các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Để xem nội dung giải thích đầy đủ về giá theo khu vực và loại khu vực, hãy xem bài viết Tìm hiểu về việc thanh toán trên Cloud Firestore.

Xem vị trí cơ sở dữ liệu của bạn

Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến phần Cài đặt dự án.

Các bước tiếp theo

  • Để biết thêm thông tin về cách xây dựng ứng dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu về độ trễ, khả năng sử dụng và độ bền vững, hãy tham khảo Khu vực địa lý và khu vực.