Zabezpiecz dane w Cloud Firestore

Cloud Firestore oferuje niezawodne zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie za pomocą dwóch różnych metod, w zależności od używanych bibliotek klienckich.

  • W przypadku bibliotek mobilnych i klientów internetowych użyj Firebase Authentication i Cloud Firestore Reguły bezpieczeństwa do obsługi bezserwerowego uwierzytelniania, autoryzacji i sprawdzania poprawności danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klientów na Androida, Apple i w sieci Web za pomocą reguł bezpieczeństwa Cloud Firestore .

    Użyj funkcji Sprawdzanie aplikacji , aby mieć pewność, że tylko Twoja aplikacja będzie miała dostęp do danych Cloud Firestore.

    W przypadku aplikacji korzystających z Cloud Storage for Firebase użyj Cloud Firestore, aby zdefiniować warunki dostępu do zasobów Cloud Storage w dokumentach bazy danych, do których można uzyskać dostęp za pomocą reguł zabezpieczeń Cloud Storage .

  • W przypadku bibliotek klienta serwera użyj funkcji Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM), aby zarządzać dostępem do bazy danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klienckich Java, Python, Node.js i Go za pomocą uprawnień .