Wzbogać wartość mediów

Użyj rozszerzeń Cloud Firestore i Firebase, aby odblokować wartość swoich zasobów audio i obrazu za pomocą modeli AI.

Klasyfikuj obrazy

Wyodrębnij etykiety z obrazów i zapisz w Firestore za pomocą Cloud Vision API. Ucz się więcej .

Konwertuj mowę na tekst z plików audio

Transkrypuj pliki audio w Cloud Storage do plików .txt za pomocą Cloud Speech To Text. Ucz się więcej .

Wykonaj optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

Wyodrębnij tekst z obrazów i zapisz w Firestore za pomocą Cloud Vision API. Ucz się więcej .