غنی سازی ارزش رسانه ها

از افزونه های Cloud Firestore و Firebase برای باز کردن ارزش منابع صوتی و تصویری خود با استفاده از مدل های هوش مصنوعی استفاده کنید.

طبقه بندی تصاویر

برچسب ها را از تصاویر استخراج کنید و با استفاده از Cloud Vision API در Firestore ذخیره کنید. بیشتر بدانید .

تبدیل گفتار به متن از فایل های صوتی

با استفاده از Cloud Speech to Text، فایل‌های صوتی موجود در فضای ذخیره‌سازی ابری را به فایل‌های txt. رونویسی کنید. بیشتر بدانید .

انجام تشخیص نوری کاراکتر (OCR)

متن را از تصاویر استخراج کنید و با استفاده از Cloud Vision API در Firestore ذخیره کنید. بیشتر بدانید .