Wzbogać obsługę tekstu

Użyj rozszerzeń Cloud Firestore i Firebase, aby wzbogacić swoje możliwości pracy z zasobami tekstowymi.

Podsumuj tekst

To rozszerzenie umożliwia podsumowanie pola w dokumencie Cloud Firestore przy użyciu interfejsu API PaLM. Ucz się więcej .

Wykryj toksyczną mowę

Użyj tego rozszerzenia, aby uzyskać oceny toksyczności tekstu przesłanego przez użytkownika, np. komentarzy do postów w mediach społecznościowych, zapisanego w kolekcji Cloud Firestore. Ucz się więcej .

Przetłumacz tekst

Tłumacz ciągi znaków zapisane w kolekcji Cloud Firestore na wiele języków, korzystając z interfejsu Cloud Translation API. Ucz się więcej .

Transkrypcja dźwięku

To rozszerzenie transkrybuje dźwięk na tekst w kolekcji Cloud Firestore. Ucz się więcej .