Wyszukiwanie pełnotekstowe

Większość aplikacji umożliwia użytkownikom wyszukiwanie zawartości aplikacji. Możesz na przykład wyszukać posty zawierające określone słowo lub notatki, które napisałeś na określony temat.

Cloud Firestore nie obsługuje natywnego indeksowania ani wyszukiwania pól tekstowych w dokumentach. Ponadto pobieranie całej kolekcji w celu wyszukiwania pól po stronie klienta jest niepraktyczne.

Aby włączyć wyszukiwanie pełnotekstowe danych Cloud Firestore, skorzystaj z dedykowanej usługi wyszukiwania innej firmy. Usługi te zapewniają zaawansowane możliwości indeksowania i wyszukiwania wykraczające poza możliwości prostego zapytania do bazy danych.

Zanim przejdziesz dalej, sprawdź, a następnie wybierz jednego z poniższych dostawców wyszukiwania:

Rozwiązanie: Zewnętrzna usługa wyszukiwania