Hosting Firebase

Hosting Firebase zapewnia szybki i bezpieczny hosting aplikacji internetowej.

Hosting Firebase to usługa hostingu treści internetowych klasy produkcyjnej dla programistów. Jedno polecenie pozwala szybko wdrożyć aplikacje internetowe w globalnej sieci CDN (sieci dostarczania treści). Choć Hosting Firebase jest zoptymalizowany pod kątem statycznych i jednostronicowych aplikacji internetowych, możesz też połączyć Hosting Firebase z Cloud Functions lub Cloud Run, aby tworzyć i hostować dynamiczne treści i mikroserwisy w Firebase.

Pierwsze kroki

Najważniejsze funkcje

Udostępnianie treści przez bezpieczne połączenie W Hosting Firebase wbudowany jest protokół SSL, który nie wymaga konfiguracji, dzięki czemu treści są zawsze dostarczane w bezpieczny sposób.
Szybkie dostarczanie treści Każdy przesyłany plik jest zapisywany w pamięci podręcznej na dyskach SSD serwerów brzegowych CDN na całym świecie i udostępniany jako plik gzip lub Brotli. Automatycznie wybierzemy najlepszą metodę kompresji Twoich treści. Niezależnie od tego, gdzie są użytkownicy, treści są dostarczane szybko.
Emuluj i udostępniaj zmiany przed publikacją

Wyświetl i przetestuj zmiany dotyczące lokalnego adresu URL oraz wchodź w interakcje z emulowanym backendem.

Udostępniaj zmiany innym członkom zespołu za pomocą tymczasowych adresów URL podglądu. Hosting zapewnia też integrację z GitHubem, która ułatwia iterację treści wyświetlanych w podglądzie.

Wdrażanie nowych wersji za pomocą jednego polecenia

Dzięki interfejsowi wiersza poleceń Firebase możesz uruchomić aplikację w ciągu kilku sekund. Narzędzia wiersza poleceń umożliwiają dodawanie celów wdrożenia do procesu kompilacji.

Jeśli chcesz cofnąć wdrożenie, Hosting umożliwia przywrócenie jednym kliknięciem.

Jak to działa?

Niezależnie od tego, czy wdrażasz prostą stronę docelową czy złożoną progresywną aplikację internetową (PWA), Hosting zapewnia infrastrukturę, funkcje i narzędzia dostosowane do wdrażania witryn i aplikacji oraz zarządzania nimi.

Za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase możesz wdrażać pliki z katalogów lokalnych na komputerze na naszych serwerach Hostingu. Poza obsługą treści statycznych możesz wykorzystać Cloud Functions dla Firebase lub Cloud Run do wyświetlania zawartości dynamicznej i hostowania mikroserwisów w Twoich witrynach. Wszystkie treści są udostępniane przez połączenie SSL z najbliższego serwera brzegowego w naszej globalnej sieci CDN.

Możesz też wyświetlić i przetestować zmiany przed ich wprowadzeniem. Za pomocą Pakietu emulatorów lokalnych Firebase możesz emulować zasoby aplikacji i backendu z użyciem adresu URL hostowanego lokalnie. Możesz też udostępnić zmiany za pomocą tymczasowego adresu URL podglądu i skonfigurować integrację z GitHubem, aby ułatwić iterację w trakcie tworzenia aplikacji.

Hosting Firebase ma proste opcje konfiguracji hostingu, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji PWA. Możesz łatwo przepisywać adresy URL na potrzeby routingu po stronie klienta, konfigurować niestandardowe nagłówki, a nawet wyświetlać zlokalizowane treści.

Do wyświetlania treści Firebase oferuje kilka opcji domen i subdomen:

  • Domyślnie każdy projekt Firebase zawiera bezpłatne subdomeny w domenach web.app i firebaseapp.com. Te 2 witryny udostępniają tę samą wdrożoną treść i tę samą konfigurację.

  • Możesz utworzyć wiele witryn, jeśli masz powiązane witryny i aplikacje, które udostępniają różne treści, ale korzystają z tych samych zasobów projektu Firebase (np. masz bloga, panel administracyjny i aplikację publiczną).

  • Możesz połączyć własną nazwę domeny z witryną hostowaną w Firebase.

Firebase automatycznie udostępnia certyfikaty SSL dla wszystkich Twoich domen, dzięki czemu wszystkie Twoje treści są bezpiecznie udostępniane.

Ścieżka implementacji

Instalowanie interfejsu wiersza poleceń Firebase Interfejs wiersza poleceń Firebase ułatwia konfigurowanie nowego projektu Hostingu, uruchamianie lokalnego serwera programistycznego i wdrażanie treści.
Skonfiguruj katalog projektu

Dodaj zasoby statyczne do lokalnego katalogu projektu i uruchom polecenie firebase init, aby połączyć katalog z projektem Firebase.

W lokalnym katalogu projektu możesz też skonfigurować Cloud Functions lub Cloud Run na potrzeby zawartości dynamicznej i mikroserwisów.

Wyświetlanie, testowanie i udostępnianie zmian przed publikacją (opcjonalnie)

Uruchom firebase emulators:start, aby emulować Hosting i zasoby projektu backendu pod adresem URL hostowanym lokalnie.

Aby wyświetlić i udostępnić zmiany pod tymczasowym adresem URL podglądu, uruchom firebase hosting:channel:deploy w celu utworzenia i wdrożenia kanału podglądu. Skonfiguruj integrację z GitHubem, aby łatwo powtarzać podgląd treści, których podgląd chcesz wyświetlić.

Wdrażanie witryny Gdy wszystko będzie w porządku, uruchom firebase deploy, aby przesłać najnowszy zrzut na nasze serwery. Jeśli chcesz cofnąć wdrożenie, możesz to zrobić jednym kliknięciem w konsoli Firebase.
Połącz z aplikacją internetową Firebase (opcjonalnie) Po połączeniu witryny z aplikacją internetową Firebase możesz za pomocą Google Analytics zbierać dane o użytkowaniu aplikacji i zachowaniach oraz korzystać z Monitorowania wydajności Firebase, aby prześledzić jej wydajność.

Dalsze kroki