Łączenie domeny niestandardowej

Dzięki Hostingowi Firebase nie musisz rezygnować z unikalnych, skoncentrowanych na marce nazw domen. Zamiast domeny wygenerowanej przez Firebase dla swojej witryny hostowanej w Firebase możesz użyć domeny niestandardowej (np. example.com lub app.example.com).

Hosting Firebase zapewnia certyfikat SSL dla każdej z Twoich domen i udostępnia treści w globalnej sieci CDN.

Z dalszej części tego dokumentu dowiesz się, jak połączyć domenę niestandardową.

Konfigurowanie domeny na potrzeby Hostingu

Aby utworzyć witrynę Hostingu Firebase w projekcie Firebase, musisz ukończyć kreatora „Pierwsze kroki” na stronie Hostingu Firebase swojego projektu.

Krok 1. Dodaj domenę niestandardową

 1. Na stronie Hostingu projektu otwórz kreatora łączenia z domeną niestandardową:

  • Jeśli masz tylko jedną witrynę w Hostingu, kliknij Dodaj domenę niestandardową.
  • Jeśli masz więcej niż 1 witrynę w Hostingu, kliknij Wyświetl obok odpowiedniej witryny, a potem kliknij Dodaj domenę niestandardową.
 2. Wpisz niestandardową nazwę domeny, którą chcesz połączyć ze swoją witryną w Hostingu.

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, aby przekierowywać wszystkie żądania z domeny niestandardowej do drugiej określonej domeny (na przykład example.com i www.example.com przekierowują do tej samej treści).

 4. Kliknij Dalej, aby skonfigurować rekordy DNS i zakończyć konfigurowanie domeny niestandardowej.

Krok 2. Skonfiguruj domenę niestandardową

Jeśli pojawi się prośba w kreatorze konfiguracji Connect Domains, zweryfikuj domenę apex.

Dzięki temu upewnisz się, że Twoja domena nie jest już połączona z projektem Firebase i że jesteś właścicielem określonej domeny.

 1. W witrynie dostawcy domeny znajdź stronę zarządzania DNS.

 2. Dodaj i zapisz nowy rekord z tymi danymi wejściowymi:

  • Typ: dodaj rekord TXT.

   Hosting Firebase wymaga, aby rekord TXT był stale dostępny w ustawieniach DNS, aby potwierdzić własność domeny oraz autoryzować Firebase do przypisywania i odnawiania certyfikatów SSL Twojej witryny.

   Dostawca domeny może wymienić ten termin jako „Record Type” (Typ rekordu).

  • Host: wpisz klucz domeny najwyższego poziomu.

   Udowodnienie własności domeny najwyższego poziomu (głównej) potwierdza, że wszystkie jej subdomeny należą do Ciebie.

   Dostawca domeny może określić ten termin jako „Host Name” (Nazwa hosta), „Name” (Nazwa) lub „Domain” (Domena).

  • Wartość: skopiuj unikalną wartość weryfikacji do pola.

   Hosting Firebase sprawdza tę wartość, aby potwierdzić własność domeny.

   Dostawca domeny może oznaczyć ten termin jako „Dane”.

 3. Zaczekaj do 24 godzin na rozpowszechnienie zaktualizowanych rekordów TXT, a następnie kliknij Zweryfikuj.

  Możesz kliknąć Anuluj, aby bezpiecznie zamknąć okno Połącz domenę i otworzyć je ponownie w późniejszym czasie. Nie ma to wpływu na czas propagacji, ale po ponownym otwarciu okna poprosimy Cię o ponowne wpisanie nazwy domeny.

  Po upłynięciu czasu rozpowszechnienia kliknięcia Zweryfikuj w oknie Połącz domenę w konsoli Firebase umożliwi Ci rozpoczęcie procesu udostępniania certyfikatu SSL.

  W większości przypadków rozpowszechnienie rekordów i weryfikacja domeny mogą potrwać kilka godzin, w zależności od dostawcy domeny. Szczegółowe instrukcje dodawania rekordów TXT i czasu rozpowszechniania znajdziesz w dokumentacji dostawcy domeny.

  Jeśli po kliknięciu Zweryfikuj pojawi się komunikat o błędzie, rekordy nie zostały rozpowszechnione lub Twoje wartości mogą być nieprawidłowe.

W kreatorze dodawania domeny niestandardowej w konsoli Firebase wybierz Szybka konfiguracja lub Konfiguracja zaawansowana.

Możesz użyć szybkiej konfiguracji w przypadku nowych domen, które nie otrzymują obecnie ruchu lub domen, które próbujesz przenieść z innej witryny Hostingu. Możesz skorzystać z konfiguracji zaawansowanej, jeśli masz już domenę odbierającą żądania od innego dostawcy usług hostingowych i potrzebujesz migracji, która nie spowoduje żadnych przestojów.

Kreator konfiguracji zaawansowanej pomoże Ci utworzyć certyfikat SSL i roszczenie własności, dzięki którym Hosting będzie mógł obsługiwać ruch w domenie przed jego zyskaniem.

Poczekaj na udostępnienie certyfikatu SSL

Gdy zweryfikujemy własność domeny, udostępnimy dla niej certyfikat SSL i wdrożymy go w naszej globalnej sieci CDN w ciągu 24 godzin od skierowania rekordów DNS A do Hostingu Firebase.

Twoja domena będzie wymieniona jako jedna z alternatywnych nazw podmiotu w certyfikacie SSL aplikacji Firebase. Możesz wyświetlić ten certyfikat za pomocą narzędzi zabezpieczeń przeglądarki. Podczas udostępniania domeny możesz zobaczyć nieprawidłowy certyfikat niezawierający nazwy Twojej domeny. Jest to normalna część procesu i zniknie, gdy certyfikat Twojej domeny będzie dostępny.

W przypadku użytkowników konfiguracji zaawansowanej witryna będzie hostowana przez poprzedniego dostawcę usług hostingowych, dopóki stan konfiguracji na stronie Hostingu Firebase nie zmieni się na Połączono.

Twój niestandardowy klucz domeny

Podczas dodawania lub edytowania rekordów DNS różni dostawcy domen oczekują od siebie różnych danych wejściowych w polu Host w swoich witrynach zarządzania DNS. Poniżej zebraliśmy typowe dane od popularnych dostawców. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji Twojego dostawcy domeny.

Typ domeny Niestandardowy klucz domeny
Domena Apex

Typowe dane wejściowe:

 • @
 • Nazwa domeny najwyższego poziomu (na przykład example.com)
 • pozostawienie pola Host pustego,
Subdomena

Typowe dane wejściowe:

 • Pełna nazwa subdomeny (na przykład app.example.com).
 • Tylko część związana z subdomeną (np. tylko app z pominięciem .example.com)
 • Tylko www w subdomenie www.example.com

Popularni dostawcy domen

Oto kilku popularnych dostawców domen i rodzaje danych wejściowych, których każdy z nich może wymagać. Te informacje są w miarę możliwości aktualne, ale szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji dostawcy domeny.

Opisy stanu konfiguracji domen niestandardowych

Stan Opis
Wymaga konfiguracji

Może być konieczna zmiana konfiguracji rekordów DNS.

 • W większości przypadków rekordy DNS A nie zostały rozpowszechnione przez dostawcę nazwy domeny na serwery Hostingu Firebase.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: jeśli upłynęło więcej niż 24 godziny, sprawdź, czy rekordy są ustawione na Hosting Firebase.

 • W rzadkich przypadkach, zwłaszcza jeśli korzystasz z procesu konfiguracji zaawansowanej, testy zabezpieczające logowanie z użyciem protokołu SSL mogą zakończyć się niepowodzeniem, ponieważ:

  • Testy certyfikatu SSL nie powiodły się, a token (rekordy DNS TXT lub przesłany plik udostępniony do Twojej witryny) jest teraz nieprawidłowy.
   Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: kliknij Wyświetl obok domeny i podaj nowy token dla istniejącej domeny.
Oczekuje

Domena niestandardowa jest skonfigurowana prawidłowo, ale Hosting Firebase nie udostępnił certyfikatu SSL.

Czasami mogą wystąpić te problemy, które mogą wstrzymać generowanie certyfikatu SSL dla domeny niestandardowej:

 • Rekordy CAA są zbyt restrykcyjne.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: sprawdź, czy urzędy certyfikacji „letsencrypt.org” i „pki.goog” mogą tworzyć certyfikaty SSL dla Twojej domeny.
 • Twój kod wyzwania jest nieprawidłowy.
  Jeśli korzystasz z procesu konfiguracji zaawansowanej, a migracja nie powiodła się, Twój token (i jego kod wyzwania) są teraz nieprawidłowe.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: kliknij Wyświetl obok domeny i podaj nowy token dla istniejącej domeny.
 • Zażądano certyfikatów dla zbyt wielu subdomen.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: z zasady Hosting Firebase zaleca używanie nie więcej niż 20 subdomen w jednej domenie niestandardowej najwyższego poziomu ze względu na limity generowania certyfikatów SSL.
Certyfikat generowania

Trwa przygotowywanie certyfikatu SSL dla Twojej domeny.

Połączono

Twoja domena niestandardowa ma odpowiednie rekordy DNS i ma certyfikat SSL.
Możesz wyświetlać zawartość swojej witryny.