Nhận dạng ngôn ngữ

Với API nhận dạng ngôn ngữ trên thiết bị của ML Kit, bạn có thể xác định ngôn ngữ của chuỗi văn bản.

Nhận dạng ngôn ngữ có thể hữu ích khi làm việc với văn bản do người dùng cung cấp, văn bản này thường không đi kèm với bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào.

iOS Android

Khả năng chính

Hỗ trợ ngôn ngữ rộng Xác định hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau. Xem danh sách đầy đủ .
Hỗ trợ văn bản La Mã Xác định văn bản tiếng Ả Rập, tiếng Bungari, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Trung bằng cả chữ viết gốc và chữ Latinh.

Kết quả ví dụ

Nhận dạng ngôn ngữ đơn giản
"Thủy phi cơ của tôi là đầy đủ của lươn." en (tiếng Anh)
"Đạo sơn tuyết hải" zh-Latn (tiếng Trung Latinh)
"ph'nglui mglw'nafh TensorFlow Google wgah'nagl fhtagn" und (không xác định)
Phân phối niềm tin
"một cuộc đảo chính thân thiện" en (0,52)
fr (0,44)
ca (0,03)