شناسایی زبان

با API شناسایی زبان روی دستگاه کیت ML، می‌توانید زبان رشته‌ای از متن را تعیین کنید.

شناسایی زبان هنگام کار با متن ارائه شده توسط کاربر، که اغلب با هیچ اطلاعات زبانی همراه نیست، می تواند مفید باشد.

iOS اندروید

قابلیت های کلیدی

پشتیبانی از زبان گسترده بیش از صد زبان مختلف را شناسایی می کند. لیست کامل را ببینید.
پشتیبانی از متن رومی متن‌های عربی، بلغاری، یونانی، هندی، ژاپنی، روسی و چینی را به دو خط بومی و رومی‌شده شناسایی می‌کند.

نتایج نمونه

شناسایی زبان ساده
"هواناو من پر از مارماهی است." en (انگلیسی)
"دائو شان شوهای" zh-Latn (چینی لاتین)
"ph'nglui mglw'nafh TensorFlow Google wgah'nagl fhtagn" und (نامشخص)
توزیع اعتماد
"کودتای دوستانه" en (0.52)
fr (0.44)
ca (0.03)