Nhận dạng văn bản

Với các API nhận dạng văn bản của ML Kit, bạn có thể nhận dạng văn bản bằng bất kỳ ngôn ngữ nào dựa trên tiếng Latinh ( và hơn thế nữa, với tính năng nhận dạng văn bản dựa trên Đám mây ).

Nhận dạng văn bản có thể tự động hóa việc nhập dữ liệu tẻ nhạt cho thẻ tín dụng, biên lai và danh thiếp. Với API dựa trên đám mây, bạn cũng có thể trích xuất văn bản từ ảnh của tài liệu mà bạn có thể sử dụng để tăng khả năng truy cập hoặc dịch tài liệu. Các ứng dụng thậm chí có thể theo dõi các đối tượng trong thế giới thực, chẳng hạn như bằng cách đọc các số trên xe lửa.

iOS Android

Nếu bạn là nhà phát triển Flutter, bạn có thể quan tâm đến FlutterFire , bao gồm một plugin cho các API ML Vision của Firebase.

Chọn giữa API trên thiết bị và API đám mây

Trên thiết bị Đám mây
Định giá Tự do

Miễn phí cho 1000 lần đầu tiên sử dụng tính năng này mỗi tháng: xem Giá cả

Các trường hợp sử dụng lý tưởng Xử lý thời gian thực — lý tưởng cho máy ảnh hoặc nguồn cấp dữ liệu video
Nhận dạng văn bản thưa thớt trong hình ảnh
Nhận dạng văn bản có độ chính xác cao
Nhận dạng văn bản thưa thớt trong hình ảnh
Nhận dạng văn bản có khoảng cách dày đặc trong ảnh tài liệu

Xem bản trình diễn API Cloud Vision .

Hỗ trợ ngôn ngữ Nhận dạng các ký tự Latinh Nhận dạng và xác định nhiều loại ngôn ngữ và các ký tự đặc biệt

Kết quả ví dụ

Văn bản thưa thớt

Ảnh: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie - 2015 - 8123" / CC BY-SA 4.0
Văn bản được nhận dạng
Chữ Wege
der parlamentarischen
Demokratie
Khối (1 khối)
Khối 0
Chữ Wege der parlamentarischen Demokratie
Khung (117.0, 258.0, 190.0, 83.0)
Điểm góc (117, 270), (301,64, 258,49), (306,05, 329,36), (121,41, 340,86)
Mã ngôn ngữ được công nhận de
Dòng (3 dòng)
Dòng 0
Chữ Wege der
Khung (167.0, 261.0, 91.0, 28.0)
Điểm góc (167, 267), (255,82, 261,46), (257,19, 283,42), (168,36, 288,95)
Mã ngôn ngữ được công nhận de
Các yếu tố (2 phần tử)
Phần tử 0
Chữ Wege
Khung (167.0, 263.0, 59.0, 26.0)
Điểm góc (167, 267), (223,88, 263,45), (225,25, 285,41), (168,36, 288,95)

Văn bản tài liệu

Văn bản được nhận dạng
Chữ DR. SEWARD'S DIARY 361
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once; as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked:
"But why?"

...

(toàn văn)

Khối (1 khối)
Khối 0
Chữ

DR . SEWARD ' S DIARY 361 Professor . He had evidently expected some such call , for I found him dressed in his room . His door was ajar , so that he could hear the opening of the door of our room . He came at once ; as he passed into the room , he asked Mina if the others might come , too .

" No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "

Dr . Van Helsing was as startled as I was . After a mo ment ' s pause he asked :

...

(toàn văn)

Lòng tin 0,98
Khung (25.0, 21.0, 359.0, 583.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en
Đoạn văn (10 đoạn)
Đoạn 1
Chữ " No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "
Lòng tin 0,98
Khung (29.0, 110.0, 355.0, 44.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en
Từ ngữ (34 từ)
Lời 7
Chữ simply
Lòng tin 0,99
Khung (179.0, 110.0, 37.0, 15.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en
Ký hiệu (6 ký hiệu)
Ký hiệu 0
Chữ s
Lòng tin 1,00
Khung (179.0, 110.0, 3.0, 15.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en