Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

AutoML Vision Edge

Tạo các mô hình phân loại hình ảnh tùy chỉnh từ dữ liệu đào tạo của riêng bạn với AutoML Vision Edge.

Nếu bạn muốn nhận dạng nội dung của hình ảnh, một tùy chọn là sử dụng API gắn nhãn hình ảnh trên thiết bị của ML Kit hoặc API phát hiện đối tượng trên thiết bị . Các mô hình được sử dụng bởi các API này được xây dựng cho mục đích sử dụng chung và được đào tạo để nhận dạng các khái niệm thường thấy nhất trong ảnh.

Nếu bạn cần một mô hình phát hiện đối tượng hoặc ghi nhãn hình ảnh chuyên biệt hơn, bao quát phạm vi khái niệm hẹp hơn một cách chi tiết hơn—ví dụ: mô hình để phân biệt giữa các loài hoa hoặc loại thực phẩm—bạn có thể sử dụng Firebase ML và AutoML Vision Edge để huấn luyện một mô hình với hình ảnh và danh mục của riêng bạn. Mô hình tùy chỉnh được đào tạo trong Google Cloud và khi mô hình đã sẵn sàng, mô hình đó sẽ được sử dụng hoàn toàn trên thiết bị.

Bắt đầu với ghi nhãn hình ảnh Bắt đầu với phát hiện đối tượng

khả năng chính

Đào tạo các mô hình dựa trên dữ liệu của bạn

Tự động huấn luyện các mô hình phát hiện đối tượng và ghi nhãn hình ảnh tùy chỉnh để nhận ra các nhãn mà bạn quan tâm, sử dụng dữ liệu huấn luyện của bạn.

Lưu trữ mô hình tích hợp

Lưu trữ các mô hình của bạn bằng Firebase và tải chúng trong thời gian chạy. Bằng cách lưu trữ mô hình trên Firebase, bạn có thể đảm bảo người dùng có được mô hình mới nhất mà không cần phát hành phiên bản ứng dụng mới.

Và, tất nhiên, bạn cũng có thể kết hợp mô hình với ứng dụng của mình để mô hình này có sẵn ngay lập tức khi cài đặt.

đường dẫn thực hiện

Tập hợp dữ liệu đào tạo Tập hợp một tập dữ liệu gồm các ví dụ về từng nhãn mà bạn muốn mô hình của mình nhận ra.
Đào tạo một mô hình mới Trong Google Cloud Console, hãy nhập dữ liệu đào tạo của bạn và sử dụng dữ liệu đó để đào tạo một mô hình mới.
Sử dụng mô hình trong ứng dụng của bạn Kết hợp mô hình với ứng dụng của bạn hoặc tải xuống từ Firebase khi cần. Sau đó, sử dụng mô hình để dán nhãn hình ảnh trên thiết bị.

Định giá & Giới hạn

Để đào tạo các mô hình tùy chỉnh với AutoML Vision Edge, bạn phải sử dụng gói trả theo mức sử dụng (Blaze).

Bộ dữ liệu Tính phí theo tỷ lệ Lưu trữ đám mây
Hình ảnh trên mỗi tập dữ liệu 1.000.000
giờ đào tạo Không có giới hạn cho mỗi mô hình

Bước tiếp theo