Skonfiguruj lokalny pakiet emulatorów

Emulatory Firebase ułatwiają pełną weryfikację zachowania aplikacji i weryfikację konfiguracji Reguł bezpieczeństwa Firebase. Użyj emulatorów Firebase do uruchamiania i automatyzacji testów jednostkowych w środowisku lokalnym.

Zainstaluj emulatory Firebase

Zanim zaczniesz, upewnij się, że zainstalowałeś Firebase CLI i skonfigurowałeś Firebase Local Emulator Suite

Uruchom emulator za pomocą następującego polecenia. Emulator działa podczas wszystkich testów.

Cloud Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

Baza danych czasu rzeczywistego

 firebase emulators:start --only database
 

Magazyn w chmurze

 firebase emulators:start --only storage
 

Skonfiguruj testy i uruchom emulator

Teraz, po zainstalowaniu emulatora, skonfiguruj testy i wygeneruj raporty , aby zweryfikować zachowanie reguł przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym.

Szybki start

Aby zapoznać się z kilkoma podstawowymi przypadkami testowymi z prostymi regułami, wypróbuj krótki start dotyczący testowania .