Web'de Cloud Storage ile dosya meta verilerini kullanın

Bir dosyayı Cloud Storage referansına yükledikten sonra, örneğin içerik türünü güncellemek için dosya meta verilerini de alabilir veya güncelleyebilirsiniz. Dosyalar, ek dosya meta verileriyle birlikte özel anahtar/değer çiftlerini de depolayabilir.

Dosya Meta Verilerini Alın

Dosya meta verileri, name , size ve contentType (genellikle MIME türü olarak adlandırılır) gibi ortak özelliklerin yanı sıra contentDisposition ve timeCreated gibi daha az yaygın olan bazı özellikleri içerir. Bu meta veriler, getMetadata() yöntemi kullanılarak bir Bulut Depolama referansından alınabilir. getMetadata() tüm meta verileri içeren bir Promise veya Promise reddedilmesi durumunda bir hata döndürür.

Web modular API

import { getStorage, ref, getMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Get metadata properties
getMetadata(forestRef)
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web namespaced API

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Get metadata properties
forestRef.getMetadata()
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Dosya Meta Verilerini Güncelle

Dosya yüklemesi tamamlandıktan sonra updateMetadata() yöntemini kullanarak dosya meta verilerini istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Hangi özelliklerin güncellenebileceği hakkında daha fazla bilgi için tam listeye bakın. Yalnızca meta verilerde belirtilen özellikler güncellenir, diğerleri değiştirilmeden bırakılır. updateMetadata() tüm meta verileri içeren bir Promise veya Promise reddederse bir hata döndürür.

Web modular API

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
const newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
updateMetadata(forestRef, newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web namespaced API

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
var newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
forestRef.updateMetadata(newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Bir meta veri özelliğini null olarak ayarlayarak silebilirsiniz:

Web modular API

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata with property to delete
const deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
updateMetadata(forestRef, deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web namespaced API

// Create file metadata with property to delete
var deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
forestRef.updateMetadata(deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

İşleme Hataları

Dosyanın mevcut olmaması veya kullanıcının istenen dosyaya erişim iznine sahip olmaması da dahil olmak üzere, meta verileri alırken veya güncellerken hataların ortaya çıkmasının birkaç nedeni vardır. Hatalar hakkında daha fazla bilgi, belgelerin Hataları İşle bölümünde bulunabilir.

Özel Meta Veriler

Özel meta verileri, String özelliklerini içeren bir nesne olarak belirleyebilirsiniz.

Web modular API

const metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Web namespaced API

var metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Her dosya için uygulamaya özel ek verileri depolamak için özel meta verileri kullanabilirsiniz, ancak bu tür verileri depolamak ve senkronize etmek için bir veritabanı ( Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı gibi) kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Dosya Meta Veri Özellikleri

Bir dosyadaki meta veri özelliklerinin tam listesi aşağıda mevcuttur:

Mülk Tip yazılabilir
bucket sicim HAYIR
generation sicim HAYIR
metageneration sicim HAYIR
fullPath sicim HAYIR
name sicim HAYIR
size sayı HAYIR
timeCreated sicim HAYIR
updated sicim HAYIR
md5Hash sicim Yüklemede EVET, updateMetadata'da HAYIR
cacheControl sicim EVET
contentDisposition sicim EVET
contentEncoding sicim EVET
contentLanguage sicim EVET
contentType sicim EVET
customMetadata Dize->dize eşlemelerini içeren nesne EVET

Dosyaları yüklemek, indirmek ve güncellemek önemlidir, ancak bunları kaldırabilmek de önemlidir. Cloud Storage'dan dosyaların nasıl silineceğini öğrenelim.