Więcej informacji o interfejsie Gemini API

Interfejs Gemini API od Vertex AI zapewnia dostęp do najnowszych modele od Google – rodziny modeli Gemini.

Ogólnie mówiąc, interfejs Vertex AI Gemini API jest tak naprawdę zbiorem punkty końcowe na większej platformie Vertex AI API (aiplatform.googleapis.com). Te punkty końcowe służą do wnioskowania z użyciem modeli Gemini.

Różne produkty i interfejsy umożliwiają dostęp do Interfejs Vertex AI Gemini API:

  • Pakiety SDK klienta Vertex AI dla Firebase (ta dokumentacja): pakiety SDK, które umożliwiają wywoływanie interfejsu Gemini API bezpośrednio aplikacji mobilnych i internetowych. Są dostępne na platformy Apple, Androida, przeglądarki i Flutter.

  • Pakiety SDK serwera Vertex AI: Pakiety SDK, które umożliwiają wywoływanie interfejsu Gemini API po stronie serwera. Są one dostępne w językach Python, Go, Node.js i Java.

  • Interfejs API typu REST: Bezpośrednie punkty końcowe interfejsu Gemini API.

  • Vertex AI Studio: „place zabaw” interfejsu internetowego w którym możesz projektować, testować i dostosowywać prompty.

.

Dalsze kroki

Wypróbuj możliwości interfejsu Gemini API

Więcej informacji o modelach Gemini

Dowiedz się więcej o dostępne modele do różnych zastosowań oraz ich poniższych limitów i cen.