ทำความเข้าใจและใช้การตั้งค่าความปลอดภัย


คุณสามารถใช้การตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อปรับโอกาสในการได้รับคำตอบที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าความปลอดภัยจะบล็อกเนื้อหาที่มีความเป็นไปได้ปานกลางและ/หรือมีโอกาสสูงที่จะเป็นเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยในทุกมิติข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยในเอกสารประกอบของ Google Cloud

วิธีตั้งค่าความปลอดภัย 1 รายการมีดังนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าความปลอดภัยได้มากกว่า 1 รายการ ดังนี้