เริ่มต้นใช้งาน App Check กับผู้ให้บริการที่กำหนดเองบนเว็บแอป

หน้านี้แสดงวิธีเปิดใช้งาน App Check ในเว็บแอป โดยใช้ ผู้ให้บริการ App Check ที่คุณกำหนดเอง เมื่อคุณเปิดใช้ App Check คุณช่วยให้แน่ใจว่ามีเพียงแอปของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงทรัพยากร Firebase ของโปรเจ็กต์ของคุณได้

หากคุณต้องการใช้ App Check กับผู้ให้บริการในตัว โปรดดูเอกสารสำหรับ App Check ด้วย reCAPTCHA Enterprise

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

1. เพิ่มไลบรารี App Check ลงในแอปของคุณ

เพิ่ม Firebase ให้กับเว็บแอปของคุณ หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม อย่าลืมนำเข้าไลบรารี App Check

2. สร้างออบเจ็กต์ผู้ให้บริการ App Check

สร้างออบเจ็กต์ผู้ให้บริการ App Check สำหรับผู้ให้บริการที่กำหนดเองของคุณ ออบเจ็กต์นี้ต้องมีเมธอด getToken() ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลใดก็ตามที่ผู้ให้บริการ App Check แบบกำหนดเองของคุณต้องการเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง และส่งไปยังบริการรับโทเค็นของคุณเพื่อแลกกับโทเค็น App Check App Check SDK จัดการการแคชโทเค็น ดังนั้นรับโทเค็นใหม่เสมอในการใช้งาน getToken()

Web modular API

import { CustomProvider } from "firebase/app-check";

const appCheckCustomProvider = new CustomProvider({
 getToken: () => {
  return new Promise((resolve, _reject) => {
   // TODO: Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token and
   // expiration time.

   // ...

   const appCheckToken = {
    token: tokenFromServer,
    expireTimeMillis: expirationFromServer * 1000
   };

   resolve(appCheckToken);
  });
 }
});

Web namespaced API

const appCheckCustomProvider = {
 getToken: () => {
  return new Promise((resolve, _reject) => {
   // TODO: Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token and
   // expiration time.

   // ...

   const appCheckToken = {
    token: tokenFromServer,
    expireTimeMillis: expirationFromServer * 1000
   };

   resolve(appCheckToken);
  });
 }
};

3. เริ่มต้นการตรวจสอบแอป

เพิ่มรหัสการเริ่มต้นต่อไปนี้ลงในแอปพลิเคชันของคุณ ก่อนที่คุณจะเข้าถึงบริการ Firebase ใดๆ:

Web modular API

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { initializeAppCheck } from "firebase/app-check";

const app = initializeApp({
 // Your firebase configuration object
});

const appCheck = initializeAppCheck(app, {
 provider: appCheckCustomProvider,

 // Optional argument. If true, the SDK automatically refreshes App Check
 // tokens as needed.
 isTokenAutoRefreshEnabled: true  
});

Web namespaced API

firebase.initializeApp({
 // Your firebase configuration object
});

const appCheck = firebase.appCheck();
appCheck.activate(
 appCheckCustomProvider,

 // Optional argument. If true, the SDK automatically refreshes App Check
 // tokens as needed.
 true);

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อติดตั้งไลบรารี App Check ในแอปของคุณแล้ว ให้ปรับใช้

แอปไคลเอนต์ที่อัปเดตจะเริ่มส่งโทเค็น App Check ไปพร้อมกับทุกคำขอที่ส่งไปยัง Firebase แต่ผลิตภัณฑ์ Firebase จะไม่ต้องการให้โทเค็นนั้นถูกต้องจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานการบังคับใช้ในส่วน App Check ของคอนโซล Firebase

ตรวจสอบตัวชี้วัดและเปิดใช้งานการบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการบังคับใช้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่รบกวนผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ของคุณ ในทางกลับกัน หากคุณเห็นการใช้ทรัพยากรแอปของคุณอย่างน่าสงสัย คุณอาจต้องการเปิดใช้งานการบังคับใช้เร็วกว่านี้

เพื่อช่วยในการตัดสินใจนี้ คุณสามารถดูเมตริก App Check สำหรับบริการที่คุณใช้ได้ ดังนี้

เปิดใช้การบังคับใช้การตรวจสอบแอป

เมื่อคุณเข้าใจว่า App Check จะส่งผลต่อผู้ใช้ของคุณอย่างไร และคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณสามารถเปิดใช้การบังคับใช้ App Check ได้ดังนี้

ใช้ App Check ในสภาพแวดล้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนแอปของคุณสำหรับ App Check แล้ว หากคุณต้องการเรียกใช้แอปของคุณในสภาพแวดล้อมที่โดยปกติแล้ว App Check จะไม่จัดประเภทว่าถูกต้อง เช่น ภายในเครื่องระหว่างการพัฒนา หรือจากสภาพแวดล้อมการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) คุณสามารถสร้างได้ โครงสร้างการแก้ไขข้อบกพร่องของแอปของคุณที่ใช้ผู้ให้บริการแก้ไขข้อบกพร่อง App Check แทนผู้ให้บริการรับรองจริง

ดู ใช้ App Check กับผู้ให้บริการแก้ไขจุดบกพร่องในเว็บแอป