Firebase App Check

App Check จะช่วยปกป้องแบ็กเอนด์ของแอปจากการละเมิดด้วยการป้องกันไม่ให้ไคลเอ็นต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงทรัพยากรแบ็กเอนด์ โดยทำงานร่วมกับทั้งบริการของ Google (รวมถึงบริการ Firebase และ Google Cloud) และแบ็กเอนด์ของคุณเองเพื่อดูแลทรัพยากรของคุณให้ปลอดภัย

เมื่อใช้ App Check อุปกรณ์ที่เรียกใช้แอปจะใช้แอปหรือผู้ให้บริการเอกสารรับรองอุปกรณ์ที่ยืนยันข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้

  • คำขอมาจากแอปของคุณเอง
  • คำขอมาจากอุปกรณ์ที่ถูกต้องและไม่ได้ดัดแปลง

เอกสารรับรองนี้แนบอยู่กับคำขอทุกรายการที่แอปดำเนินการกับ API ที่คุณระบุ เมื่อเปิดใช้การบังคับใช้ App Check แล้ว ระบบจะปฏิเสธคำขอจากไคลเอ็นต์ที่ไม่มีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับคำขอที่มาจากแอปหรือแพลตฟอร์มที่คุณไม่ได้ให้สิทธิ์

App Check มีการรองรับในตัวสำหรับการใช้บริการต่อไปนี้เป็นผู้ให้บริการเอกสารรับรอง

หากข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ คุณยังใช้บริการของตนเองที่ใช้ผู้ให้บริการเอกสารรับรองที่เป็นบุคคลที่สามหรือเทคนิคเอกสารรับรองของคุณเองได้ด้วย

App Check สามารถทำงานร่วมกับบริการของ Google ดังต่อไปนี้

บริการของ Google ที่รองรับ
Realtime Database
Cloud Firestore
Cloud Storage
Cloud Functions (ฟังก์ชันที่เรียกใช้ได้)
การตรวจสอบสิทธิ์ (เบต้า ต้องอัปเกรดเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform)
Google Identity สำหรับ iOS (เบต้า)
Vertex AI สำหรับ Firebase (เวอร์ชันตัวอย่าง)

คุณยังใช้ App Check เพื่อปกป้องทรัพยากรแบ็กเอนด์ที่ไม่ใช่ของ Google ได้ด้วย

หากพร้อมที่จะเริ่มแล้ว

เริ่มใช้งาน

ทำงานอย่างไร

เมื่อเปิดใช้ App Check กับบริการและรวม SDK ของไคลเอ็นต์ในแอป สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ

  1. แอปของคุณจะโต้ตอบกับผู้ให้บริการที่คุณเลือกเพื่อขอรับเอกสารรับรองความถูกต้องของแอปหรืออุปกรณ์ (หรือทั้ง 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
  2. ระบบจะส่งเอกสารรับรองไปยังเซิร์ฟเวอร์ App Check ซึ่งจะยืนยันความถูกต้องของเอกสารรับรองโดยใช้พารามิเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับแอป จากนั้นจึงแสดงโทเค็น App Check ที่มีเวลาหมดอายุกลับไปยังแอปของคุณ โทเค็นนี้อาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาเอกสารรับรองที่ได้รับการยืนยัน
  3. SDK ของไคลเอ็นต์ App Check จะแคชโทเค็นในแอปของคุณ ซึ่งพร้อมที่จะส่งไปพร้อมกับคำขอที่แอปส่งไปยังบริการที่มีการป้องกัน

บริการที่ปกป้องโดย App Check จะยอมรับคำขอที่มาพร้อมกับโทเค็น App Check ที่ถูกต้องในปัจจุบันเท่านั้น

App Check มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพียงใด

App Check อาศัยความเข้มงวดของผู้ให้บริการเอกสารรับรองเพื่อระบุความถูกต้องของแอปหรืออุปกรณ์ ซึ่งจะป้องกันเวกเตอร์การละเมิดบางประเภทที่มุ่งไปยังแบ็กเอนด์ของคุณ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การใช้ App Check ไม่ได้รับประกันว่าจะกำจัดการละเมิดทั้งหมดได้ แต่การผสานรวมกับ App Check หมายความว่าจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการละเมิดสำหรับทรัพยากรแบ็กเอนด์

App Check และการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เป็นส่วนเติมเต็มกันและกันของเรื่องราวความปลอดภัยของแอป การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ซึ่งจะปกป้องผู้ใช้ของคุณ ส่วน App Check จะให้เอกสารรับรองของความถูกต้องของแอปหรืออุปกรณ์ ซึ่งจะปกป้องคุณซึ่งเป็นนักพัฒนาแอป App Check จะป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรแบ็กเอนด์ของ Google และแบ็กเอนด์ที่กำหนดเองโดยกำหนดให้การเรียก API ต้องมีโทเค็น App Check ที่ถูกต้อง แนวคิดทั้งสองนี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้แอปของคุณ

โควต้าและขีดจำกัด

การใช้งาน App Check ขึ้นอยู่กับโควต้าและขีดจำกัดของผู้ให้บริการเอกสารรับรองที่คุณใช้

  • การเข้าถึง DeviceCheck และ App Attest ขึ้นอยู่กับโควต้าหรือข้อจำกัดที่ Apple กำหนดไว้

  • Play Integrity มีโควต้าการเรียกใช้รายวัน 10,000 ครั้งสำหรับระดับการใช้งาน API มาตรฐาน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มระดับการใช้งานได้ในเอกสารประกอบของ Play Integrity

  • SafetyNet มีโควต้าการเรียก 10,000 ครั้งต่อวัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอเพิ่มโควต้า โปรดดูเอกสาร SafetyNet

  • reCAPTCHA Enterprise ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมิน 10,000 ครั้งในแต่ละเดือนและมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้น ดูการกำหนดราคา reCAPTCHA

เริ่มต้นใช้งาน

หากพร้อมที่จะเริ่มแล้ว

แพลตฟอร์ม Apple

DeviceCheck เอกสารรับรองแอป

Android

Play Integrity

เว็บไซต์

reCAPTCHA Enterprise

Flutter

ผู้ให้บริการเริ่มต้น

C++

ผู้ให้บริการเริ่มต้น

Unity

ผู้ให้บริการเริ่มต้น

ดูวิธีใช้ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเอง

ผู้ให้บริการที่กำหนดเอง

ดูวิธีใช้ App Check เพื่อปกป้องทรัพยากรแบ็กเอนด์ที่ไม่ใช่ของ Google

iOS+ Android เว็บ Flutter