Android'de Google Play Oyun Hizmetlerini Kullanarak Kimlik Doğrulama

Oyuncuların Firebase üzerinde oluşturulmuş bir Android oyununda oturum açmasını sağlamak için Google Play Oyunlar hizmetlerini kullanabilirsiniz. Google Play Oyunlar hizmetlerinde Firebase ile oturum açmak için öncelikle oynatıcının Google Play Oyunlar'da oturum açmasını sağlayın ve bunu yaparken bir OAuth 2.0 kimlik doğrulama kodu isteyin. Ardından, Firebase ile kimlik doğrulamak için kullanabileceğiniz bir Firebase kimlik bilgisi oluşturmak üzere kimlik doğrulama kodunu PlayGamesAuthProvider iletin.

Sen başlamadan önce

Android projenizi ayarlayın

 1. Henüz yapmadıysanız Android projenize Firebase'i ekleyin .

 2. Modülünüzde (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanızda (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle ), Firebase Authentication bağımlılığını ekleyin Android için kütüphane. Kitaplık sürümlerini kontrol etmek için Firebase Android BoM'yi kullanmanızı öneririz.

  Ayrıca Firebase Authentication kurulumunun bir parçası olarak Google Play hizmetleri SDK'sını uygulamanıza eklemeniz gerekir.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation("com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0")
  }

  Firebase Android BoM'yi kullandığınızda uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM'yi kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıklarını ekleyin

  Firebase BoM'yi kullanmamayı tercih ederseniz her Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlayan BoM'yi kullanmanızı önemle tavsiye ettiğimizi unutmayın.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1")
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation("com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0")
  }
  Kotlin'e özgü bir kütüphane modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten itibaren (Firebase BoM 32.5.0) hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kütüphane modülüne güvenebilecekler (ayrıntılar için bu girişimle ilgili SSS'ye bakın).

Firebase projenizi ayarlayın

 1. Firebase konsolunun Ayarlar sayfasından oyununuzun SHA-1 parmak izini ayarlayın.

  İmza sertifikanızın SHA karmasını signingReport komutuyla alabilirsiniz:

  ./gradlew signingReport

 2. Google Play Games'i oturum açma sağlayıcısı olarak etkinleştirin:

  1. Projenizin web sunucusu istemci kimliğini ve istemci sırrını bulun. Web sunucusu istemci kimliği, Firebase projenizi Google Play kimlik doğrulama sunucularına tanımlar.

   Bu değerleri bulmak için:

   1. Firebase projenizi Google API konsolu kimlik bilgileri sayfasında açın.
   2. OAuth 2.0 istemci kimlikleri bölümünde Web istemcisi (Google Hizmeti tarafından otomatik olarak oluşturulan) ayrıntılar sayfasını açın. Bu sayfa web sunucusu istemci kimliğinizi ve sırrınızı listeler.
  2. Ardından Firebase konsolunda Kimlik Doğrulama bölümünü açın.

  3. Oturum açma yöntemi sekmesinde Play Games oturum açma sağlayıcısını etkinleştirin. Projenizin API konsolundan aldığınız web sunucusu istemci kimliğini ve istemci sırrını belirtmeniz gerekecektir.

Play Oyunlar hizmetlerini Firebase uygulama bilgilerinizle yapılandırma

 1. Google Play Console'da Google Play uygulamanızı açın veya bir tane oluşturun.

 2. Büyüme bölümünde Play Games hizmetleri > Kurulum ve Yönetim > Yapılandırma 'yı tıklayın.

 3. Evet, oyunum zaten Google API'lerini kullanıyor'u tıklayın, listeden Firebase projenizi seçin ve ardından Kullan'ı tıklayın.

 4. Play Oyunlar hizmetleri yapılandırma sayfasında Kimlik Bilgisi Ekle 'yi tıklayın.

  1. Oyun sunucusu türünü seçin.
  2. OAuth istemcisi alanında projenizin web istemcisi kimliğini seçin. Bunun, Play Oyunlar'da oturum açmayı etkinleştirdiğinizde belirttiğiniz istemci kimliğinin aynı olduğundan emin olun.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
 5. Hâlâ Play Oyunlar hizmetleri yapılandırma sayfasındayken Kimlik Bilgisi Ekle'yi tekrar tıklayın.

  1. Android türünü seçin.
  2. OAuth istemcisi alanında projenizin Android istemci kimliğini seçin. (Android istemci kimliğinizi görmüyorsanız oyununuzun SHA-1 parmak izini Firebase konsolunda ayarladığınızdan emin olun.)
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
 6. Test Kullanıcıları sayfasında, oyunu Play Store'da yayınlamadan önce oyununuzda oturum açabilmesi gereken tüm kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.

Play Oyunlar oturum açma işlemini oyununuza entegre edin

Öncelikle Play Oyunlar oturum açma işlemini uygulamanıza entegre edin. Talimatların tamamı için Android Oyunlarında Oturum Açma konusuna bakın.

Entegrasyonunuzda GoogleSignInOptions nesnesini oluşturduğunuzda DEFAULT_GAMES_SIGN_IN yapılandırmasını kullanın ve requestServerAuthCode çağırın:

Kotlin+KTX

val gso = GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
  .requestServerAuthCode(getString(R.string.default_web_client_id))
  .build()

Java

GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
    .requestServerAuthCode(getString(R.string.default_web_client_id))
    .build();

Web sunucusu istemci kimliğinizi requestServerAuthCode yöntemine iletmelisiniz. Bu, Firebase konsolunda Play Oyunlar'da oturum açmayı etkinleştirdiğinizde sağladığınız kimliktir.

Firebase ile kimlik doğrulama

Uygulamanıza Play Oyunlar oturum açma özelliğini ekledikten sonra, Firebase'i, bir oyuncu Play Oyunlar'da başarılı bir şekilde oturum açtığında alacağınız Google hesabı kimlik bilgilerini kullanacak şekilde ayarlamanız gerekir.

 1. İlk olarak, oturum açma etkinliğinizin onCreate yönteminde FirebaseAuth nesnesinin paylaşılan örneğini alın:

Kotlin+KTX

private lateinit var auth: FirebaseAuth
// ...
// Initialize Firebase Auth
auth = Firebase.auth

Java

private FirebaseAuth mAuth;
// ...
// Initialize Firebase Auth
mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 1. Etkinliğinizi başlatırken oynatıcının Firebase'de zaten oturum açmış olup olmadığını kontrol edin:

Kotlin+KTX

override fun onStart() {
  super.onStart()
  // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
  val currentUser = auth.currentUser
  updateUI(currentUser)
}

Java

@Override
public void onStart() {
  super.onStart();
  // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
  FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
  updateUI(currentUser);
}
If the player isn't signed in, present the player with your game's
signed-out experience, including the option to sign in.
 1. Bir oyuncu Play Games'te sessiz veya etkileşimli olarak oturum açtıktan sonra, GoogleSignInAccount nesnesinden kimlik doğrulama kodunu alın, bunu bir Firebase kimlik bilgisi ile değiştirin ve Firebase kimlik bilgilerini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulaması yapın:

Kotlin+KTX

// Call this both in the silent sign-in task's OnCompleteListener and in the
// Activity's onActivityResult handler.
private fun firebaseAuthWithPlayGames(acct: GoogleSignInAccount) {
  Log.d(TAG, "firebaseAuthWithPlayGames:" + acct.id!!)

  val auth = Firebase.auth
  val credential = PlayGamesAuthProvider.getCredential(acct.serverAuthCode!!)
  auth.signInWithCredential(credential)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
        Log.d(TAG, "signInWithCredential:success")
        val user = auth.currentUser
        updateUI(user)
      } else {
        // If sign in fails, display a message to the user.
        Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }

      // ...
    }
}

Java

// Call this both in the silent sign-in task's OnCompleteListener and in the
// Activity's onActivityResult handler.
private void firebaseAuthWithPlayGames(GoogleSignInAccount acct) {
  Log.d(TAG, "firebaseAuthWithPlayGames:" + acct.getId());

  final FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
  AuthCredential credential = PlayGamesAuthProvider.getCredential(acct.getServerAuthCode());
  auth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
            Log.d(TAG, "signInWithCredential:success");
            FirebaseUser user = auth.getCurrentUser();
            updateUI(user);
          } else {
            // If sign in fails, display a message to the user.
            Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }

          // ...
        }
      });
}

signInWithCredential çağrısı başarılı olursa, kullanıcının hesap verilerini almak için getCurrentUser yöntemini kullanabilirsiniz.

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtıktan sonra yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve Play Games Kimliğine bağlanır. Bu yeni hesap, Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve projenizdeki her uygulamada bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

Oyununuzda kullanıcının Firebase UID'sini FirebaseUser nesnesinden alabilirsiniz:

Kotlin+KTX

val user = auth.currentUser
user?.let {
  val playerName = it.displayName

  // The user's Id, unique to the Firebase project.
  // Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
  // have one; use FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
String playerName = user.getDisplayName();

// The user's Id, unique to the Firebase project.
// Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
// have one; use FirebaseUser.getIdToken() instead.
String uid = user.getUid();

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı ve Bulut Depolama Güvenliği Kurallarınızda, oturum açan kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve bunu, kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcının Play Oyunlar oynatıcı bilgilerini almak veya Play Oyunlar hizmetlerine erişmek için Google Play Oyunlar SDK'sı tarafından sağlanan API'leri kullanın.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için FirebaseAuth.signOut() öğesini çağırın:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();