קשר ספקי אימות מרובים לחשבון באמצעות C++

אתה יכול לאפשר למשתמשים להיכנס לאפליקציה שלך באמצעות מספר ספקי אימות על ידי קישור אישורי ספק אימות לחשבון משתמש קיים. ניתן לזהות משתמשים באמצעות אותו מזהה משתמש של Firebase ללא קשר לספק האימות שבו השתמשו כדי להיכנס. לדוגמה, משתמש שנכנס עם סיסמה יכול לקשר חשבון Google ולהיכנס עם כל אחת מהשיטות בעתיד. לחלופין, משתמש אנונימי יכול לקשר חשבון פייסבוק ולאחר מכן, מאוחר יותר, להיכנס לפייסבוק כדי להמשיך להשתמש באפליקציה שלך.

לפני שאתה מתחיל

הוסף תמיכה עבור שני ספקי אימות או יותר (אולי כולל אימות אנונימי) לאפליקציה שלך.

כדי לקשר את אישורי ספק ההסמכה לחשבון משתמש קיים:

 1. היכנס למשתמש באמצעות כל ספק או שיטה של ​​אימות.
 2. השלם את זרימת הכניסה עבור ספק האימות החדש עד, אך לא כולל, קריאה לאחת משיטות firebase::auth::Auth::SignInWithCredential . לדוגמה, קבל את אסימון ה-Google ID של המשתמש, אסימון הגישה לפייסבוק או דוא"ל וסיסמה.
 3. קבל firebase::auth::Credential עבור ספק האימות החדש:

  כניסה של Google
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::GoogleAuthProvider::GetCredential(google_id_token,
                             nullptr);
  
  כניסה לפייסבוק
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::FacebookAuthProvider::GetCredential(access_token);
  
  כניסה לסיסמא דוא"ל
  firebase::auth::Credential credential =
    firebase::auth::EmailAuthProvider::GetCredential(email, password);
  
 4. העבר את אובייקט firebase::auth::Credential לשיטת LinkWithCredential של המשתמש המחובר:

  // Link the new credential to the currently active user.
  firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    current_user.LinkWithCredential(credential);
  

  הקריאה ל- LinkWithCredential תיכשל אם האישורים כבר מקושרים לחשבון משתמש אחר. במצב זה, עליך לטפל במיזוג החשבונות והנתונים המשויכים בהתאם לאפליקציה שלך:

  // Gather data for the currently signed in User.
  firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
  std::string current_email = current_user.email();
  std::string current_provider_id = current_user.provider_id();
  std::string current_display_name = current_user.display_name();
  std::string current_photo_url = current_user.photo_url();
  
  // Sign in with the new credentials.
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInAndRetrieveDataWithCredential(credential);
  
  // To keep example simple, wait on the current thread until call completes.
  while (result.status() == firebase::kFutureStatusPending) {
   Wait(100);
  }
  
  // The new User is now active.
  if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
   firebase::auth::User* new_user = *result.result();
  
   // Merge new_user with the user in details.
   // ...
   (void)new_user;
  }
  

אם הקריאה ל- LinkWithCredential תצליח, המשתמש יכול כעת להיכנס באמצעות כל ספק אימות מקושר ולגשת לאותם נתוני Firebase.

אתה יכול לבטל קישור של ספק אישור מחשבון, כך שהמשתמש לא יוכל יותר להיכנס עם אותו ספק.

כדי לבטל קישור של ספק אישור מחשבון משתמש, העבר את מזהה הספק לשיטת Unlink . אתה יכול לקבל את מזהי הספק של ספקי ההסמכה המקושרים למשתמש על ידי קריאה ל- ProviderData .

// Unlink the sign-in provider from the currently active user.
firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  current_user.Unlink(providerId);