Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Birden Fazla Kimlik Doğrulama Sağlayıcısını JavaScript Kullanarak Bir Hesaba Bağlayın

Yetkilendirme sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak, kullanıcıların birden çok kimlik doğrulama sağlayıcısı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz. Kullanıcılar, oturum açmak için kullandıkları kimlik doğrulama sağlayıcısından bağımsız olarak aynı Firebase kullanıcı kimliğiyle tanımlanabilir. Örneğin, bir şifre ile oturum açan bir kullanıcı, ileride bir Google hesabını bağlayabilir ve her iki yöntemle oturum açabilir. Veya anonim bir kullanıcı bir Facebook hesabını bağlayabilir ve daha sonra uygulamanızı kullanmaya devam etmek için Facebook ile oturum açabilir.

Sen başlamadan önce

Uygulamanıza iki veya daha fazla kimlik doğrulama sağlayıcısı (muhtemelen anonim kimlik doğrulama dahil) için destek ekleyin.

Google veya Facebook gibi bir kimlik doğrulama sağlayıcıdan gelen kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlamak için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcıda oturum açın.
 2. Kullanıcının hesabına bağlamak istediğiniz sağlayıcıya karşılık gelen AuthProvider nesnesini alın. Örnekler:
  var googleProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
  var facebookProvider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
  var twitterProvider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
  var githubProvider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
 3. Kullanıcıdan, bağlamak istediğiniz sağlayıcıyla oturum açmasını isteyin. Bir açılır pencere açarak veya sağlayıcının oturum açma sayfasına yönlendirerek kullanıcılarınızdan oturum açmalarını isteyebilirsiniz. Yönlendirme yöntemi mobil cihazlarda tercih edilir.
  • Bir açılır pencereyle oturum açmak için linkWithPopup :
   auth.currentUser.linkWithPopup(provider).then(function(result) {
    // Accounts successfully linked.
    var credential = result.credential;
    var user = result.user;
    // ...
   }).catch(function(error) {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
   'i arayın
  • Sağlayıcının oturum açma sayfasına yeniden yönlendirerek oturum açmak için linkWithRedirect :
   auth.currentUser.linkWithRedirect(provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);
   numaralı telefonu arayın. Kullanıcı oturum açtıktan sonra sayfanıza geri yönlendirilir. Ardından, sayfanız yüklendiğinde getRedirectResult çağırarak oturum açma sonucunu alabilirsiniz:
   auth.getRedirectResult().then(function(result) {
    if (result.credential) {
     // Accounts successfully linked.
     var credential = result.credential;
     var user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch(function(error) {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  Kullanıcı başarıyla oturum açtıysa, kullanıcının sağlayıcıdaki hesabı Firebase projenizdeki kullanıcının hesabına bağlanır.

  Kimlik bilgileri zaten başka bir kullanıcı hesabına bağlanmışsa, hesap bağlama başarısız olur. Bu durumda, uygulamanız için uygun şekilde hesapları ve ilişkili verileri birleştirmeniz gerekir:

  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  var repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  var prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  var prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  auth.signInWithCredential(newCredential).then(function(result) {
   console.log("Sign In Success", result);
   var currentUser = result.user;
   var currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   var mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   return prevUser.linkWithCredential(result.credential)
    .then(function(linkResult) {
     // Sign in with the newly linked credential
     return auth.signInWithCredential(linkResult.credential);
    })
    .then(function(signInResult) {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch(function(error) {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

Mevcut bir kullanıcı hesabına e-posta adresi ve şifre kimlik bilgileri eklemek için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcıda oturum açın.
 2. Kullanıcıdan bir e-posta adresi ve yeni şifre isteyin.
 3. E-posta adresi ve şifre ile bir AuthCredential nesnesi oluşturun:
  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 4. AuthCredential nesnesini oturum linkWithCredential kullanıcının linkWithCredential yöntemine linkWithCredential :

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then(function(usercred) {
    var user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch(function(error) {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Kimlik bilgileri zaten başka bir kullanıcı hesabına linkWithCredential , linkWithCredential çağrısı başarısız olur. Bu durumda, uygulamanız için uygun şekilde hesapları ve ilişkili verileri birleştirmeniz gerekir (yukarıdaki örneğe bakın).

Bir kimlik doğrulama sağlayıcısının bir hesapla olan bağlantısını kaldırabilirsiniz, böylece kullanıcı artık o sağlayıcıyla oturum açamaz.

Bir kimlik doğrulama sağlayıcısının bir kullanıcı hesabıyla unlink için, sağlayıcı kimliğini unlink yöntemine unlink . providerData özelliğinden bir kullanıcıya bağlı kimlik doğrulama sağlayıcılarının sağlayıcı kimliklerini alabilirsiniz.

user.unlink(providerId).then(function() {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch(function(error) {
 // An error happened
 // ...
});