ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase โดยใช้บัญชีแบบรหัสผ่านที่ใช้ JavaScript

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้อีเมลและรหัสผ่าน และจัดการบัญชีที่ใช้รหัสผ่านของแอป

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ JavaScript
 2. หากยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้เชื่อมต่อจากคอนโซล Firebase
 3. เปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล/รหัสผ่าน
  1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วน Auth
  2. ในแท็บวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดวิธีการลงชื่อเข้าใช้แบบอีเมล/รหัสผ่าน แล้วคลิกบันทึก

สร้างบัญชีที่ใช้รหัสผ่าน

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าลงชื่อสมัครใช้ของแอป

 1. เมื่อผู้ใช้ใหม่ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้แบบฟอร์มลงชื่อสมัครใช้ของแอป ให้ทำตามขั้นตอน การตรวจสอบบัญชีใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ที่แอปของคุณต้องการ เช่น ยืนยันว่า รหัสผ่านของบัญชีใหม่พิมพ์อย่างถูกต้องและตรงตามข้อกำหนด ความซับซ้อนของคุณ
 2. สร้างบัญชีใหม่โดยการส่งอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่ไปยัง createUserWithEmailAndPassword:

  Web

  import { getAuth, createUserWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed up 
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
    // ..
   });

  Web

  firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
    // ..
   });
  หากสร้างบัญชีใหม่ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ โปรดดูส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นอกจากนี้ คุณจะสามารถตรวจหาและจัดการข้อผิดพลาดได้ด้วย โปรดดูรายการรหัสข้อผิดพลาดในเอกสารข้อมูลอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

ขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านคล้ายกับขั้นตอนในการสร้างบัญชีใหม่ ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ของแอป ให้ทำดังนี้

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอป ให้ส่งอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ไปยัง signInWithEmailAndPassword:

  Web

  import { getAuth, signInWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
   });

  Web

  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
   });
  โปรดดูส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นอกจากนี้ คุณจะสามารถตรวจหาและจัดการข้อผิดพลาดได้ด้วย โปรดดูรายการรหัสข้อผิดพลาดในเอกสารข้อมูลอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์

แนะนำ: เปิดใช้การป้องกันการนับอีเมล

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase บางวิธีที่ใช้อีเมลเป็นพารามิเตอร์จะแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจงหากอีเมลไม่ได้รับการลงทะเบียนเมื่อต้องลงทะเบียน (เช่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน) หรือลงทะเบียนเมื่อไม่มีการใช้งาน (เช่น เมื่อเปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้) แม้วิธีนี้จะมีประโยชน์ในการแนะนำวิธีแก้ปัญหาบางอย่างแก่ผู้ใช้ แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีก็อาจละเมิดเพื่อค้นหาที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ของคุณลงทะเบียนไว้

เพื่อลดความเสี่ยงนี้ เราขอแนะนำให้เปิดใช้การป้องกันการแจงนับอีเมลสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณโดยใช้เครื่องมือ gcloud ของ Google Cloud โปรดทราบว่าการเปิดใช้ฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนลักษณะการรายงานข้อผิดพลาดของการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ตรวจสอบว่าแอปของคุณไม่ได้แสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจงมากกว่านี้

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และลิงก์กับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย ระบบจะจัดเก็บบัญชีใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใด

 • สำหรับแอปของคุณ ทางที่แนะนำเพื่อให้ทราบถึงสถานะการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้คือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์ในออบเจ็กต์ Auth จากนั้นคุณจะรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้ได้จากออบเจ็กต์ User โปรดดูหัวข้อจัดการผู้ใช้

 • ในกฎความปลอดภัยของ Firebase Realtime Database และ Cloud Storage คุณจะรับรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth ได้ และใช้รหัสดังกล่าวเพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการนำผู้ใช้ออกจากระบบ โปรดโทรหา signOut:

Web

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});