Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kurallarını REST aracılığıyla yönetme

Bu belgede, uygulamanızın Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenliği Kurallarını REST API aracılığıyla nasıl yönetebileceğiniz açıklanmaktadır.

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kurallarını Güncelleme

REST API'yi kullanarak, /.settings/rules.json yoluna bir PUT isteği yaparak Firebase uygulamanız için Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kuralları yazıp güncelleyebilirsiniz. Bunu yapmak için REST isteğimizi doğrulamak üzere bir erişim belirtecine ihtiyacımız olacak

Bu örnekte Firebase veritabanımızdaki tüm veriler için okuma erişimini etkinleştiriyoruz:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kurallarını Alma

Benzer şekilde, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenliği Kurallarımızı almak için uygulamamızın URL'sinin /.settings/rules.json yoluna bir GET isteğinde bulunabiliriz:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Yanıt, uygulamamızın tüm kurallarını içerecektir.