Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Gerçek Zamanlı Veritabanı Kuralları dilinin temel sözdizimini öğrenin

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenliği Kuralları, veritabanınızda depolanan verilere erişimi kontrol etmenize olanak tanır. Esnek kurallar söz dizimi, veritabanınıza yazılan tüm yazmalardan tek tek düğümlerdeki işlemlere kadar her şeyle eşleşen kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenliği Kuralları, veritabanınız için bildirime dayalı yapılandırmadır. Bu, kuralların ürün mantığından ayrı olarak tanımlandığı anlamına gelir. Bunun birçok avantajı vardır: istemciler güvenliğin uygulanmasından sorumlu değildir, hatalı uygulamalar verilerinizi tehlikeye atmaz ve belki de en önemlisi, verileri dünyadan korumak için sunucu gibi bir ara hakeme gerek yoktur.

Bu konu, eksiksiz kural kümeleri oluşturmak için kullanılan Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kurallarının temel sözdizimini ve yapısını açıklar.

Güvenlik Kurallarınızı Yapılandırma

Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenliği Kuralları, bir JSON belgesinde bulunan JavaScript benzeri ifadelerden oluşur. Kurallarınızın yapısı, veritabanınızda sakladığınız verilerin yapısına uygun olmalıdır.

Temel kurallar, güvenli hale getirilecek bir düğüm kümesini , dahil olan erişim yöntemlerini (örneğin, okuma, yazma) ve erişime izin verilen veya reddedilen koşulları tanımlar . Aşağıdaki örneklerde, koşullarımız basit true ve false ifadeler olacaktır, ancak sonraki başlıkta koşulları ifade etmenin daha dinamik yollarını ele alacağız.

Bu nedenle, örneğin, bir child_node altında bir parent_node güvenli hale getirmeye çalışıyorsak, parent_node genel sözdizimi şöyledir:

{
 "rules": {
  "parent_node": {
   "child_node": {
    ".read": <condition>,
    ".write": <condition>,
    ".validate": <condition>,
   }
  }
 }
}

Bu kalıbı uygulayalım. Örneğin, bir mesaj listesini takip ettiğinizi ve aşağıdaki gibi görünen verilere sahip olduğunuzu varsayalım:

{
 "messages": {
  "message0": {
   "content": "Hello",
   "timestamp": 1405704370369
  },
  "message1": {
   "content": "Goodbye",
   "timestamp": 1405704395231
  },
  ...
 }
}

Kurallarınız da benzer şekilde yapılandırılmalıdır. İşte bu veri yapısı için anlamlı olabilecek salt okunur güvenlik için bir dizi kural. Bu örnek, kuralların geçerli olduğu veritabanı düğümlerini nasıl belirlediğimizi ve bu düğümlerdeki kuralları değerlendirme koşullarını gösterir.

{
 "rules": {
  // For requests to access the 'messages' node...
  "messages": {
   // ...and the individual wildcarded 'message' nodes beneath
   // (we'll cover wildcarding variables more a bit later)....
   "$message": {

    // For each message, allow a read operation if <condition>. In this
    // case, we specify our condition as "true", so read access is always granted.
    ".read": "true",

    // For read-only behavior, we specify that for write operations, our
    // condition is false.
    ".write": "false"
   }
  }
 }
}

Temel Kural İşlemleri

Veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemin türüne bağlı olarak güvenliği zorlamak için üç tür kural vardır: .write , .read ve .validate . İşte amaçlarının hızlı bir özeti:

Kural Türleri
.read Verilerin kullanıcılar tarafından okunmasına izin verilip verilmediğini açıklar.
.yazmak Verilerin yazılmasına izin verilip verilmediğini açıklar.
.validate Doğru biçimlendirilmiş bir değerin nasıl görüneceğini, alt özniteliklere sahip olup olmadığını ve veri türünü tanımlar.

Joker Karakter Yakalama Değişkenleri

Tüm kural ifadeleri düğümleri gösterir. Bir ifade, belirli bir düğüme işaret edebilir veya hiyerarşi düzeyindeki düğüm kümelerine işaret etmek için $ joker karakter yakalama değişkenlerini kullanabilir. Sonraki kural ifadelerinde kullanılmak üzere düğüm anahtarlarının değerini saklamak için bu yakalama değişkenlerini kullanın. Bu teknik, bir sonraki konuda daha ayrıntılı olarak ele alacağımız daha karmaşık Kural koşulları yazmanıza olanak tanır.

{
 "rules": {
  "rooms": {
   // this rule applies to any child of /rooms/, the key for each room id
   // is stored inside $room_id variable for reference
   "$room_id": {
    "topic": {
     // the room's topic can be changed if the room id has "public" in it
     ".write": "$room_id.contains('public')"
    }
   }
  }
 }
}

Dinamik $ değişkenleri, sabit yol adlarıyla paralel olarak da kullanılabilir. Bu örnekte, widget title ve color dışında hiçbir alt widget olmamasını sağlayan bir .validate kuralı bildirmek için $other değişkenini kullanıyoruz. Ek çocukların yaratılmasına neden olacak herhangi bir yazma işlemi başarısız olur.

{
 "rules": {
  "widget": {
   // a widget can have a title or color attribute
   "title": { ".validate": true },
   "color": { ".validate": true },

   // but no other child paths are allowed
   // in this case, $other means any key excluding "title" and "color"
   "$other": { ".validate": false }
  }
 }
}

Kuralları Basamakla Okuma ve Yazma

.read ve .write kuralları, daha derin kuralları geçersiz kılan daha sığ kurallarla yukarıdan aşağıya doğru çalışır. Bir kural belirli bir yolda okuma veya yazma izinleri veriyorsa, o zaman altındaki tüm alt düğümlere de erişim izni verir . Aşağıdaki yapıyı düşünün:

{
 "rules": {
   "foo": {
    // allows read to /foo/*
    ".read": "data.child('baz').val() === true",
    "bar": {
     /* ignored, since read was allowed already */
     ".read": false
    }
   }
 }
}

Bu güvenlik yapısı /bar/ öğesinin /foo/ true değerine sahip bir alt baz içerdiğinde okunmasına izin verir. ".read": false /foo/bar/ altındaki ".read": false kuralın burada hiçbir etkisi yoktur, çünkü erişim alt yol tarafından iptal edilemez.

Hemen sezgisel görünmese de, bu kural dilinin güçlü bir parçasıdır ve çok karmaşık erişim ayrıcalıklarının minimum çabayla uygulanmasına izin verir. Bu, bu kılavuzda daha sonra kullanıcı tabanlı güvenliğe girdiğimizde gösterilecektir.

.validate kurallarının art .validate unutmayın. Yazmaya izin verilmesi için tüm doğrulama kuralları hiyerarşinin tüm seviyelerinde karşılanmalıdır.

Kurallar Filtre Değildir

Kurallar atomik bir şekilde uygulanır. Bu, o konumda veya erişim izni veren bir üst konumda bir kural yoksa, okuma veya yazma işleminin hemen başarısız olduğu anlamına gelir. Etkilenen her alt yol erişilebilir olsa bile, üst konumda okuma tamamen başarısız olacaktır. Şu yapıyı düşünün:

{
 "rules": {
  "records": {
   "rec1": {
    ".read": true
   },
   "rec2": {
    ".read": false
   }
  }
 }
}

Kurallar atomik değerlendirilmesini anlamakta olmadan, alma gibi gözükebilir /records/ dönecekti yolu rec1 ancak rec2 . Ancak asıl sonuç bir hatadır:

JavaScript
var db = firebase.database();
db.ref("records").once("value", function(snap) {
 // success method is not called
}, function(err) {
 // error callback triggered with PERMISSION_DENIED
});
Amaç-C
FIRDatabaseReference *ref = [[FIRDatabase database] reference];
[[_ref child:@"records"] observeSingleEventOfType:FIRDataEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot *snapshot) {
 // success block is not called
} withCancelBlock:^(NSError * _Nonnull error) {
 // cancel block triggered with PERMISSION_DENIED
}];
Swift
var ref = FIRDatabase.database().reference()
ref.child("records").observeSingleEventOfType(.Value, withBlock: { snapshot in
  // success block is not called
}, withCancelBlock: { error in
  // cancel block triggered with PERMISSION_DENIED
})
Java
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference ref = database.getReference("records");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {
  // success method is not called
 }

 @Override
 public void onCancelled(FirebaseError firebaseError) {
  // error callback triggered with PERMISSION_DENIED
 });
});
DİNLENME
curl https://docs-examples.firebaseio.com/rest/records/
# response returns a PERMISSION_DENIED error

/records/ okuma işlemi atomik olduğundan ve /records/ altındaki tüm verilere erişim izni veren bir okuma kuralı olmadığından, bu bir PERMISSION_DENIED hatası oluşturacaktır. Bu kuralı Firebase konsolumuzdaki güvenlik simülatöründe değerlendirirsek, okuma kuralı /records/ yoluna erişime izin verilmediğinden okuma işleminin reddedildiğini görebiliriz. Ancak, rec1 kuralının istediğimiz yolda olmadığı için hiçbir zaman değerlendirilmediğini unutmayın. rec1 getirmek için doğrudan rec1 gerekir:

JavaScript
var db = firebase.database();
db.ref("records/rec1").once("value", function(snap) {
 // SUCCESS!
}, function(err) {
 // error callback is not called
});
Amaç-C
FIRDatabaseReference *ref = [[FIRDatabase database] reference];
[[ref child:@"records/rec1"] observeSingleEventOfType:FEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot *snapshot) {
  // SUCCESS!
}];
Swift
var ref = FIRDatabase.database().reference()
ref.child("records/rec1").observeSingleEventOfType(.Value, withBlock: { snapshot in
  // SUCCESS!
})
Java
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference ref = database.getReference("records/rec1");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {
  // SUCCESS!
 }

 @Override
 public void onCancelled(FirebaseError firebaseError) {
  // error callback is not called
 }
});
DİNLENME
curl https://docs-examples.firebaseio.com/rest/records/rec1
# SUCCESS!

Çakışan İfadeler

Bir düğüme birden fazla kuralın uygulanması mümkündür. Birden çok kural ifadesinin bir düğümü tanımlaması durumunda, koşullardan herhangi biri false erişim yöntemi reddedilir:

{
 "rules": {
  "messages": {
   // A rule expression that applies to all nodes in the 'messages' node
   "$message": {
    ".read": "true",
    ".write": "true"
   },
   // A second rule expression applying specifically to the 'message1` node
   "message1": {
    ".read": "false",
    ".write": "false"
   }
  }
 }
}

Yukarıdaki örnekte, ilk kural her zaman true olsa bile, ikinci kural her zaman false olduğu için message1 düğümüne yapılan okumalar reddedilecektir.

Sonraki adımlar

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı Güvenlik Kurallarına ilişkin anlayışınızı derinleştirebilirsiniz:

 • Kurallarınızın kullanıcı yetkilendirmesini kontrol etmesine, mevcut ve gelen verileri karşılaştırmasına, gelen verileri doğrulamasına, istemciden gelen sorguların yapısını kontrol etmesine ve daha fazlasına olanak tanıyan bir sonraki ana Kural dili kavramını, dinamik koşulları öğrenin.

 • Tipik güvenlik kullanım örneklerini ve bunlara yönelik Firebase Güvenlik Kuralları tanımlarını inceleyin .