Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Firebase için web örnekleri

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Hızlı Başlangıç ​​- Dost Yemekleri

Bu örnek uygulama, Firebase kullanarak basit bir restoran tavsiye hizmeti oluşturmayı gösterir. Bu, bileşik sorgular, istemci tarafı işlemler, alt koleksiyonlar ve çevrimdışı kalıcılık gibi özellikleri gösterir.

Daha fazla bilgi için örnek sayfaya bakın .