Cloud Firestore için web örnekleri

Hızlı Başlangıç ​​- Dost Yemekleri

Bu örnek uygulama, Cloud Firestore kullanarak basit bir restoran tavsiye hizmeti oluşturmayı gösterir. Bu, bileşik sorgular, istemci tarafı işlemler, alt koleksiyonlar ve çevrimdışı kalıcılık gibi özellikleri gösterir.

Daha fazla bilgi için örnek sayfaya bakın .