Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Pub/Sub tetikleyicileri


Google Cloud'un Pub/Sub'ı, ihtiyacınıza göre otomatik olarak ölçeklenen, dünya çapında dağıtılan bir mesaj veriyoludur. functions.pubsub kullanarak Pub/Sub olaylarını işleyen bir işlev oluşturabilirsiniz.

Bir pub/sub işlevini tetikleyin

Belirli bir konuya yeni bir Pub/Sub mesajı gönderildiğinde bir işlevi tetikleyebilirsiniz. İşlevinizi tetiklemek istediğiniz Pub/Sub konu adını belirtmeli ve onPublish() olay işleyicisinde olayı ayarlamalısınız:

exports.helloPubSub = functions.pubsub.topic('topic-name').onPublish((message) => {
 // ...
});

Pub/sub mesaj yüküne erişin

Pub/Sub mesajının yüküne, işlevinize döndürülen Message nesnesinden erişilebilir. Pub/Sub mesaj gövdesinde JSON bulunan mesajlar için Firebase SDK for Cloud Functions, mesajın kodunu çözmek için bir yardımcı özelliğe sahiptir. Örneğin, burada basit bir JSON yüküyle yayınlanan bir mesaj var:

gcloud pubsub topics publish topic-name --message '{"name":"Xenia"}'

Bunun gibi bir JSON veri yüküne json özelliği aracılığıyla erişebilirsiniz:

 // Get the `name` attribute of the PubSub message JSON body.
 let name = null;
 try {
  name = message.json.name;
 } catch (e) {
  functions.logger.error('PubSub message was not JSON', e);
 }

JSON olmayan diğer yükler, mesaj nesnesinde base64 kodlu dizeler olarak Pub/Sub mesajında ​​bulunur. Aşağıdaki gibi bir mesajı okumak için, base64 kodlu dizgenin kodunu aşağıda gösterildiği gibi çözmelisiniz:

gcloud pubsub topics publish topic-name --message 'MyMessage'

// Decode the PubSub Message body.
const messageBody = message.data ? Buffer.from(message.data, 'base64').toString() : null;

Mesaj özniteliklerine erişin

Pub/Sub mesajı, yayınla komutunda ayarlanan veri öznitelikleri ile gönderilebilir. Örneğin, name özelliğine sahip bir mesaj yayınlayabilirsiniz:

gcloud pubsub topics publish topic-name --attribute name=Xenia

Bu tür öznitelikleri Message.attributes adresinden okuyabilirsiniz:

// Get the `name` attribute of the message.
const name = message.attributes.name;

İleti kimliği veya ileti yayınlanma zamanı gibi bazı temel verilerin Message.attributes bulunmadığını fark edebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için, tetikleyici olayın EventContext dosyasında bu ayrıntılara erişebilirsiniz. Örneğin:

exports.myFunction = functions.pubsub.topic('topic1').onPublish((message, context) => {
  console.log('The function was triggered at ', context.timestamp);
  console.log('The unique ID for the event is', context.eventId);
});