Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Proje kaynaklarını birden fazla sitede paylaşın

Tek bir Firebase projesinde bir veya daha fazla Firebase Hosting sitesi kurabilirsiniz. Sitelerin tümü aynı Firebase projesinde bulunduğundan, tüm siteler projenin diğer Firebase kaynaklarına erişebilir.

Aynı Firebase projesinde birden fazla Hosting sitesi kurarak Firebase kaynaklarını ilgili siteler ve uygulamalar arasında daha kolay paylaşabilirsiniz. Örneğin, blogunuzu, yönetici panelinizi ve herkese açık uygulamanızı aynı Firebase projesinde tek tek siteler olarak ayarladıysanız, hepsinin aynı Firebase Kimlik Doğrulaması kullanıcı veritabanını paylaşabilir ve aynı zamanda kendi benzersiz alanları veya içerikleri de olabilir.

1. Adım : Firebase CLI sürümünüzü güncelleyin

Firebase CLI'nın en son sürümüne güncelleyerek en güncel Firebase Hosting özelliklerine erişin.

2. Adım : Ek siteler ekleyin

Doğrudan bir Firebase Barındırma sayfanızdan bir Firebase projesine ek siteler ekleyin. Her siteye, aynı içeriği ve yapılandırmayı birden çok URL'ye sunmak için isteğe bağlı olarak özel alan adları da ekleyebilirsiniz .

İkincil bir siteyi silme

İstenmeyen siteleri doğrudan Firebase Hosting sayfanızdan silin. Firebase proje kimliğinizle aynı site adına sahip varsayılan siteyi silemeyeceğinizi unutmayın.

3. Adım : Siteleriniz için dağıtım hedefleri belirleyin

Birden çok siteniz varsa ve Firebase CLI dağıtma komutlarını çalıştırdığınızda, CLI'nin her bir siteye hangi ayarların dağıtılması gerektiğini bildirmek için bir yola ihtiyacı vardır. Dağıtım hedefleriyle , belirli bir siteyi firebase.json yapılandırma dosyanızdaki ve sitelerinizi test etmek veya dağıtmak için firebase.json CLI komutlarınızdaki hedef adıyla benzersiz bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Bir dağıtım hedefi oluşturmak ve bir Hosting sitesine hedef adı uygulamak için proje dizininizin kökünden aşağıdaki CLI komutunu çalıştırın:

firebase target:apply hosting TARGET_NAME RESOURCE_NAME 

Parametreler nerede:

 • TARGET_NAME - TARGET_NAME Hosting sitesi için benzersiz bir tanımlayıcı (kendinizi tanımladığınız)

 • RESOURCE_NAME - Firebase projenizde listelenen Barındırma sitesinin adı

Örneğin, Firebase projenizde iki site ( myapp-blog ve myapp-app ) oluşturduysanız, aşağıdaki komutları çalıştırarak her siteye (sırasıyla blog ve app ) benzersiz bir hedef adı uygulayabilirsiniz:

firebase target:apply hosting blog myapp-blog 
firebase target:apply hosting app myapp-app 

Dağıtım hedefleri ayarları proje dizininizdeki .firebaserc dosyasında saklanır, bu nedenle proje başına yalnızca bir kez dağıtım hedefleri ayarlamanız gerekir.

4. Adım : Her site için barındırma yapılandırmasını tanımlayın

firebase.json dosyanızda barındırma yapılandırmasını tanımlarken sitenin uygulanan hedef adını kullanın.

 • firebase.json dosyanız birden fazla site için yapılandırmayı tanımlıyorsa, bir dizi biçimi kullanın:

  {
   "hosting": [ {
     "target": "blog", // "blog" is the applied target name for the Hosting site "myapp-blog"
     "public": "blog/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-blog"
  
     // ...
    },
    {
     "target": "app", // "app" is the applied target name for the Hosting site "myapp-app"
     "public": "app/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-app"
  
     // ...
  
     "rewrites": [...] // You can define specific Hosting configurations for each site
    }
   ]
  }
  
 • firebase.json dosyanız sadece bir site için yapılandırmayı firebase.json , bir dizi formatı kullanmak gerekmez:

  {
   "hosting": {
     "target": "blog",
     "public": "dist",
  
     // ...
  
     "rewrites": [...]
   }
  }
  

5. Adım : Sitelerinize dağıtın veya yerel olarak sunum yapın

Proje dizininizin kökünden aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın.

komuta Açıklama
firebase deploy Proje dizininizdeki konuşlandırılabilir tüm kaynakların bir sürümünü oluşturur
firebase deploy --only hosting: TARGET_NAME Yalnızca belirtilen Hosting hedefi için kaynakların bir sürümünü oluşturur
firebase serve Firebase projenize yerel olarak hizmet verir
firebase serve --only hosting: TARGET_NAME Yerel olarak yalnızca belirtilen Hosting hedefi için kaynakları sunar