Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Android'de özel bir TensorFlow Lite modeli kullanın

Uygulamanız özel TensorFlow Lite modelleri kullanıyorsa, modellerinizi dağıtmak için Firebase ML'yi kullanabilirsiniz. Modelleri Firebase ile dağıtarak, uygulamanızın ilk indirme boyutunu azaltabilir ve uygulamanızın yeni bir sürümünü yayınlamadan uygulamanızın ML modellerini güncelleyebilirsiniz. Remote Config ve A / B Testing ile, farklı kullanıcı gruplarına dinamik olarak farklı modeller sunabilirsiniz.

TensorFlow Lite modelleri

TensorFlow Lite modelleri, mobil cihazlarda çalışacak şekilde optimize edilmiş makine öğrenimi modelleridir. Bir TensorFlow Lite modeli almak için:

Sen başlamadan önce

 1. Henüz yapmadıysanız, Android projenize Firebase'i ekleyin .
 2. Firebase Android BoM'yi kullanarak, modülünüzde (uygulama düzeyinde) Gradle dosyasında (genellikle app/build.gradle ) app/build.gradle ML model indirici kitaplığının bağımlılığını app/build.gradle .

  Ayrıca, Firebase ML model indiricisini kurmanın bir parçası olarak TensorFlow Lite SDK'yı uygulamanıza eklemeniz gerekir.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0')
  
    // Declare the dependency for the Firebase ML model downloader library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader'
  // Also declare the dependency for the TensorFlow Lite library and specify its version implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:2.3.0'
  }

  Firebase Android BoM'yi kullandığınızda , uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) Bom kullanmadan Firebase kütüphane bağımlılıklarını beyan

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz, bağımlılık satırında her bir Firebase kitaplık sürümünü belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden çok Firebase kitaplığı kullanırsanız, kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı önemle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Firebase ML model downloader library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0'
  // Also declare the dependency for the TensorFlow Lite library and specify its version implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:2.3.0'
  }
 3. Uygulamanızın manifestinde INTERNET izninin gerekli olduğunu belirtin:
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

1. Modelinizi dağıtın

Firebase konsolunu veya Firebase Admin Python ve Node.js SDK'larını kullanarak özel TensorFlow modellerinizi dağıtın. Özel modelleri dağıtma ve yönetme konusuna bakın.

Firebase projenize özel bir model ekledikten sonra, belirlediğiniz adı kullanarak uygulamalarınızdaki modele başvurabilirsiniz. İstediğiniz zaman yeni bir TensorFlow Lite modeli kurabilir ve yeni modeli getModel() çağırarak kullanıcıların cihazlarına getModel() (aşağıya bakın).

2. Modeli cihaza indirin ve bir TensorFlow Lite yorumlayıcısını başlatın

TensorFlow Lite modelinizi uygulamanızda kullanmak için önce modelin en son sürümünü cihaza indirmek üzere Firebase ML SDK'yı kullanın. Ardından, modelle bir TensorFlow Lite yorumlayıcısını somutlaştırın.

Model indirmeyi başlatmak için, modeli yüklerken atadığınız adı, her zaman en son modeli indirmek isteyip istemediğinizi ve indirmeye izin vermek istediğiniz koşulları belirterek model indiricinin getModel() yöntemini getModel() .

Üç indirme davranışından birini seçebilirsiniz:

İndirme türü Açıklama
YEREL_MODEL Cihazdan yerel modeli alın. Mevcut yerel model yoksa, bu LATEST_MODEL gibi davranır. Model güncellemelerini kontrol etmekle ilgilenmiyorsanız, bu indirme türünü kullanın. Örneğin, model adlarını almak için Remote Config kullanıyorsunuz ve modelleri her zaman yeni adlar altında yüklüyorsunuz (önerilen).
LOCAL_MODEL_UPDATE_IN_BACKGROUND Yerel modeli cihazdan alın ve modeli arka planda güncellemeye başlayın. Mevcut yerel model yoksa, bu LATEST_MODEL gibi davranır.
SON MODEL En son modeli alın. Yerel model en son sürümse, yerel modeli döndürür. Aksi takdirde, en son modeli indirin. Bu davranış, en son sürüm indirilene kadar engellenecektir (önerilmez). Bu davranışı yalnızca en son sürüme açıkça ihtiyaç duyduğunuz durumlarda kullanın.

Modelin indirildiğini onaylayana kadar, modelle ilgili işlevselliği devre dışı bırakmanız gerekir - örneğin, kullanıcı arayüzünüzün bir kısmını grileştirin veya gizleyin -.

Java

CustomModelDownloadConditions conditions = new CustomModelDownloadConditions.Builder()
  .requireWifi() // Also possible: .requireCharging() and .requireDeviceIdle()
  .build();
FirebaseModelDownloader.getInstance()
  .getModel("your_model", DownloadType.LOCAL_MODEL_UPDATE_IN_BACKGROUND, conditions)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<CustomModel>() {
   @Override
   public void onSuccess(CustomModel model) {
    // Download complete. Depending on your app, you could enable the ML
    // feature, or switch from the local model to the remote model, etc.

    // The CustomModel object contains the local path of the model file,
    // which you can use to instantiate a TensorFlow Lite interpreter.
    File modelFile = model.getFile();
    if (modelFile != null) {
      interpreter = new Interpreter(modelFile);
    }
   }
  });

Kotlin + KTX

val conditions = CustomModelDownloadConditions.Builder()
    .requireWifi() // Also possible: .requireCharging() and .requireDeviceIdle()
    .build()
FirebaseModelDownloader.getInstance()
    .getModel("your_model", DownloadType.LOCAL_MODEL_UPDATE_IN_BACKGROUND,
      conditions)
    .addOnSuccessListener { customModel ->
      // Download complete. Depending on your app, you could enable the ML
      // feature, or switch from the local model to the remote model, etc.

      // The CustomModel object contains the local path of the model file,
      // which you can use to instantiate a TensorFlow Lite interpreter.
      .addOnSuccessListener { model: CustomModel? ->
        val modelFile = model?.file
        if (modelFile != null) {
          interpreter = Interpreter(modelFile)
        }
    }

Birçok uygulama indirme görevini başlatma kodunda başlatır, ancak modeli kullanmanız gerekmeden önce herhangi bir noktada bunu yapabilirsiniz.

3. Giriş verileri üzerinde çıkarım yapın

Modelinizin giriş ve çıkış şekillerini alın

TensorFlow Lite model yorumlayıcısı girdi olarak alır ve çıktı olarak bir veya daha fazla çok boyutlu dizi üretir. Bu diziler byte , int , long veya float değerlerini içerir. Bir modele veri iletmeden veya sonucunu kullanmadan önce, modelinizin kullandığı dizilerin sayısını ve boyutlarını ("şekli") bilmeniz gerekir.

Modeli kendiniz oluşturduysanız veya modelin giriş ve çıkış formatı belgelenmişse, bu bilgiye zaten sahip olabilirsiniz. Modelinizin giriş ve çıkışının şeklini ve veri türünü bilmiyorsanız, modelinizi incelemek için TensorFlow Lite yorumlayıcısını kullanabilirsiniz. Örneğin:

Python

import tensorflow as tf

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path="your_model.tflite")
interpreter.allocate_tensors()

# Print input shape and type
inputs = interpreter.get_input_details()
print('{} input(s):'.format(len(inputs)))
for i in range(0, len(inputs)):
  print('{} {}'.format(inputs[i]['shape'], inputs[i]['dtype']))

# Print output shape and type
outputs = interpreter.get_output_details()
print('\n{} output(s):'.format(len(outputs)))
for i in range(0, len(outputs)):
  print('{} {}'.format(outputs[i]['shape'], outputs[i]['dtype']))

Örnek çıktı:

1 input(s):
[ 1 224 224  3] <class 'numpy.float32'>

1 output(s):
[1 1000] <class 'numpy.float32'>

Yorumlayıcıyı çalıştırın

Modelinizin girdi ve çıktısının formatını belirledikten sonra, girdi verilerinizi alın ve modeliniz için doğru şeklin girdisini elde etmek için gerekli olan veriler üzerinde herhangi bir dönüşüm gerçekleştirin.

Örneğin, giriş şekli [1 224 224 3] kayan nokta değerlerine sahip bir görüntü sınıflandırma modeliniz varsa, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir Bitmap nesnesinden bir girdi ByteBuffer oluşturabilirsiniz:

Java

Bitmap bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(yourInputImage, 224, 224, true);
ByteBuffer input = ByteBuffer.allocateDirect(224 * 224 * 3 * 4).order(ByteOrder.nativeOrder());
for (int y = 0; y < 224; y++) {
  for (int x = 0; x < 224; x++) {
    int px = bitmap.getPixel(x, y);

    // Get channel values from the pixel value.
    int r = Color.red(px);
    int g = Color.green(px);
    int b = Color.blue(px);

    // Normalize channel values to [-1.0, 1.0]. This requirement depends
    // on the model. For example, some models might require values to be
    // normalized to the range [0.0, 1.0] instead.
    float rf = (r - 127) / 255.0f;
    float gf = (g - 127) / 255.0f;
    float bf = (b - 127) / 255.0f;

    input.putFloat(rf);
    input.putFloat(gf);
    input.putFloat(bf);
  }
}

Kotlin + KTX

val bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(yourInputImage, 224, 224, true)
val input = ByteBuffer.allocateDirect(224*224*3*4).order(ByteOrder.nativeOrder())
for (y in 0 until 224) {
  for (x in 0 until 224) {
    val px = bitmap.getPixel(x, y)

    // Get channel values from the pixel value.
    val r = Color.red(px)
    val g = Color.green(px)
    val b = Color.blue(px)

    // Normalize channel values to [-1.0, 1.0]. This requirement depends on the model.
    // For example, some models might require values to be normalized to the range
    // [0.0, 1.0] instead.
    val rf = (r - 127) / 255f
    val gf = (g - 127) / 255f
    val bf = (b - 127) / 255f

    input.putFloat(rf)
    input.putFloat(gf)
    input.putFloat(bf)
  }
}

Ardından, modelin çıktısını içerecek kadar büyük bir ByteBuffer ayırın ve giriş arabelleğini ve çıktı arabelleğini TensorFlow Lite yorumlayıcısının run() yöntemine iletin. Örneğin, [1 1000] kayan nokta değerlerinin çıktı şekli için:

Java

int bufferSize = 1000 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE;
ByteBuffer modelOutput = ByteBuffer.allocateDirect(bufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder());
interpreter.run(input, modelOutput);

Kotlin + KTX

val bufferSize = 1000 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE
val modelOutput = ByteBuffer.allocateDirect(bufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder())
interpreter?.run(input, modelOutput)

Çıkışı nasıl kullanacağınız, kullandığınız modele bağlıdır.

Örneğin, bir sonraki adım olarak sınıflandırma yapıyorsanız, sonucun dizinlerini temsil ettikleri etiketlerle eşleyebilirsiniz:

Java

modelOutput.rewind();
FloatBuffer probabilities = modelOutput.asFloatBuffer();
try {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(
      new InputStreamReader(getAssets().open("custom_labels.txt")));
  for (int i = 0; i < probabilities.capacity(); i++) {
    String label = reader.readLine();
    float probability = probabilities.get(i);
    Log.i(TAG, String.format("%s: %1.4f", label, probability));
  }
} catch (IOException e) {
  // File not found?
}

Kotlin + KTX

modelOutput.rewind()
val probabilities = modelOutput.asFloatBuffer()
try {
  val reader = BufferedReader(
      InputStreamReader(assets.open("custom_labels.txt")))
  for (i in probabilities.capacity()) {
    val label: String = reader.readLine()
    val probability = probabilities.get(i)
    println("$label: $probability")
  }
} catch (e: IOException) {
  // File not found?
}

Ek: Model güvenliği

Firebase ML için TensorFlow Lite modellerinizi nasıl kullanılabilir hale getirdiğinizden bağımsız olarak Firebase ML, bunları yerel depolamada standart serileştirilmiş protobuf biçiminde depolar.

Teorik olarak bu, herkesin modelinizi kopyalayabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, pratikte çoğu model o kadar uygulamaya özgüdür ve optimizasyonlarla karmaşık hale getirilir ki, risk, kodunuzu parçalara ayıran ve yeniden kullanan rakiplerinkine benzer. Yine de, uygulamanızda özel bir model kullanmadan önce bu riskin farkında olmalısınız.

Android API düzey 21 (Lollipop) ve daha yeni sürümlerde model, otomatik yedeklemenin dışında bırakılan bir dizine indirilir.

Android API düzeyi 20 ve daha eski sürümlerde, model, uygulamaya özel dahili depolamada com.google.firebase.ml.custom.models adlı bir dizine indirilir. BackupAgent kullanarak dosya yedeklemeyi etkinleştirdiyseniz, bu dizini dışlamayı seçebilirsiniz.