Gắn nhãn hình ảnh

Với các API gắn nhãn hình ảnh của Cloud Vision, bạn có thể nhận dạng các đối tượng trong một hình ảnh mà không cần phải cung cấp thêm siêu dữ liệu theo bối cảnh.

Tính năng gắn nhãn hình ảnh cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về nội dung của hình ảnh. Khi bạn sử dụng API, bạn sẽ nhận được danh sách các đối tượng đã được nhận dạng: người, sự vật, địa điểm, hoạt động, v.v. Mỗi nhãn được tìm thấy đều có một điểm số thể hiện độ tin cậy về mức độ phù hợp của mô hình ML. Bằng cách này bạn có thể thực hiện các thao tác như tự động tạo siêu dữ liệu và việc kiểm duyệt nội dung.

iOS trở lên Android

Các chức năng chính

Gắn nhãn hình ảnh có độ chính xác cao

API gắn nhãn hình ảnh của Firebase ML được hỗ trợ bởi năng lực thấu hiểu hình ảnh hàng đầu trong ngành, nhờ đó có thể phân loại hình ảnh với hơn 10.000 nhãn thuộc nhiều danh mục. (Xem bên dưới.)

Hãy tự mình trải nghiệm bằng Đám mây Bản minh hoạ API Vision.

Hỗ trợ thực thể Sơ đồ tri thức

Ngoài nội dung mô tả bằng văn bản của từng nhãn mà Firebase ML phương thức này cũng sẽ trả về mã nhận dạng thực thể trong Sơ đồ tri thức của Google của nhãn. Mã nhận dạng này là một chuỗi xác định duy nhất thực thể mà đại diện là một chuỗi và giống với ID được sử dụng bởi API Tìm kiếm sơ đồ tri thức. Bạn có thể sử dụng chuỗi này để xác định một đối tượng trên nhiều ngôn ngữ, và độc lập với định dạng của phần mô tả văn bản.

Miễn phí sử dụng có giới hạn

Miễn phí 1.000 lần sử dụng tính năng này đầu tiên mỗi tháng: xem Giá

Nhãn mẫu

API gắn nhãn hình ảnh hỗ trợ hơn 10.000 nhãn, bao gồm các ví dụ sau và nhiều lợi ích khác:

Danh mụcNhãn mẫuDanh mụcNhãn mẫu
Nghệ thuật và giải trí Sculpture
Musical Instrument
Dance
Vật thể thiên văn Comet
Galaxy
Star
Doanh nghiệp và công nghiệp Restaurant
Factory
Airline
Màu Red
Green
Blue
Thiết kế Floral
Pattern
Wood Stain
Đồ uống Coffee
Tea
Milk
Sự kiện Meeting
Picnic
Vacation
Nhân vật hư cấu Santa Claus
Superhero
Mythical creature
Thực phẩm Casserole
Fruit
Potato chip
Nhà và vườn Laundry basket
Dishwasher
Fountain
Hoạt động Wedding
Dancing
Motorsport
Vật liệu Ceramic
Textile
Fiber
Truyền thông Newsprint
Document
Sign
Phương tiện giao thông Aircraft
Motorcycle
Subway
Nghề nghiệp Actor
Florist
Police
Sinh vật Plant
Animal
Fungus
Tổ chức Government
Club
College
Địa điểm Airport
Mountain
Tent
Công nghệ Robot
Computer
Solar panel
Sự vật Bicycle
Pipe
Doll

Kết quả mẫu

Ảnh: Clément Bucco-Lechat / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Nhãn Mã nhận dạng thực thể trong Sơ đồ tri thức Mức độ tự tin
địa điểm thể thao /m/0bmgjqz 0,9860726
cầu thủ /m/02vzx9 0,9797604
sân vận động /m/019cfy 0,9635762
sân vận động bóng đá /m/0404y4 0,95806926
cầu thủ bóng đá /m/0gl2ny2 0,9510419
thể thao /m/06ntj 0,9253524
cầu thủ bóng đá /m/0pcq81q 0,9033665
nhà thi đấu /m/018lrm 0,8897188