Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Android'de Dosyaları Sil

Elbette dosyaları Cloud Storage'dan da silebilirsiniz.

Bir Dosyayı Silme

Bir dosyayı silmek için önce bir referans oluşturun . o dosyaya. Daha sonra bu referansta delete() yöntemini çağırın.

Java

// Create a storage reference from our app
StorageReference storageRef = storage.getReference();

// Create a reference to the file to delete
StorageReference desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg");

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
  @Override
  public void onSuccess(Void aVoid) {
    // File deleted successfully
  }
}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception exception) {
    // Uh-oh, an error occurred!
  }
});

Kotlin + ktx

// Create a storage reference from our app
val storageRef = storage.reference

// Create a reference to the file to delete
val desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg")

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener {
  // File deleted successfully
}.addOnFailureListener {
  // Uh-oh, an error occurred!
}

Hataları İşleme

Dosya silinirken hataların meydana gelmesinin çeşitli nedenleri vardır; dosya mevcut değildir veya kullanıcı istenen dosyayı silme iznine sahip değildir. Belgelerin Hataları İşleme bölümünde hatalarla ilgili daha fazla bilgi bulunabilir.