C++ için Cloud Storage ile dosyaları silin

Dosyaları Cloud Storage'a yükledikten sonra bunları da silebilirsiniz.

Dosya Sil

Bir dosyayı silmek için, öncelikle bir referans oluşturmak o dosyaya. Ardından çağrı Delete() bu referans yöntemi.

// Create a reference to the file to delete.
StorageReference *desert_ref = storage_ref.Child("images/desert.jpg");

// Delete the file
Future future = desert_ref.Delete();

// Wait for operation to complete...

if (future.Error() != firebase::storage::kErrorNone) {
  // Uh-oh, an error occurred!
} else {
  // File deleted successfully
}

Hataları İşle

Dosyanın mevcut olmaması veya kullanıcının istenen dosyayı silme iznine sahip olmaması da dahil olmak üzere, dosya silme işlemlerinde hataların oluşmasının birkaç nedeni vardır. Hatalar hakkında daha fazla bilgi bulunabilir Sap Hataları dokümanlar bölümünde.