Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Apple platformlarında bir Bulut Depolama referansı oluşturun

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Dosyalarınız bir Cloud Storage paketinde depolanır. Bu kovadaki dosyalar, tıpkı yerel sabit diskinizdeki dosya sistemi veya Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanındaki veriler gibi hiyerarşik bir yapıda sunulur. Bir dosyaya referans oluşturarak uygulamanız ona erişim kazanır. Bu referanslar daha sonra verileri yüklemek veya indirmek, meta verileri almak veya güncellemek veya dosyayı silmek için kullanılabilir. Bir başvuru, belirli bir dosyaya veya hiyerarşide daha yüksek bir düzey düğüme işaret edebilir.

Firebase Realtime Database kullandıysanız, bu yollar size çok tanıdık gelecektir. Ancak dosya verileriniz Realtime Database'de değil , Cloud Storage'da depolanır.

Referans Oluştur

Bir dosyayı karşıya yüklemek, indirmek veya silmek ya da meta verilerini almak veya güncellemek için bir referans oluşturun. Referans, buluttaki bir dosyaya işaretçi olarak düşünülebilir. Referanslar hafiftir, böylece ihtiyaç duyduğunuz kadarını oluşturabilirsiniz. Ayrıca birden fazla işlem için yeniden kullanılabilirler.

Referanslar, FirebaseStorage hizmeti kullanılarak ve reference yöntemi çağrılarak oluşturulur.

Süratli

// Get a reference to the storage service using the default Firebase App
let storage = Storage.storage()

// Create a storage reference from our storage service
let storageRef = storage.reference()
  

Amaç-C

// Get a reference to the storage service using the default Firebase App
FIRStorage *storage = [FIRStorage storage];

// Create a storage reference from our storage service
FIRStorageReference *storageRef = [storage reference];
  

Mevcut bir referansta child yöntemini kullanarak, ağacın alt kısmındaki bir konuma referans oluşturabilirsiniz, örneğin 'images/space.jpg' .

Süratli

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
let imagesRef = storageRef.child("images")

// Child references can also take paths delimited by '/'
// spaceRef now points to "images/space.jpg"
// imagesRef still points to "images"
var spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg")

// This is equivalent to creating the full reference
let storagePath = "\(your_firebase_storage_bucket)/images/space.jpg"
spaceRef = storage.reference(forURL: storagePath)
  

Amaç-C

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
FIRStorageReference *imagesRef = [storageRef child:@"images"];

// Child references can also take paths delimited by '/'
// spaceRef now points to "images/space.jpg"
// imagesRef still points to "images"
FIRStorageReference *spaceRef = [storageRef child:@"images/space.jpg"];

// This is equivalent to creating the full reference
spaceRef = [storage referenceForURL:@"gs://<your-firebase-storage-bucket>/images/space.jpg"];
   

Dosya hiyerarşimizde yukarı doğru gezinmek için parent ve root yöntemlerini de kullanabilirsiniz. parent bir seviye yukarı gider, root ise en üste kadar gider.

Süratli

// Parent allows us to move to the parent of a reference
// imagesRef now points to 'images'
let imagesRef = spaceRef.parent()

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
let rootRef = spaceRef.root()
  

Amaç-C

// Parent allows us to move to the parent of a reference
// imagesRef now points to 'images'
imagesRef = [spaceRef parent];

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
FIRStorageReference *rootRef = [spaceRef root];
  

child , parent ve root her biri bir başvuru döndürdüğü için birden çok kez birbirine zincirlenebilir. İstisna, nil olan root parent .

Süratli

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to "images/earth.jpg"
let earthRef = spaceRef.parent()?.child("earth.jpg")

// nilRef is nil, since the parent of root is nil
let nilRef = spaceRef.root().parent()
  

Amaç-C

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to "images/earth.jpg"
FIRStorageReference *earthRef = [[spaceRef parent] child:@"earth.jpg"];

// nilRef is nil, since the parent of root is nil
FIRStorageReference *nilRef = [[spaceRef root] parent];
  

Referans Özellikleri

fullPath , name ve bucket özelliklerini kullanarak işaret ettikleri dosyaları daha iyi anlamak için referansları inceleyebilirsiniz. Bu özellikler dosyanın tam yolunu, adını ve paketini alır.

Süratli

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.name

// Reference's bucket is the name of the storage bucket where files are stored
spaceRef.bucket
  

Amaç-C

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket where files are stored
spaceRef.bucket;
  

Referanslara İlişkin Sınırlamalar

Başvuru yolları ve adlar, herhangi bir geçerli Unicode karakter dizisini içerebilir, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli kısıtlamalar uygulanır:

 1. UTF-8 kodlandığında, Reference.fullPath'in toplam uzunluğu 1 ile 1024 bayt arasında olmalıdır.
 2. Satır Başı veya Satır Besleme karakterleri yok.
 3. # , [ , ] , * , veya ? kullanmaktan kaçının. , çünkü bunlar Firebase Realtime Database veya gsutil gibi diğer araçlarla iyi çalışmaz.

Tam Örnek

Süratli

// Points to the root reference
let storageRef = Storage.storage().reference()

// Points to "images"
let imagesRef = storageRef.child("images")

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
let fileName = "space.jpg"
let spaceRef = imagesRef.child(fileName)

// File path is "images/space.jpg"
let path = spaceRef.fullPath

// File name is "space.jpg"
let name = spaceRef.name

// Points to "images"
let images = spaceRef.parent()
  

Amaç-C

// Points to the root reference
FIRStorageReference *storageRef = [[FIRStorage storage] reference];

// Points to "images"
FIRStorageReference *imagesRef = [storageRef child:@"images"];

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
NSString *fileName = @"space.jpg";
FIRStorageReference *spaceRef = [imagesRef child:fileName];

// File path is "images/space.jpg"
NSString *path = spaceRef.fullPath;

// File name is "space.jpg"
NSString *name = spaceRef.name;

// Points to "images"
imagesRef = [spaceRef parent];
  

Ardından, dosyaları Cloud Storage'a nasıl yükleyeceğinizi öğrenelim.