Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Web'de Cloud Storage ile dosya meta verilerini kullanın

Cloud Storage referansına bir dosya yükledikten sonra, örneğin içerik türünü güncellemek için dosya meta verilerini de alabilir veya güncelleyebilirsiniz. Dosyalar ayrıca ek dosya meta verileriyle özel anahtar/değer çiftlerini de depolayabilir.

Dosya Meta Verilerini Alın

İçerik meta gibi yaygın özelliklerini içeren name , size ve contentType gibi bazı daha az yaygın olanlara ilave olarak, (genellikle MIME türü olarak adlandırılır) contentDisposition ve timeCreated . Bu meta veri kullanarak bir bulut depolama referans alınabilir getMetadata() metodu. getMetadata() bir döner Promise ise tam meta, ya da bir hata içeren Promise reddeder.

Web sürümü 9

import { getStorage, ref, getMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Get metadata properties
getMetadata(forestRef)
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web sürümü 8

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Get metadata properties
forestRef.getMetadata()
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Dosya Meta Verilerini Güncelle

Sen kullanarak dosya yükleme tamamlanıncaya sonra herhangi bir zamanda dosya meta güncelleyebilirsiniz updateMetadata() yöntemini. Bakın tam listesi özellikleri güncellenebilir ne daha fazla bilgi için. Yalnızca meta verilerde belirtilen özellikler güncellenir, diğerleri değiştirilmeden bırakılır. updateMetadata() bir döner Promise ise tam meta, ya da bir hata içeren Promise reddeder.

Web sürümü 9

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
const newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
updateMetadata(forestRef, newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web sürümü 8

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
var newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
forestRef.updateMetadata(newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Sen bunu ayarlayarak bir meta veri özelliği silebilirsiniz null :

Web sürümü 9

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata with property to delete
const deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
updateMetadata(forestRef, deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web sürümü 8

// Create file metadata with property to delete
var deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
forestRef.updateMetadata(deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Hataları İşle

Dosyanın mevcut olmaması veya kullanıcının istenen dosyaya erişim izninin olmaması da dahil olmak üzere, meta verileri alırken veya güncellerken hataların oluşmasının birkaç nedeni vardır. Hatalar hakkında daha fazla bilgi bulunabilir Sap Hataları dokümanlar bölümünde.

Özel Meta Veriler

Sen içeren bir nesne olarak özel meta belirtebilirsiniz String özelliklerini.

Web sürümü 9

const metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Web sürümü 8

var metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Her dosya için ek uygulamaya özel verileri depolamak için özel meta kullanabilirsiniz, ancak biz çok (örneğin bir veritabanı kullanarak tavsiye Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı depolamak ve bu tür verileri senkronize etmek).

Dosya Meta Veri Özellikleri

Bir dosyadaki meta veri özelliklerinin tam listesi aşağıda mevcuttur:

Mülk Tip yazılabilir
bucket sicim NUMARA
generation sicim NUMARA
metageneration sicim NUMARA
fullPath sicim NUMARA
name sicim NUMARA
size sayı NUMARA
timeCreated sicim NUMARA
updated sicim NUMARA
md5Hash sicim Yüklemede EVET, updateMetadata'da HAYIR
cacheControl sicim EVET
contentDisposition sicim EVET
contentEncoding sicim EVET
contentLanguage sicim EVET
contentType sicim EVET
customMetadata Dize->dize eşlemelerini içeren nesne EVET

Dosyaları karşıya yüklemek, indirmek ve güncellemek önemlidir, ancak bunları kaldırabilmek de önemlidir. En öğrenmek Let dosyaları silmek Bulut Storage'den.