Lưu trữ Firebase

Dịch vụ Lưu trữ Firebase cung cấp dịch vụ lưu trữ nhanh chóng và an toàn cho ứng dụng web của bạn.

Lưu trữ Firebase là dịch vụ lưu trữ nội dung web cấp sản xuất dành cho nhà phát triển. Chỉ bằng một lệnh duy nhất, bạn có thể nhanh chóng triển khai các ứng dụng web cho CDN (mạng phân phối nội dung) toàn cầu. Mặc dù tính năng Lưu trữ Firebase được tối ưu hoá cho các ứng dụng web tĩnh và trang đơn, nhưng bạn cũng có thể kết hợp tính năng Lưu trữ Firebase với Chức năng đám mây hoặc Cloud Run để tạo và lưu trữ nội dung động cũng như các dịch vụ vi mô trên Firebase.

Bắt đầu

Các khả năng chính

Phân phối nội dung qua kết nối an toàn SSL không cấu hình được tích hợp vào tính năng Lưu trữ Firebase, vì vậy, nội dung luôn được phân phối một cách bảo mật.
Phân phối nội dung nhanh chóng Mỗi tệp bạn tải lên được lưu vào bộ nhớ đệm trên ổ SSD tại các cạnh CDN trên khắp thế giới và được phân phát dưới dạng gzip hoặc Brotli. Chúng tôi tự động chọn phương thức nén phù hợp nhất cho nội dung của bạn. Bất kể người dùng của bạn ở đâu, nội dung sẽ được phân phối một cách nhanh chóng.
Mô phỏng và thậm chí là chia sẻ các thay đổi của bạn trước khi phát hành chính thức

Xem và kiểm thử các thay đổi trên một URL được lưu trữ cục bộ và tương tác với một phần phụ trợ được mô phỏng.

Chia sẻ nội dung thay đổi với các thành viên trong nhóm bằng các URL xem trước tạm thời. Việc lưu trữ cũng cung cấp dịch vụ tích hợp GitHub để dễ dàng lặp lại nội dung mà bạn xem trước.

Triển khai các phiên bản mới bằng một lệnh

Khi sử dụng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase, bạn có thể thiết lập và chạy ứng dụng của mình chỉ trong vài giây. Các công cụ dòng lệnh cho phép bạn thêm các mục tiêu triển khai vào quy trình xây dựng.

Nếu bạn cần huỷ quá trình triển khai, tính năng Lưu trữ cho phép khôi phục chỉ bằng một lần nhấp.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cho dù bạn đang triển khai một trang đích đơn giản của ứng dụng hay một Ứng dụng web tiến bộ (PWA) phức tạp, thì tính năng Lưu trữ đều cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng, tính năng và công cụ dành riêng cho việc triển khai và quản lý các trang web cũng như ứng dụng.

Bằng cách sử dụng Firebase CLI, bạn triển khai tệp từ các thư mục cục bộ trên máy tính đến máy chủ Lưu trữ của chúng tôi. Ngoài việc phân phát nội dung tĩnh, bạn có thể dùng Cloud Functions cho Firebase hoặc Cloud Run để phân phát nội dung động và lưu trữ các dịch vụ vi mô trên trang web của mình. Tất cả nội dung được phân phát qua kết nối SSL từ máy chủ gần nhất trên CDN của chúng tôi trên toàn cầu.

Bạn cũng có thể xem và kiểm thử các thay đổi trước khi phát hành chính thức. Khi sử dụng Bộ công cụ mô phỏng cục bộ Firebase, bạn có thể mô phỏng ứng dụng và các tài nguyên phụ trợ của mình tại một URL được lưu trữ cục bộ. Bạn cũng có thể chia sẻ các thay đổi tại một URL xem trước tạm thời và thiết lập quy trình tích hợp GitHub để dễ dàng lặp lại trong quá trình phát triển.

Tính năng Lưu trữ Firebase có các lựa chọn cấu hình lưu trữ gọn nhẹ để bạn tạo các PWA tinh vi. Bạn có thể dễ dàng ghi lại URL để định tuyến phía máy khách, thiết lập tiêu đề tuỳ chỉnh và thậm chí phân phát nội dung đã bản địa hoá.

Để phân phát nội dung, Firebase cung cấp một số lựa chọn về miền và miền con:

  • Theo mặc định, mọi dự án Firebase đều có miền con mà không tốn phí trên các miền web.appfirebaseapp.com. Hai trang web này phân phát cùng một nội dung và cấu hình triển khai.

  • Bạn có thể tạo nhiều trang web nếu có các trang web và ứng dụng liên quan phân phát nhiều nội dung nhưng vẫn chia sẻ cùng một tài nguyên dự án Firebase (ví dụ: nếu bạn có blog, bảng điều khiển quản trị và ứng dụng công khai).

  • Bạn có thể kết nối tên miền của riêng mình với trang web được lưu trữ trên Firebase.

Firebase tự động cấp chứng chỉ SSL cho tất cả các miền của bạn để tất cả nội dung của bạn được phân phát một cách an toàn.

Lộ trình triển khai

Cài đặt Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase Firebase CLI giúp bạn dễ dàng thiết lập dự án Lưu trữ mới, chạy máy chủ phát triển cục bộ và triển khai nội dung.
Thiết lập thư mục dự án

Thêm các tài sản tĩnh vào một thư mục dự án cục bộ, sau đó chạy firebase init để kết nối thư mục đó với một dự án Firebase.

Trong thư mục dự án cục bộ, bạn cũng có thể thiết lập Cloud Functions hoặc Cloud Run cho nội dung động và dịch vụ vi mô.

Xem, thử nghiệm và chia sẻ các thay đổi trước khi phát hành chính thức (không bắt buộc)

Chạy firebase emulators:start để mô phỏng tính năng Lưu trữ và tài nguyên dự án phụ trợ của bạn tại một URL được lưu trữ cục bộ.

Để xem và chia sẻ các thay đổi tại URL xem trước tạm thời, hãy chạy firebase hosting:channel:deploy để tạo và triển khai cho kênh xem trước. Thiết lập tính năng tích hợp GitHub để dễ dàng lặp lại nội dung xem trước.

Triển khai trang web của bạn Khi mọi thứ đã ổn định, hãy chạy firebase deploy để tải ảnh chụp nhanh mới nhất lên máy chủ của chúng tôi. Nếu cần huỷ quá trình triển khai, bạn có thể khôi phục chỉ bằng một cú nhấp trong bảng điều khiển của Firebase.
Liên kết với một Ứng dụng web Firebase (không bắt buộc) Bằng cách liên kết trang web của bạn với một Ứng dụng web Firebase, bạn có thể sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu về hành vi và mức sử dụng cho ứng dụng của mình, đồng thời sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất Firebase để thu thập thông tin chi tiết về các đặc điểm về hiệu suất của ứng dụng.

Các bước tiếp theo