Save the date - Google I/O returns May 18-20. Register to get the most out of the digital experience: Build your schedule, reserve space, participate in Q&As, earn Google Developer profile badges, and more. Register now
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zapoznaj się z regułami bezpieczeństwa Firebase dotyczącymi przechowywania w chmurze

Tradycyjnie bezpieczeństwo było jednym z najbardziej złożonych elementów tworzenia aplikacji. W większości aplikacji programiści muszą zbudować i uruchomić serwer, który obsługuje uwierzytelnianie (kim jest użytkownik) i autoryzację (co może zrobić użytkownik). Uwierzytelnianie i autoryzacja są trudne do skonfigurowania, trudniejsze do uzyskania i mają kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojego produktu.

Podobnie jak Uwierzytelnianie Firebase ułatwia uwierzytelnianie użytkowników, reguły zabezpieczeń Firebase dla Cloud Storage ułatwiają autoryzowanie użytkowników i weryfikowanie żądań. Reguły bezpieczeństwa Cloud Storage zarządzają złożonością za Ciebie, umożliwiając określenie uprawnień opartych na ścieżce. W zaledwie kilku wierszach kodu możesz napisać reguły autoryzacji, które ograniczają żądania Cloud Storage do określonego użytkownika lub ograniczają rozmiar przesyłania.

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase ma podobną funkcję o nazwie Reguły bazy danych czasu rzeczywistego Firebase

Poświadczenie

Wiedza o tym, kim są Twoi użytkownicy, jest ważną częścią tworzenia aplikacji, a Uwierzytelnianie Firebase zapewnia łatwe w użyciu, bezpieczne rozwiązanie uwierzytelniania dostępne tylko po stronie klienta. Reguły bezpieczeństwa Firebase dla Cloud Storage są powiązane z uwierzytelnianiem Firebase w celu zapewnienia bezpieczeństwa opartego na użytkownikach. Gdy użytkownik jest uwierzytelniany za pomocą uwierzytelniania Firebase, zmienna request.auth w regułach bezpieczeństwa Cloud Storage staje się obiektem zawierającym unikalny identyfikator użytkownika ( request.auth.uid ) i wszystkie inne informacje o użytkowniku w tokenie ( request.auth.token ) . Gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony, request.auth ma null . Pozwala to na bezpieczną kontrolę dostępu do danych dla każdego użytkownika. Możesz dowiedzieć się więcej w sekcji Uwierzytelnianie .

Upoważnienie

Identyfikacja użytkownika to tylko część bezpieczeństwa. Gdy już wiesz, kim oni są, potrzebujesz sposobu na kontrolowanie ich dostępu do plików w Cloud Storage.

Cloud Storage umożliwia określenie reguł autoryzacji dla poszczególnych plików i ścieżek, które działają na naszych serwerach, oraz określić dostęp do plików w Twojej aplikacji. Na przykład domyślne reguły zabezpieczeń Cloud Storage wymagają uwierzytelniania Firebase w celu wykonywania operacji read lub write na wszystkich plikach:

service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  match /{allPaths=**} {
   allow read, write: if request.auth != null;
  }
 }
}

Możesz edytować te reguły, wybierając aplikację Firebase w konsoli Firebase i wyświetlając kartę Rules w sekcji Pamięć.

Walidacji danych

Reguły zabezpieczeń Firebase dla Cloud Storage mogą być również używane do sprawdzania poprawności danych, w tym sprawdzania poprawności nazwy i ścieżki pliku, a także właściwości metadanych pliku, takich jak contentType i size .

service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  match /images/{imageId} {
   // Only allow uploads of any image file that's less than 5MB
   allow write: if request.resource.size < 5 * 1024 * 1024
          && request.resource.contentType.matches('image/.*');
  }
 }
}

Następne kroki

 • Zacznij planować tworzenie reguł dla swoich zasobników Cloud Storage.

 • Dowiedz się więcej o zabezpieczaniu danych za pomocą reguł bezpieczeństwa.