Web'de bir Bulut Depolama referansı oluşturun

Dosyalarınız bir Cloud Storage paketinde depolanır. Bu kovadaki dosyalar, tıpkı yerel sabit diskinizdeki dosya sistemi veya Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanındaki veriler gibi hiyerarşik bir yapıda sunulur. Bir dosyaya referans oluşturarak uygulamanız ona erişim kazanır. Bu referanslar daha sonra verileri yüklemek veya indirmek, meta verileri almak veya güncellemek veya dosyayı silmek için kullanılabilir. Bir başvuru, belirli bir dosyaya veya hiyerarşide daha yüksek bir düzey düğüme işaret edebilir.

Firebase Realtime Database kullandıysanız, bu yollar size çok tanıdık gelecektir. Ancak dosya verileriniz Realtime Database'de değil , Cloud Storage'da depolanır.

Referans Oluştur

Dosya yüklemek veya indirmek, dosyaları silmek veya meta verileri almak veya güncellemek için üzerinde çalışmak istediğiniz dosyaya bir referans oluşturmalısınız. Referans, buluttaki bir dosyaya işaretçi olarak düşünülebilir. Referanslar hafiftir, böylece ihtiyaç duyduğunuz kadarını oluşturabilirsiniz ve ayrıca birden çok işlem için yeniden kullanılabilirler.

Referans oluşturmak için, getStorage() kullanarak Depolama hizmetinin bir örneğini alın ve ardından argüman olarak hizmetle birlikte ref() öğesini çağırın. Bu referans, Cloud Storage paketinizin kökünü gösterir.

Web version 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

// Get a reference to the storage service, which is used to create references in your storage bucket
const storage = getStorage();

// Create a storage reference from our storage service
const storageRef = ref(storage);

Web version 8

// Get a reference to the storage service, which is used to create references in your storage bucket
var storage = firebase.storage();

// Create a storage reference from our storage service
var storageRef = storage.ref();

ref() işlevini çağırırken bu yolu ikinci bir argüman olarak ileterek, ağaçta daha düşük bir konuma referans oluşturabilir, 'images/space.jpg' diyebilirsiniz.

Web version 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create a child reference
const imagesRef = ref(storage, 'images');
// imagesRef now points to 'images'

// Child references can also take paths delimited by '/'
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');
// spaceRef now points to "images/space.jpg"
// imagesRef still points to "images"

Web version 8

// Create a child reference
var imagesRef = storageRef.child('images');
// imagesRef now points to 'images'

// Child references can also take paths delimited by '/'
var spaceRef = storageRef.child('images/space.jpg');
// spaceRef now points to "images/space.jpg"
// imagesRef still points to "images"

Dosya hiyerarşisinde yukarı gezinmek için parent ve root özelliklerini de kullanabilirsiniz. parent bir seviye yukarı gider, root ise en üste kadar gider.

Web version 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');

// Parent allows us to move to the parent of a reference
const imagesRef = spaceRef.parent;
// imagesRef now points to 'images'

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
const rootRef = spaceRef.root;
// rootRef now points to the root

Web version 8

// Parent allows us to move to the parent of a reference
var imagesRef = spaceRef.parent;
// imagesRef now points to 'images'

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
var rootRef = spaceRef.root;
// rootRef now points to the root

child() , parent ve root , her biri bir referans döndürdüğü için birden çok kez birbirine zincirlenebilir. İstisna, null olan root parent .

Web version 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');

// References can be chained together multiple times
const earthRef = ref(spaceRef.parent, 'earth.jpg');
// earthRef points to 'images/earth.jpg'

// nullRef is null, since the parent of root is null
const nullRef = spaceRef.root.parent;

Web version 8

// References can be chained together multiple times
var earthRef = spaceRef.parent.child('earth.jpg');
// earthRef points to 'images/earth.jpg'

// nullRef is null, since the parent of root is null
var nullRef = spaceRef.root.parent;

Referans Özellikleri

fullPath , name ve bucket özelliklerini kullanarak işaret ettikleri dosyaları daha iyi anlamak için referansları inceleyebilirsiniz. Bu özellikler dosyanın tam yolunu, dosyanın adını ve dosyanın depolandığı paketi alır.

Web version 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');

// Reference's path is: 'images/space.jpg'
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: 'space.jpg'
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket where files are stored
spaceRef.bucket;

Web version 8

// Reference's path is: 'images/space.jpg'
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: 'space.jpg'
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket where files are stored
spaceRef.bucket;

Referanslara İlişkin Sınırlamalar

Başvuru yolları ve adlar, herhangi bir geçerli Unicode karakter dizisini içerebilir, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli kısıtlamalar uygulanır:

  1. UTF-8 kodlandığında reference.fullPath toplam uzunluğu 1 ile 1024 bayt arasında olmalıdır.
  2. Satır Başı veya Satır Besleme karakterleri yok.
  3. # , [ , ] , * , veya ? kullanmaktan kaçının. , çünkü bunlar Firebase Realtime Database veya gsutil gibi diğer araçlarla iyi çalışmaz.

Tam Örnek

Web version 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Points to the root reference
const storageRef = ref(storage);

// Points to 'images'
const imagesRef = ref(storageRef, 'images');

// Points to 'images/space.jpg'
// Note that you can use variables to create child values
const fileName = 'space.jpg';
const spaceRef = ref(imagesRef, fileName);

// File path is 'images/space.jpg'
const path = spaceRef.fullPath;

// File name is 'space.jpg'
const name = spaceRef.name;

// Points to 'images'
const imagesRefAgain = spaceRef.parent;

Web version 8

// Points to the root reference
var storageRef = firebase.storage().ref();

// Points to 'images'
var imagesRef = storageRef.child('images');

// Points to 'images/space.jpg'
// Note that you can use variables to create child values
var fileName = 'space.jpg';
var spaceRef = imagesRef.child(fileName);

// File path is 'images/space.jpg'
var path = spaceRef.fullPath;

// File name is 'space.jpg'
var name = spaceRef.name;

// Points to 'images'
var imagesRef = spaceRef.parent;

Ardından, dosyaları Cloud Storage'a nasıl yükleyeceğinizi öğrenelim.