מחק קבצים עם Cloud Storage באינטרנט

לאחר העלאת קבצים ל-Cloud Storage, תוכל גם למחוק אותם.

מחק קובץ

כדי למחוק קובץ, תחילה צור הפניה לקובץ זה. לאחר מכן קרא למתודה delete() על הפניה זו, אשר מחזירה Promise שנפתרת, או שגיאה אם Promise נדחית.

Web modular API

import { getStorage, ref, deleteObject } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create a reference to the file to delete
const desertRef = ref(storage, 'images/desert.jpg');

// Delete the file
deleteObject(desertRef).then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Web namespaced API

// Create a reference to the file to delete
var desertRef = storageRef.child('images/desert.jpg');

// Delete the file
desertRef.delete().then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

טיפול בשגיאות

ישנן מספר סיבות מדוע עלולות להתרחש שגיאות במחיקת קבצים, כולל הקובץ שאינו קיים, או שאין למשתמש הרשאה למחוק את הקובץ הרצוי. מידע נוסף על שגיאות ניתן למצוא בקטע טיפול בשגיאות במסמכים.