מעקב אחר מדדי בקשות בדיקת אפליקציה עבור פונקציות ענן

לאחר הוספת ה-App Check SDK לאפליקציה שלך, אך לפני שתפעיל את האכיפה של App Check, עליך לוודא כי פעולה זו לא תפריע למשתמשים הלגיטימיים הקיימים שלך.

עבור פונקציות ענן, אתה יכול לקבל מדדי בדיקת אפליקציות על ידי בחינת יומני הפונקציות שלך. כל הפעלת פונקציה הניתנת להתקשרות פולטת ערך יומן מובנה כמו הדוגמה הבאה:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

אתה יכול לנתח את המדדים האלה ב-Google Cloud Console על ידי יצירת מדד נגד מבוסס יומנים עם מסנן הערכים הבא:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

סמן את המדד באמצעות השדה jsonPayload.verifications.appCheck .

הצעדים הבאים

כשתבין כיצד בדיקת אפליקציות תשפיע על המשתמשים שלך ואתה מוכן להמשיך, תוכל להפעיל אכיפת בדיקת אפליקציות עבור פונקציות ענן.